Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

6652waar ben ik mee bezig ??

Expand Messages
 • ij heijnis
  Dec 8, 2001
  • 0 Attachment
   Als bijdrage aan het genealogie-gebeuren voeg ik deze lijst toe. Wanneer iemand een connectie ziet dan ontvang ik gaarne een berichtje. Vrijwel alles speelt zich af in Friesland en de Kop van Overijssel.

   De lijst is enigszins vervormd omdat ik niet geheel weet hoe een dergelijke lijst direct uit Hazadata 7.2 te krijgen is. Via WP8.0 is het onderstaande wel gelukt.

   *achternaam *naam *DATUM *GEBOORTEPLAATS *VADER *MOEDER *

   *(Beekhorst) *TRIJNTJE * 15.10.1776*Spanga * * *

   *(Breus) *GEESJEN * ±1759* *Hendrik Hendriks de Jonge *Grietje Jans *

   *(Brouwer) *TJEERT * 1750* * * *

   *(Delfstra) *GRIETJE * 02.01.1761*Delfstrahuizen *Auke Hijlkes *Marike Alberts *

   *(Doeven) *TRIJNTJE * 1788* *Koop Hendriks Doeven *Aaltjen Arends Snijder (Kluite*

   *(Hofstra) *ANTJE * *Oldeboorn *Hotse Tettes (Hofstra) *Gerbrig Wytzes *

   *(Hofstra) *HOTSE * ±1720*Oldeboorn *Tette Hotses *Aaltie Tomas *

   *(Kluitenberg) *AALTJEN * * *Arend Jacobsz. Snijder *Trijntjen Roelofs *

   *(Linde) *TETTE * 1768* *Doeke Tettes van der Linde(n) *Fijets Hommes *

   *? *HEINE * * * * *

   *? *ROELOFGIEN * *Lindedijk * * *

   *Alberts *MARIKE * ±1734* * * *

   *Annes *HARTMAN * ±1721* *Anne Piers *Ytie *

   *Arents. *GEERTJE * * * * *

   *Attema *AALTJE * *Sexbierum *Aebink Attema * *

   *Averes *ANNA * ±1713* * * *

   *Bakker *WIEPKJEN * 28.03.1876*Broek (bij Joure) *Sjoerd Wouters Bakker *Trijntje Hotzes Brouwer *

   *Bakker *SJOERD * 15.06.1831*Doniawerstal *Wouter Sjoerds Bakker *Antje Wouters Schaap *

   *Bakker *WOUTER * 1797* *Sjoerd Binkes Bakker *Hotske Wouters *

   *Bakker *SJOERD * 1761* *Binke Rintjes *Hantje Popkes *

   *Baukes *NEELTJE * ±1754* * * *

   *Boer *BETTJEN * 24.10.1812*Weststellingwerf *Meine Pieters de Boer *Stijntje Hessels Oosten *

   *Boer *ELISABETH * 1765* * * *

   *Boer *ANNA * 1777* * * *

   *Boer *MEINE * ±1777* * * *

   *Boetje *AALTJE * ±1775* *Sybe Gerrits Boetje *Antje Gerrits *

   *Boetje *SYBE * ±1730* * * *

   *Boltjes *WYBIGJEN * 1783* *Tjeert Kornelis Boltjen (Brouw*Lijsbert Lamberts *

   *Bonnema *ANTJE * 05.04.1821*Hennaarderadeel *Jacob Lazes Bonnema *Aaltje Jillerts Wier(d)sma *

   *Bonnema *JACOB * 1793* *Laas Bonnema * *

   *Bonnema *LAAS * ±1761* * * *

   *Bosma *ANNA * * * * *

   *Botes *AUKIE * 1711* *Bote Freerks *Aukie Wikkes *

   *Bouwes *TRIJNTJE * ±1697* * * *

   *Bouwes *HILTJE * 1695*Echten *Bouwe Pieters * *

   *Broos *ANNA * 04.10.1767*Sexbierum *Hermanus Broos *Helena Maria Sjerps *

   *Broos *HERMANUS * 12.09.1739*Kloosterburen (Gr.) *Hermanus Jans Broos *Anna Averes *

   *Broos *HERMANUS * ±1707* * * *

   *Brouwer *TRIJNTJE * 23.09.1836*Utingeradeel *Hotze Thomas Brouwer *Berendtje Kornelis Romkema *

