Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

6088Re: aangemeld

Expand Messages
 • h.woudt@hccnet.nl
  Nov 8, 2001
   --- In Friesland-genealogy@y..., "Dolf en Els Dijkink"
   <a.dijkink@p...> wrote:
   > Hallo,
   >
   > Er komt bij mij een Rollema voor:
   > Trijtje Pieters Rollema geb 23-09-1808 Sneel, overl 5-12-1866 Sneek
   do van
   > Pieter Rollema en Antje Lieuwes de Vries, Trijntje is op 12-07-1838
   gehuwd
   > met Bauke Gerlofs Kromhout van der Meer en zij kregen 7 kinderen.
   > Kun je mij de geboortedatum/plaats, overlijdensdatum/plaats en
   huwelijk van
   > haar ouders vertellen.
   > Groeten Els Dijkink-Kromhout van der Meer


   Hallo Els,

   De ouders en grootouders van Trijntje:
   Pieter Jentjes Rollema, * 10-10-1786 Sneek, ~ 26-10-1786 Sneek, + 13-
   08-1845 Sneek, zn.v. Jentje Heerkes Rollema en Angenieske Pyters
   Augustinus
   X Sneek 22-05-1808
   Antje Lieuwes de Vries, * 13-11-1783 Gaastmeer, ~ 23-11-1783
   Gaastmeer, + 08-05-1852 Koudum, dr.v. Lieuwe Wybes en Trijntje Romkes.

   Pieter Jentjes Rollema was eerst timmerman en later stadsarchitect te
   Sneek, hij bouwde o.a. het Gerechtshof (1839), de Doopsgezinde kerk
   (1842) en diverse woonhuizen in Sneek. Deze gegevens zijn bij het
   Fries Scheepvaart Museum in Sneek.

   Groetjes, Hinke Woudt-Westra.
  • Show all 16 messages in this topic