Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

6073Re: aangemeld/Rollema

Expand Messages
 • h.woudt@hccnet.nl
  Nov 6, 2001
   --- In Friesland-genealogy@y..., Karel de Grote <aytta@y...> wrote:
   >
   >
   > Hinke Woudt <h.woudt@h...> wrote:
   >
   >
   > Hallo Hinke,
   >
   > In mijn bestand vond ik ook nog enkele gegevens van Riemer Hielkes
   Rollema x Wiebrigje Schuurmans en dan met name de zoon Hielke,
   waarschijnlijk hebt je deze wel want de bron is het Gj 1985, meld
   hier maar even mocht je er belangstelling voor hebben.
   >
   > vr.gr. Bindert de Boer


   Hallo Bindert,

   Deze Rollema's zijn mij inderdaad bekend maar is niet 'mijn' familie,
   tenminste de schrijver van het artikel in het G.J. van 1985 heeft die
   verbinding ook niet kunnen vinden. Ik kom uit bij een broer (Agge)
   van de in de inleiding vermelde Tjomme Wybes Rollema. Harde bewijzen
   heb ik op sommige plaatsen in deze genealogie niet, in de 16e eeuw
   zijn de bronnen nu eenmaal heel summier maar gezien vernoeming, tijd
   etc. kan het bijna niet missen. Maar bedankt voor je reactie altijd
   fijn als mensen bronnen etc. aandragen.

   Groetjes, Hinke Woudt-Westra
  • Show all 16 messages in this topic