   *Brouwer *HOTZE * 12.05.1799*Haskerdijken *Thomas Gooyes Brouwer *Antje Hotzes (Hofstra) *

   *Brouwer *THOMAS * 1748*Oldeboorn * *Tjitske Ruurds *

   *Cornelis *MAAIKE * ±1691* * * *

   *Dirks *ANTJE * ±1702* * * *

   *Doeven *KOOP * 1760* * * *

   *Dubbelts *MICHIEL * *Oosterzee-Echten *Dubbeld Kornelis *Hiltje (Hillichjen) Bouwes *

   *Duimeling *LUITJEN * 1738/1748* *Hendrik Geerts (Duimeling ?) *Vroukjen Harms *

   *Fokkes *GEERTJE * ±1751* * * *

   *Franses *WIJKE * ±1707* * * *

   *Gabes *JOLLE * 1760* * * *

   *Gerbens *REINSKJE * ±1729* * * *

   *Gerrits *PIER * ±1720* * * *

   *Gerrits *ANTJE * * * * *

   *Gouma *JOHANNES * 1753*Oldeholtwolde *Nuttert Gouma *Ge(e)rtje Sierds *

   *Gouma *NUTTERT * ±1715* * * *

   *Gouma *FOKE * 1777* *Johannes Nutterts Gouma *Geertje Fokkes *

   *Groen *GEESJE * 12.01.1818* *Tymen Alberts Groen *Trijntje Koops Duiven (Doeven)*

   *Groen *TYMEN * 1774* *Albert Groen * *

   *Groen *ALBERT * * * * *

   *Haeijes *POPE * ±1692* * * *

   *Hanzes *AALTJE * ±1732* * * *

   *Hartman *YTSJE * 15.03.1741*Blija *Hartman Annes *Hiske Jorrits Wijmstra *

   *Hendriks *JANTJEN * ±1754*Kalenberg *Hendrik Hendriks *Grietjen Jans *

   *Hendriks *HENDRIK * ±1722* * * *

   *Hijlkes *GEERTJE * ±1734* * * *

   *Hijlkes *AUKE * * * * *

   *Hofstee *KLAASJEN * ±1768*Scherpenzeel *Bouwe Tymens Hofstee *Jannesjen Jans *

   *Hofstee *BOUWE * * * * *

   *Hofstra *MARIJKE * 24.02.1755*Akkrum *Gerrit Zijnes Hofstra *Rigtje Wytzes *

   *Hofstra *GERRIT * ±1716* *Zijne Jacobs *Sjieuwke Gerryts *

   *Holtkamp *AALTJEN * ±1752*Steenwijkerwold * * *

   *Hommes *FIJETS * 1727*Haskerdijken * * *

   *Hotses *TETTE * ±1690*Oldeboorn *Hotze Tettes *Antie Ydes *

   *Hylkes *SEERP * 1707*Idskenhuizen *Hylke Sytses Wierda *Aafke Seerps (Swerms) *

   *Jans *GRIETJE * ±1733* * * *

   *Jans *GRIETJEN * ±1728* * * *

   *Jans *JANKE * ±1698* * * *

   *Jans *JANNESJEN * ±1735* * * *

   *Jans *SEERP * ±1700* * * *

   *Jans *JELTJE * ±1759* * * *

   *Jelles *LYSBETH * ±1733* * * *

   *Jelles *SYTSKE * ±1743* * * *

   *Jong *GEERTJE * 24.06.1932*Sonnega *Auke de Jong *Aaltje Michiels Peereboom *

   *Jong *AUKE * 10.05.1905*Weidum *Pieter Piers de Jong *Afke Sjerps Wierda *

   *Jong *PIETER * 10.11.1874*Vijfhuis (Wolsum) *Pier Pieters de Jong *Lijsbeth Johannes Wierda *

