Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

6047Re: [Friesland-genealogy] Brand Sybes Sybesma/Maaike Rinses Keegstra

Expand Messages
 • Onno Elgersma
  Nov 4, 2001
  • 0 Attachment
   Alexander,
   Aardig om in je lijst de ouders en broers en zusters van Klaske Hessels
   Keegstra aan te treffen. Klaske is namelijk de echtgenote van Wybren Ulbes
   Elgersma en deze behoort tot het geslacht van de Dongeradeelster Elgersma's
   dat mijn interesse heeft. De voornaam Hessel komt vele malen in dit geslacht
   voor en ik weet nu waar hij vandaan komt.
   In mijn gegevens hebben Wybren en Klaske ook zeven kinderen met dezelfde
   voornamen, de geboortedata verschillen hier en daar wat van die u opgeeft.
   Mocht u daarin geinteresseerd zijn en in mijn gegevens over het voorgeslacht
   van Wybren, laat het dan weten.
   Groeten,

   Onno Elgersma

   ----- Original Message -----
   From: Alexander de Grote <degroteman@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Sunday, November 04, 2001 1:26 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Brand Sybes Sybesma/Maaike Rinses
   Keegstra


   > This is the eldest familiymember of the family KEEGSTRA that I know of.
   > greetings,
   > Alexander de Groot
   >
   >
   > I Rinse Hessels, geb. Hantumhuizen nn-nn-1693, overl. ? vo-or-1749, tr.
   > Hantumhuizen 13 november 1712, Maaijke Jans, geb. Hantumhuizen
   > nn-nn-1695,
   > overl. ? nn-na-1749
   > kinderen:
   > 1. Pyter Rinses, geb. Hantumhuizen 27 augustus 1713, overl.
   Hantumhuizen
   > vo-or-1715
   > 2. Pyter Rinses, geb. Hantumhuizen 11 augustus 1715, overl. ? ?, tr. ?
   ?,
   > NN
   > Quotisatiekohier 1749: naam: Pytter Rinses plaats: Hantum
   > omschrijving:
   > kan bestaen, vertrokken naar Bornwerdt aanwezig: 2 volw. en 3 knd.
   > aanslag: 40-2-2
   >
   > 3. Theunis Rinses, geb. Hantumhuizen 7 maart 1717, overl. ? ?, tr. ? ?,
   > NN
   > 4. Hessel Renses, volgt II.1
   > 5. Trijntje Rinses, geb. Hantumhuizen 12 oktober 1721, overl. ? ?, tr.
   ?
   > ?,
   > NN
   > 6. Jeltie Rinses, geb. Hantumhuizen 1 juni 1727, overl. ? ?, tr. ? ?,
   NN
   >
   > II.1 Hessel Renses, geb. Hantumhuizen nn-nn-1719, overl. ? ?, zoon van
   > Rinse
   > Hessels en Maaijke Jans, tr. ? ?, Antje NN, geb. ? ?, overl. ? ?
   > Gedoopt: 07-05-1719 te Hantumhuizen Quotisatiekohier 1749: naam: Hessel
   > Rinses plaats: Wierum omschrijving: boer aanwezig: 6 volw. en 2 kind.
   > aanslag: 60-14-04 bron: Westdongeradeel, fol.14
   >
   > kinderen:
   > 1. Grietje Hessels, geb. Wierum 22 december 1746, overl. ? ?, tr. ? ?,
   NN
   > 2. Maike Hessels, geb. Wierum 24 november 1748, overl. ? ?, tr. ? ?, NN
   > 3. Geertje Hessels, geb. Wierum 26 september 1751, overl. Wierum
   > vo-or-1753
   > 4. Geertje Hessels Keegstra, geb. Wierum 20 mei 1753, overl.
   > Westdongeradeel 5 juni 1821, tr. Wierum 17 mei 1772, Broer Lieuwes
   > 5. Trijntje Hessels Keegstra, geb. Wierum 5 oktober 1755, overl.
   > Westdongeradeel 2 december 1824, tr. ? ?, NN
   > 6. Rinse Hessels Keegstra, volgt III.1
   > 7. Claaske Hessels, geb. Wierum 14 januari 1761, overl. ? ?, tr. Wierum
   > 24
   > april 1784, Wijbren Ulbis
   > Wijbren is geboren in het jaar 1759 in Wierum. Kinderen: 1. Antje
   > 03-07-1785 2. Hessel 16-11-1787 3. Djuwke 30-01-1791 4. Ulbe
   > 24-11-1793
   > 5. Iede(m) 17-08-1797 6. Rinze 27-02-1801 7. Klaas 21-12-1804
   >
   > 8. Klaas Hessels Keegstra, geb. Wierum 1 juli 1764, overl. Kollumerland
   > 18
   > januari 1841, tr. ? ?, NN
   > 9. Sjoukje Hessels, volgt III.2
   >
  • Show all 17 messages in this topic