Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

5841mijn intresse in friese Namen

Expand Messages
 • Pieter Cramwinckel
  Oct 2, 2001
   Hierbij mijn voortselling:
   ik ben geinteresserd in (en doe onderzoek naar) de volgende Friese namen
   Van Arum (1500-1850), te Arum en Leeuwarden, Harlingen
   Beyma Beyum (1500) te Pinjum
   Sadelaer 1750 Leeuwarden
   mocht u gegevens hebben dan gaarne.
   Namen in het online bestand van Ryksarchief Friesland en in online stadarchief Leeuwarden zijn reeds mij bekend , eveneens de namen in de IGI van deze geslachten.
   m.v.g., kind regards, fr. Grüsse
   Pieter J. Cramwinckel
   homepages Cramwinckel genealogy http://www.geocities.com/pcramwinckel
   Krawinkel research in Kraejonwinkila Project http://perso.club-internet.fr/pjcdjc
   Oudste stam namen- Aelteste Namen http://perso.club-internet.fr/pjcdjc/oldestna.html   [Non-text portions of this message have been removed]