   *Jong *PIER * 06.01.1851* *Pieter Piers de Jong *Anna Sjoukes Rusticus *

   *Jong *PIETER * 15.02.1820* *Pier Pieters de Jong *Sytske Djurres Reitsma *

   *Jong *PIER * 23.06.1791* *Pytter Piers *Neeltje Baukes *

   *Jonge *HENDRIK * ±1727* * * *

   *Joosten *JACOB * * * * *

   *Jurjens *BERENDJE * *Broek * * *

   *Kiestra *JANKE * 15.01.1906*Sijbrandaburen *Jacob Kiestra *Wiepkjen Bakker *

   *Kiestra *JACOB * 15.05.1875*Terzool *Douwe Kiestra *Trijntje Sybrens Santema *

   *Kiestra *DOUWE * 30.08.1841*Berlikum *Hermanus Kiestra *Janke Popes Wynia *

   *Kiestra *HERMANUS * 30.05.1792*Oosterlittens *Olpert Ebbings Kiestra *Anna Hermanus Broos *

   *Kiestra *OLPERT * 21.08.1757*Minnertsga *Ebbing Olpherts Kiestra *Janke Sjoerds *

   *Kiestra *EBBING * 20.07.1733*Beers *Olphert Oepkes Kiestra *Aaltje Ebbings Attema *

   *Kiestra *OLPHERT * ±1692*Baarderadeel * * *

   *Kornelis *DUBBELD * 1695*Echten *Kornelis Dubbels *Neeltje Michiels *

   *Lamberts *LIJSBERT * ±1751* * * *

   *Leesinga *TRIJNTJE * ±1730* * * *

   *Lende *HIELKJE * 24.03.1853*Spanga *Symen van der Lende *Geesje Machiels Peereboom *

   *Lende *SYMEN * 07.04.1819*Spanga *Tette Doekes van der Lende (Li*Trijntje Heines Beekhous (Beek*

   *Linde(n) *DOEKE * ±1730* *Tette Hotses *Aaltie Tomas *

   *Louws *AAFKE * 19.10.1755*Jutrijp *Louw Tjeerds *Reinskje Gerbens *

   *Meines *BEERTJE * * * * *

   *Mulder *GEESJE * ±1773* * * *

   *Nieuwenhout *FROUKJE * 24.08.1800*Spanga *Jette Kornelis Nieuwenhout *Geesje Jans Mulder *

   *Nieuwenhout *JETTE * ±1757* * * *

   *Oosten *STIJNTJE * 03.03.1877*Munnekeburen *Bouwe Pieters Oosten *Wiepkjen Aukes de Vries *

   *Oosten *BOUWE * 05.07.1843*Spanga *Pieter Klazes Oosten *Bettjen Meines de Boer *

   *Oosten *PIETER * 1812* *Klaas Bouwen Oosten *Tryntje Pieters *

   *Oosten *STIJNTJE * ±1780* *Hessel Roelofs Oosten *Beertje Meines *

   *Oosten *KLAAS * ±1775* * * *

   *Oosten *HESSEL * ±1743*Scherpenzeel * * *

   *Otten *JAKOB * * * * *

   *Otten *GRIETJEN * ±1731* * * *

   *Peereboom *AALTJE * 26.03.1904*Munnekeburen *Michiel Peereboom *Geertje van der Veen *

   *Peereboom *GEESJE * 12.12.1822*Spanga *Machiel Kornelis Peereboom *Froukje Jettes Nieuwenhout *

   *Peereboom *MICHIEL * 07.09.1858*Oldelamer *Gerhardus Michiels Peereboom *Jannigje Heines Timmerman *

   *Peereboom *GERHARDUS * 07.03.1826*Spanga *Machiel Dirks Peereboom *Foekje Kornelis Peereboom *

   *Peereboom *MACHIEL * 01.02.1793*Munnekeburen *Dirk Michiels Peereboom *Elisabeth Pieters de Boer *

   *Peereboom *FOEKJE * 1801*Kuinre *Kornelis Michiels Peereboom *Trijntje Gerardus (Gerrits) Sa*

   *Peereboom *DIRK * 1766*Scherpenzeel *Michiel Dubbelts *Rieuwkje Sjoerts *

   *Peereboom *KORNELIS * 12.03.1762*Scherpenzeel *Michiel Dubbelts *Rieuwkje Sjoerts *

   *Peereboom *MACHIEL * 13.08.1795*Kuinre *Kornelis Michiels Peereboom *Trijntje Gerardus (Gerrits) Sa*

