Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

6422Re: [Friesland-genealogy] Re: Aanvullende gegevens familie De Roos.

Expand Messages
 • Appy de Vries
  Nov 25, 2000
   Weening;
   Weet U misschien meer over deze de Roos?
   Hans Hendriks de Roos geb; 1742 ? overl; 30-07-1817 te Luxwoude [opsterland]
   gehuwd 03-05-1772 te Noorderdragten met Ybeltje Jinnes hierbij 4 kinderen;
   Geesje Hanses geb; 1773 te Dragten overl- 24-02-1860 te Langezwaag gehuwd;
   16-12-1798 met Sytze Jans de Vries geb;27-10-1765 te Eernewoude
   overl;13-02-1824
   te Langezwaag; Sijke Hanses geb; 1777 te Dragten overl;31-12-1840 te
   Langezwaag
   gehuwd gelijk met haar zus met Harmen Mulder geb;27-02-1763 te Eernewoude
   overl;
   23-06-1827 te Terwispel
   'Hiltje Hanses geb;1782 te N' Dragten overl;23-08-1868 te Langezwaag
   [ongehuwd]
   Mettje Hanses geb; 1784 teN-Dragten overl;30-07-1873 te Terwispel
   gehuwd 15-03-1807 met Jan Sietses van der Schuur overl; 20-12-1866 te
   Terwispel
   Ouders Hans Hendriks zijn Hendrik Jans en Geeske Sjoerds hiervan verder
   geen gegevens alzo
   ook niet van Ybeltje Jinnes Wie o wie
   Groetnis Appy de Vries de Groot Heerenveen

   ----- Original Message -----
   From: <hw.weening@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Monday, November 05, 2001 2:19 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Re: Aanvullende gegevens familie De Roos.


