Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

6familie TRIP uit Stavoren

Expand Messages
 • J.W.F. Trip
  Jul 10, 1999
  • 0 Attachment
   Wie ziet een aanknopingspunt?

   Mijn afstamming van de familie TRIP uit Stavoren tot in 1640 heb ik
   zwart op wit, echter: puur in rechte lijn.

   Waarschijnlijk waren er in de westhoek van Friesland meer leden van de
   familie TRIP dan alleen mijn rechtstreekse voorouders.

   Hebt u in uw genealogische bestand een aanknopingspunt, wilt u dan
   contact met mij opnemen?

   Met dank bij voorbaat,

   Foeke Trip
   e-mail: tripfo@...
  • Show all 2 messages in this topic