   *Piers *PYTTER * * *Pier Pietersz. *Swopkjen Sipkes *

   *Piers *SYTSKE * ±1737* * * *

   *Pieters *SJOERD * ±1701* * * *

   *Pieters *TRYNTJE * 1782* * * *

   *Pietersz. *PIER * ±1712* * * *

   *Pijlman *GRIETJE * 22.02.1827*Munnekeburen *Hendrik Hendriks Pijlman *Aaltjen Hendriks de Weerd *

   *Pijlman *HENDRIK * 21.07.1795*Ossenzijl *Hendrik Geerts Pijlman *Jantjen Hendriks *

   *Pijlman *HENDRIK * 1757* *Geert Hendriks Pijlman *Grietjen Berents Otten *

   *Pijlman *GEERT * ±1725* * * *

   *Popes *FRANS * ±1724* *Pope Haeijes *Janke Jans *

   *Popkes *HANTJE * ±1719* * * *

   *Propstra *TRIJNTJE * 23.10.1768*Joure *Johannes Wybrens *Berendje (Beerntje) Jurjens *

   *Reins *SJOERD * ±1696* * * *

   *Reitsma *SYTSKE * 05.03.1793*Schraard *Djurre Douwes Reitsma *Hinke Reinders Takema *

   *Reitsma *DJURRE * 07.01.1762*Schraard *Douwe Djurres Reitsma *Ynske Tietes Wiersma *

   *Reitsma *DOUWE * 06.01.1739*Schraard *Djurre Aukes (Jakeles) *Hinke Jacobs Reitsma *

   *Rintjes *BINKE * ±1717* *Rintje Tyssen *Maaike Cornelis *

   *Roelofs *JANNESJEN * 1775* * * *

   *Roelofs *TRIJNTJEN * ±1729*Vinkega * * *

   *Romkema *BERENDTJE * 02.03.1801*Haskerdijken *Kornelis Romkes Romkema *Trijntje Johannes Propstra *

   *Romkema *KORNELIS * 13.08.1769*Haskerdijken *Romke Wiebrens *Antje Uylkes *

   *Romkes *BONTE * ±1731* * * *

   *Rudolphi *TJITSKE * 1790* *Johannes Rudolphus Rudolphi *Aafke Louws *

   *Rudolphi *RUDOLPHUS * ±1719* * * *

   *Rudolphi *JOHANNES * 21.02.1751*Jutrijp *Rudolphus Johannes Rudolphi *Aukje Ulbes *

   *Rudolphus *AURELIA * ±1761* * * *

   *Rusticus *ANNA * 26.08.1821*Wonseradeel *Sjouke Hotzes Rusticus *Anna Meinderts de Boer *

   *Rusticus *SJOUKE * 1771* * * *

   *Ruurds *TJITSKE * * * * *

   *Samplonius *TRIJNTJE * 12.11.1763*Oldelamer *Gerardus Johannes Samplonius *Jantje Hendriks Woud *

   *Samplonius *GERARDUS * 10.02.1720*Oldelamer *Johannes Gerardus Samplonius *Trijntje Bouwes *

   *Samplonius *JOHANNES * 06.10.1700* *Gerardus Johannes Samplonius *Foekje Seerps (Swerms) *

   *Samplonius *JOHANNES * 1759*Oldelamer *Gerardus Johannes Samplonius *Jantje Hendriks Woud *

   *Samplonius *GRIETJE * 05.1807* *Johannes Gerrits Samplonius *Klaasjen Bouwes Hofstee *

   *Santema *TRIJNTJE * 19.03.1845*Menaldumadeel *Sybren Piers Santema *Antje Jacobs Bonnema *

   *Santema *SYBREN * 14.09.1813*Britswert *Pier Abes Santema *Tryntje Sybrens Wynja *

   *Santema *PIER * 1777*Akkrum *Abe Piers Santema *Marijke Gerrits Hofstra *

   *Santema *ABE * ±1740* *Pier Gerrits *Hyke Abes (Hyke Sjoukes) *

   *Schaap *AALTJE * 24.04.1961*Wolvega *Willem Schaap *Geertje de Jong *

   *Schaap *WILLEM * 13.05.1929*Scherpenzeel *Albert Schaap *Janke Kiestra *

   *Schaap *ALBERT * 30.09.1903*Scherpenzeel *Willem Schaap *Stijntje Oosten *

   *Schaap *WILLEM * 09.09.1875*Sonnega *Albert (Willems) Schaap *Hielkje Sijmens van der Lende *

