Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

5822Re: Aangenaam kennis te maken

Expand Messages
 • Peter Boersma
  Sep 30, 2001
  • 0 Attachment
   Hallo Nynke en andere lijstgenoten,

   Het boekje van Afke Jantje Brinkman-Piso (uit 1987) geeft een
   overzicht van de voorouders en een groot deel van de nakomelingen van
   Minne Sijmens Bouma (29-01-1764 - 13-09-1837) en Ebele Nannes Bouwman
   (22-08-1769 - 23-10-1843). In het boekje staan naast de diverse
   gezinssamenstellingen, datums en plaatsnamen ook anekdotes, andere
   wetenswaardigheden en oude foto's. Helaas voor Nynke staan van Jelle
   Emkes Keulen en Hinkje Jans Klijnstra alleen de kinderen (16 in
   getal!) met geboorte- en overlijdensdatums en -plaatsen genoemd maar
   geen verdere afstammelingen.

   Het boekje, dat zo'n 200 pagina's telt, heeft ze in eigen beheer
   uitgegeven, het heeft dan ook geen ISBN-nummer en is dus niet te
   bestellen. Naar mijn weten heeft iedereen die in het boekje voorkomt
   (en destijds in leven was) de mogelijkheid gehad een aantal
   exemplaren aan te vragen.

   Later heeft ze nog twee delen uitgegeven. Het ene deel bevat de
   nakomelingen van de broers en zusters van Sijmen Minnes Bouma en het
   andere de nakomelingen van Cornelis Roelofs en Grietje Minnes waar
   het de Bouwstra's betreft. Deze delen zijn echter niet in mijn bezit,
   ze worden aangekondigd in het eerste deel.

   Mochten er vragen zijn over het genoemde boekje, dan ben ik gaarne
   bereid deze te beantwoorden.

   Groeten,
   Peter Boersma

   --- In Friesland-genealogy@y..., "Nynke van den Hooven"
   <nynkevandenhooven@h...> wrote:
   > Peter en overige lijstgenoten,
   >
   > Mijn onderzoek richt zich op een aantal van de familienamen die
   Peter eerder noemde.
   >
   > Namen uit de Friese Zuidwesthoek in mijn kwartierstaat zijn:
   > Bakker, de Boer, Boonstra, Bouma, Bouwman, ten Brink, Bruinsma,
   Feenstra/Veenstra, Foget, Hofman, Hofstra, Jaagsma, Jongsma, Keulen,
   Kip/ Kiep, Klijnstra, Kooistra, Kuiper, Nijdam, Postma, Prins,
   Struikmans, Veltman/Veldman, Visser, van der Zijpp.
   > Wellicht komen een aantal van die namen ook in het boekje van Mevr.
   Brinkman voor?
   >
  • Show all 22 messages in this topic