Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

5801Aangenaam kennis te maken

Expand Messages
 • pbmvw@compuserve.com
  Sep 28, 2001
   Hallo allemaal,

   Misschien hadden jullie al enkele berichtjes van mij langs zien
   komen. Ik had echter nog verzuimd me netjes voor te stellen, wat ik
   bij deze graag even recht wil trekken.

   Mijn naam is Peter Boersma. Ik houd me sinds enkele jaren bezig met
   genealogie. Mijn interesse hierin is gewekt door enerzijds wat
   gegevens die ik als kind al eens kreeg betreffende de familie van
   mijn moeder en anderzijds door een boekje genaamd "Een familie in de
   zuidwesthoek van Friesland" door Afke Jantje Brinkman-Piso waarin een
   deel van de familie van mijn vaders kant in voorkomt.
   In eerste instantie heb ik geprobeerd zoveel mogelijk gegevens via
   internet te verzamelen, overigens zeer verrassend hoever je daarmee
   al kunt komen, en de laatste tijd heb ik me ook gewaagd aan wat
   bezoekjes aan het CBG in Den Haag om de echte aktes na te lezen en
   evt. kopiëren (erg leuk om de handtekeningen van je voorouders
   onder de aktes te zien staan).

   Mijn onderzoek spitst zich toe op het uitwerken van de kwartierstaten
   van mijn beide ouders. De kwartierstaat van mijn moeder speelt zich
   voornamelijk in Zuid Holland af en is voor de meesten van jullie dus
   niet echt interessant. De kwartierstaat van mijn vader speelt zich
   echter geheel af in Friesland en dan met name in de zuid-westhoek
   (Hemelumer Oldeferd, Gaasterland). Momenteel heb ik deze
   kwartierstaat tot en met de zevende generatie compleet. De achtste
   generatie vordert ook al aardig en hoop ik mbv overlijdensaktes en de
   DTB-boeken verder in te kunnen vullen. Overigens probeer ik de
   gezinnen zo compleet mogelijk te krijgen inclusief partners en ouders
   van de partners. Het is dan opvallend, maar niet verrassend, te zien
   hoe vaak binnen dezelfde families getrouwd wordt.

   De meest voorkomende familienamen in de kwartierstaat van mijn vader
   zijn (in alfabetische volgorde): Baayma, Bakker, de Boer, Boersma,
   Bouma, Bremer, Bruinsma, Hofman, Jongstra, Klijnstra, van der Meer,
   Mu(i)zelaar, Schaper, Stegenga, van Terwisga, Visser en Zeldenrust.

   Mijn kwartierstaten en overige genealogische gegevens zijn te
   bekijken via http://ourworld.compuserve.com/homepages/pbmvw/gen.htm

   Per e-mail ben ik bereikbaar op pbmvw@...

   Ik hoop nog veel nuttige informatie met jullie uit te kunnen wisselen.

   Met vriendelijke groet,
   Peter Boersma
   (Haarlem)
  • Show all 22 messages in this topic