   *Schaap *ALBERT * 01.01.1851*Munnekeburen *Willem Alberts Schaap *Grietje Hendriks Pijlman *

   *Schaap *WILLEM * 11.05.1824*Scherpenzeel *Albert Willems Schaap *Hendrikje Wolters van der Veen*

   *Schaap *ALBERT * 05.09.1787*Kalenberg *Willem Alberts Schaap *Geesjen Hendriks de Jonge (Bre*

   *Schaap *WILLEM * ±1756*Kalenberg *Albert Willems Schaap *Luitjen (Lutien) Hendriks Duim*

   *Schaap *ALBERT * ±1724* * * *

   *Schaap *ANTJE * 1801*Goingarijp *Wouter Gerkes Schaap *Aaltje Siebes Boetje *

   *Schaap *WOUTER * 1771* *Gerke Idses Schaap *Anna Bosma *

   *Schaap *GERKE * 05.09.1728*Goingarijp * * *

   *Sierds *GE(E)RTJE * ±1724* * * *

   *Sipkes *SWOPKJEN * ±1718* * * *

   *Sjerps *HELENA * *Tzum *Seerp Jans *Aafke Thijssen *

   *Sjoerds *JANKE * 09.08.1733*Minnertsga *Sjoerd Pieters *Wijke Franses *

   *Sjoerts *RIEUWKJE * 09.09.1730*de Kooy (kerk Oosterzee) *Sjoerd Reins *Antje Dirks *

   *Sjoukes) *HYKE * ±1722* * * *

   *Smit *JELTJE * 12.07.1851*Doniawerstal *Jolle Andries Smit *Afke Sjerps Wierda *

   *Smit *JOLLE * 09.09.1823*Haskerland *Andries Harmens Smit *Jeltje Jolles Veening *

   *Smit *ANDRIES * 1790* *Harmen Jans Smit * *

   *Smit *HARMEN * 1759* * * *

   *Snijder *AREND * *Nederland (Blokzijl) *Jacob Joosten *Geertje Arents. *

   *Stellingwerf *ANTJE * 17.03.1812*Wymbritseradeel *Auke Yemes Stellingwerf *Lijsbeth Rienks Sybrandy *

   *Stellingwerf *AUKE * 1772* *Ieme Aukes Stellingwerf *Sytske Jelles *

   *Stellingwerf *IEME * ±1737* * * *

   *Sybrandi *RIENK * 1759* *Sybren Rienks Sybrandi *Lysbeth Jelles *

   *Sybrandi *SYBREN * ±1727* * * *

   *Sybrandy *LIJSBETH * 1784* *Rienk Sybrens Sybrandi * *

   *Sybrens *REINDER * ±1731* * * *

   *Takema *HINKE * 15.10.1763*Exmorra (Bolsward) *Reinder Sybrens *Sytske Piers *

   *Thijssen *AAFKE * ±1706* * * *

   *Timmerman *HENDRIKJEN * 10.09.1778*Nederland *Jan Willems Timmerman *Aaltjen Beerends Holtkamp *

   *Timmerman *JAN * ±1746* * * *

   *Timmerman *JANNIGJE * 05.02.1831*Munnekeburen *Heine Andries Timmerman *Grietje Johannes Samplonius *

   *Timmerman *HEINE * 20.08.1806* *Andries Heinen Timmerman *Jannesjen Roelofs *

   *Timmerman *ANDRIES * 1769* *Heine Anders ? *Roelofgien Albers ? *

   *Tjeerds *LOUW * ±1723* * * *

   *Tjibbels *GEERTJE * ±1735*Katlijk * * *

   *Tomas *AALTIE * ±1692*Haskerdijken * * *

   *Tyssen *RINTJE * ±1685* * * *

   *Ulbes *AUKJE * ±1725* * * *

   *Uylkes *ANTJE * * * * *

   *Veen *HENDRIKJE * 13.08.1793*Oldetrijne *Wolter Gerrits van der Veen *Anna Wybes van der Veen *

   *Veen *WOLTER * * *Gerrit Wolters van der Veen *Geertje Tjibbels *

   *Veen *ANNA * * *Wijbe Jans van der Veen *Aaltje Hanzes *

   *Veen *TJEERDTJE * 14.06.1814*Weststellingwerf *Foke Johannes (van der Veen) G*Wybigjen Tjeerds Boltjes *

