Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

5631RE: [Friesland-genealogy] Zwaga = van de Zwaag??

Expand Messages
 • ken.veldhuis@lrcc.on.ca
  Sep 4, 2001
  • 0 Attachment
   Good morning Frank,

   The Boorn is the ancient river where the Frisian duke Bubo/Bobbo fought against
   the Romans. It flows among others through the town of Aldeboarn/Oldeboorn. I am
   sure you will get more details from others on this site.

   Sincerely, Keimpe/Ken
   "Frank and Annechien" <vanthien@...> on 2001/09/02 12:16:06 PM

   Please respond to Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com

   cc: (bcc: Ken Veldhuis/Lrcc)   Subject: RE: [Friesland-genealogy] Zwaga = van de Zwaag??
   ----------
   Hello again,

   Een snuggere nicht van me vraagt nu wat Boorn betekent?
   Ik was dus niet bijdehand genoeg om dat meteen te vragen :-)

   Frank van Thienen
   Vernon BC Canada


   -----Original Message-----
   From: Ineke [mailto:cfsmit2@...]
   Zwaag is een oude vorm van Swaech(ca. 1513) Deze oude vorm is een fries
   word voor "weide"

   -----Original Message-----
   From: Onno Elgersma [mailto:o.elgersma@...]
   In de Encyclopedie van Friesland (1958) vind ik:
   "Zwaag. Greide, land waar vee gehouden wordt. De soortnaam in verschillende
   plaatsnamen: Beetsterzwaag (Op 'e Sweach), Hoornsterzwaag, Kollumerzwaag,
   Zwaagwesteinde, Boornzwaag, Snikzwaag, Lange- en Kortezwaag."

   ----- Original Message -----
   From: Frank and Annechien <vanthien@...>
   >mijn vraag is eigenlijk of iemand
   mij kan vertellen wat "zwaag" betekent ????   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
   geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 9 messages in this topic