   --- In Friesland-genealogy@y..., h.korting@w... wrote:
   > Santpoort, 28 april 2000
   >
   > Beste Klaas,
   >
   >
   > Ik ben bezig met het vervolmaken van de stamboom van het
   > geslacht de Roos, afstammelingen van
   > Henderik Sjoerds , geb.1699 te Noorder Drachten. Zijn zoon
   > Sjoerd Hinderik (1749-1831) kreeg de naam De Roos , uiteraard in
   > 1811.
   > Van diens kleinkinderen is Arlene de Boer uit Canada doorgegaan
   > via de tweede kleindochter Hinke (geb.1826).
   > Zelf heb ik de stamboom verder compleet van haar broer Jan
   > (1830-1910), van wie mijn vrouw Renskje de Roos in rechte lijn
   > afstamt via Jan's zoon Gerben (1864-1947). Ook van Jan's derde
   > zoon Sjoerd (1868-1943) is de stamboom tot vandaag gereed.
   > Dat geldt niet voor de tweede zoon Henderik (geb. 1867). Die wil
   > ik in het RA - Leeuwarden gaan uitzoeken.
   > Ik weet niet of ik alle families uit de vrouwelijke lijnen er
   > ook bij ga zoeken, want het gaat over zeer kinderrijke families,
   > deels ook naar Canada geemigreerd.
   > Ik wilde een en ander proberen in boekvorm bijeen te krijgen ;
   > vanzelfsprekend krijg je dan een exemplaar.
   > Vervolgens ben ik ook nog bezig met de stamboom van de
   > familieWEENING, afstammelingen van Harmen Wenink , geboren rond
   > 1650 in Bredevoort in de Achterhoek een waarvan de kleinkinderen
   > rond 1750 In Gerkesklooster, en vervolgens in
   > Surhuisterveen,Harkema, Drachtster Compagnie enz. zijn te
   > vinden.
   > Een achterneef van mijn vrouw, Richard Weening in Milwaukee
   > (USA) heeft op verzoek van zijn grootmoeder, die met haar man
   > van een grote boerderij bij Ureterp in 1928 naar Amerika
   > emigreerde een Weening-stamboom opgesteld. Toen ik op de groene
   > herdenkingsmuur in de Hollandsche Schouwburg te Amsterdam de
   > naam Weening aantrof, vroeg ik mij af of er ook een joodse tak
   > bestond. Alle joodse Weenings zijn, op een na, in Polen om het
   > leven gebracht. Mijn conclusie is dat het om joodse kooplieden
   > uit Hamburg gaat, die in ong.1735 naar Amsterdam zijn gekomen en
   > in 1811 de naam Weening aannamen.
   > Debetreffende stamboom is zeer uitvoerig en ook ter beschikking.
   > Maar ik trof tijdens een rondrit langs diverse plaatsen in de
   > Friese Wouden (samen met de Amerikaanse initiatiefnemer) nog
   > talloze Weenings aan, die niet in de stamboom voorkomen. Dus ook
   > daar zijn , net als bij De Roos, ook diverse families. Als je er
   > iets meer van afweet, verneem ik dat graag van je.
   >
   > Een vriendelijke groet,
   > Han Kortingdie in >Aan allen die met de familie De Roos bezig
   > zijn,
   > >
   > >Het blijkt dat enigen van jullie met de familie De Roos bezig
   > zijn. Er zijn=
   > > verschillende families De Roos. Het viel me op dat vele
   > gegevens nog ontbr=
   > >aken en daarom leek me het zinvol om wat kommentaar te geven.
   > >
   > >We gaan uit van Dettje Sikkes, zij blijkt driemaal gehuwd te
   > zijn geweest e=
   > >n niet tweemaal. Dettje moet ca 1722 geboren te zijn te Grouw,
   > want bij haa=
   > >r eerste huwelijk kwam ze van die plaats. Volgens mij is ze
   > voor 1806 overl=
   > >. te Noorder Drachten, want ze komt na 1806 niet meer voor in
   > de Burg. Stan=
   > >d. Dettje huwt de eerste maal op 23 jan. 1746 te Drachten met
   > Hendrik Sjoer=
   > >ds, afk. van N. Drachten, gedoopt 22 nov. 1722 te Oostermeer,
   > ovl. voor 175=
   > >0 te N. Drachten, zoon van Sjoerd Hendriks en Trijntje Jans
   > Hiemersma. Uit =
   > >dit huwelijk is mij =E9=E9n zoon bekend; nl. Sjoerd Hendriks
   > van der Heide,=
   > > (1747-1830). Sjoerd huwt 1770 te Drachten met Martsen Jans
   > Heida, (1748-18=
   > >29), dochter van Jan Egberts en Taatje Sytzes. Uit het huwelijk
   > van Sjoerd =
   > >en Martsen zijn mij 11 kinderen bekend, allen Van der Heide,
   > waarvan =E9=E9=
   > >n de naam Augustus heeft meegekregen.
   > >Dettje huwt op 26 juli 1750 te Drachten met Steven Hendriks,
   > geb. ca 1725 t=
   > >e Doezum en ovl. voor 1754 te N. Drachten. Zijn ouders zijn mij
   > onbekend. U=
   > >it het huwelijk van Steven en Dettje werd slechts =E9=E9n
   > dochter geb.: Roe=
   > >lofje Stevens, gedoopt 28 febr. 1751 te Drachten, zij huwt op
   > 13 dec. 1772 =
   > >te Drachten met Geert Gerrits, geb. ca 1747 te Oosterwolde. Uit
   > dit huwelij=
   > >k o.m. Steffen Geerts (1781-1821). Hij woonde samen met Roeltje
   > Sjoerds van=
   > > der Heide, (1791-1858, dochter van voornoemde Sjoerd en
   > Martsen.
   > >En tenslotte huwt Dettje op 16 sept. 1754 te Drachten met
   > August Jurjen Fre=
   > >derik Welderman, bij huwelijk van N. Drachten en eveneens ovl.
   > voor 1806 al=
   > >d.
   > >Uit dit laatste huwelijk zijn mij tenminste drie kinderen
   > bekend: Durkjen (=
   > >1755-1811);=20
   > >Jeltje (1760-1843) en Johannes (ca 1758). Durkjen was o.m.
   > gehuwd met =E9=
   > >=E9n van mijn voorouders: Johannes Melles Blaauwwiekel. Maar ik
   > stam niet v=
   > >an haar af, maar van Johannes zijn derde vrouw Ietje Pieters
   > Annema.
   > >
   > >Jeltje Augustus noemt zich ook van der Heide. Vlgs. ovl. was ze
   > 83 jaar oud=
   > > en dus geb. ca 1760 te N. Drachten en ovl. op 14 okt. 1843 te
   > Ureterp. Zij=
   > > huwt met Sjoerd Hendriks de Roos, geb. ca 1750 te N. Drachten
   > en ovl. op 1=
   > >1 jan. 1831 ald., zoon van Hendrik Sjoerds en Geeske Douwes.
   > >Deze laatste Geeske had een zuster Berber Douwes, gehuwd met
   > Gerrit Gerlofs=
   > >.
   > >E=E9n van hun zonen, Douwe Gerrits (1740-1816) en diens nazaten
   > noemen zich=
   > > ook De Roos! Kennelijk komt de naam De Roos dus bij die
   > onbekende Douwe va=
   > >ndaan, de vader van Geeske en Berber?
   > >
   > >Hopende jullie hiermee weer iets verder geholpen te hebben.
   > >
   > >
   > >Klaas Bekkema.
   > >
   > >
   > >
   > >[Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   > >
   > >-------------------------------------------------------------------
   -----
   > >LOW RATE, NO WAIT!
   > >Get a NextCard Visa, in 30 seconds! Get rates=20
   > >as low as 2.9% Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees.=20
   > >Apply NOW!
   > >http://click.egroups.com/1/2122/6/_/567109/_/954964322/
   > >-------------------------------------------------------------------
   -----
   > >
   > >Genealogy yn Frysl=E2n:
   > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > >(Let op het nieuwe adres!)
   > >
   > >


   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
   geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  • Show all 4 messages in this topic