   *Veen *GERRIT * 17.06.1733*Katlijk * * *

   *Veen *WIJBE * * * * *

   *Veen *GEERTJE * 09.05.1864*Oldelamer *Albert Baartes van der Veen *Geesje Thijmens Groen *

   *Veen *ALBERT * 29.12.1818*Weststellingwerf *Baarte Abels van der Veen *Aaltje Hendriks Veensma *

   *Veen *BAARTE * 1786*Oldelamer *Ebele van der Veen * *

   *Veen *EBELE * ±1754* * * *

   *Veening *JELTJE * 1793* *Jolle Gabes * *

   *Veensma *HENDRIK * 1758* * * *

   *Veensma *AALTJE * 1785*Nijelamer *Hendrik Sybes Veensma *Jeltje Jans *

   *Vries *WIEPKJEN * 25.10.1847*Munnekeburen *Auke Romkes de Vries *Tjeerdtje Fokes van der Veen *

   *Vries *AUKE * 1801* *Romke Bontes de Vries *Grietje Aukes (Delfstra) *

   *Vries *ROMKE * * *Bonte Romkes *Geertje Hijlkes *

   *Weerd *AALTJEN * 01.08.1801*Ossenzijl *Hendrik Jacobs de Weerd *Hendrikjen Jans Timmerman *

   *Weerd *HENDRIK * ±1778*Ossenzijl *Jakob Beerends Otten *Hendrikje Klazes Weert *

   *Weert *HENDRIKJE * ±1737* *Klaas Jans Weert *Grietje Cliesen *

   *Wiebes *YMKJE * 1710*Oosterend * * *

   *Wiebrens *ROMKE * v1781*Ter-Oele * * *

   *Wier(d)sma *AALTJE * 1793* *Jillert Hendriks Wier(d)sma *Antje *

   *Wier(d)sma *JILLERT * ±1761* * * *

   *Wierda *AFKE * 14.01.1875*Tjerkgaast *Sjerp Johannes Wierda *Jeltje Jolles Smit *

   *Wierda *LIJSBETH * 27.02.1852*Gaasterland *Johannes Sjerps Wierda *Antje Aukes Stellingwerf *

   *Wierda *SJERP * 28.02.1847*Doniawerstal *Johannes Sjerps Wierda *Antje Aukes Stellingwerf *

   *Wierda *JOHANNES * 17.09.1818*Doniawerstal *Sjerp Johannes Wierda *Tjitske Johannes Rudolphi *

   *Wierda *SJERP * 1793* *Johannes Sjerps Wierda *Aurelia Rudolphus *

   *Wierda *AFKE * 30.12.1826*Doniawerstal *Sjerp Johannes Wierda *Tjitske Johannes Rudolphi *

   *Wierda *JOHANNES * 1748* *Seerp Hylkes *Ymkje Wiebes *

   *Wiersma *YNSKE * 25.11.1738*Exmorra (Bolsward) *Tiete Baukes Wiersma *Doutszen Sybes Haitsma *

   *Wijmstra *HISKE * ±1715* * * *

   *Winia *SYBREN * 1742* * * *

   *Woud *JANTJE * 1728* * * *

   *Wouters *HOTSKE * 1768* * * *

   *Wybrens *JOHANNES * *Westermeer, Wildehorne * * *

   *Wynia *JANKE * 04.01.1802*Berlikum *Pope Fransens Wynia *Hiske Melis Wynia *

   *Wynia *POPE * 02.06.1756*Blija *Frans Popes *Trijntje Hanzes Leesinga *

   *Wynia *HISKE * 05.12.1768*Nes (W.D.) *Melis Klazes Wynia *Ytsje Hartman *

   *Wynia *MELIS * 01.12.1743*Nes *Klaas Melis Wynia *Aukie Botes *

   *Wynia *KLAAS * 1712* * * *

   *Wynja *TRYNTJE * 11.09.1785* *Sybren Foekes Winia * *

   *Wytzes *RIGTJE * ±1727* * * *

   *Wytzes *GERBRIG * ±1722*Oldeboorn * * *

   * *ANTJE * ±1767* * * *   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 10 messages in this topic