Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

6571Re: [Friesland-genealogy] stamboom

Expand Messages
 • Hessel de Vries
  Dec 2, 2001
   Hallo Emiel,

   In de DTB van Dantumadeel worden deze kinderen niet vermeld.
   Dit gezin is waarschijlijk doopsgezind en dan worden de kinderen
   op volwaasen leeftijd gedoopt.

   Het huwelijk wordt wel vermeld in de DTB

   Gehuwd te Murmerwoude op 26-10-1794 DTB nr 158 Sytse Haans van Murmerwoude
   en Aaltje Sybrens van Murmerwoude.

   Met vr. groeten

   Hessel de vries
   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: emiel ros <emiel@...>
   Aan: friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   CC: emiel ros <emiel@...>
   Datum: zondag 2 december 2001 20:27
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] stamboom


   >Geachte lezers,
   >Wie kan mij helpen aan gegevens over onderstaand stukje stamreeks:
   >
   >Liepke Foockes geb. ong. 1670 te de Valom, ovl. 1727 te Dantumawoude
   >
   >Focke Lipkes geb. 1706 te de Valom. ovl. na 1749
   >
   >Haan Fockes geb. te de Valom, ovl. na 1820 te Akkerwoude
   >
   >Sytze Haans Ros geb. 1770 te Akkerwoude ovl. 1857 te Murmerwoude, Sytze
   neemt in 1811/1812 de naam ROS aan, evenals zijn zuster Gelske, zijn vader
   Haan Fockes neemt de naam Broekstra aan evenals zijn broer Fokke en zijn
   zusterTeetske
   >
   >Haan Sytzes Ros geb. 1796 te Murmerwoude, ovl. 1874 te Datumadeel.
   >Met vriendelijke groet, Emiel Ros
   >
   >
   >
   >[Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   >of: http://go.to/frgen .
   >
   >Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
   geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   >Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   >Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   >Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >
   >
   >
  • Show all 85 messages in this topic