Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

6854FW: dykstra

Expand Messages
 • Andrys Stienstra
  Dec 27, 2001
  • 0 Attachment
   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: J.Dijkstra [mailto:jan.dijkstra@...]
   Verzonden: donderdag 27 december 2001 14:15
   Aan: andrys@...
   Onderwerp: dykstra


   L.S.bij het zoeken naar mijn voorouders ben ik via jacob hommes
   dijkstra-homme aukes-auke abes-abe heerts,heert pytters gekomen bij een
   zekere pytter heerts.Uit een akte uit 1604 blijkt dat voor hem in 1593 een
   andere voogd werd gezocht.Hij moet in dat jaar nog geleefd hebben, zijn zoon
   heert pytters (Oldeboorn) is waarschijnlijk in 1605 geborenVan de echtgenote
   is niets bekend, okk niet van de echtgenote van pytter heerts. Wel weten we
   dat haar achternaam abes moet zijn geweest.Is er ergens een kwartierstaat
   bij u bekend?zeer benieuwd jan.dijkstra@...
  • Show all 12 messages in this topic