Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

5626Consequenties Bescherming Persoonsgegevens (WBP

Expand Messages
 • J. Groen
  Sep 3, 2001
   Beste mede-genealogen,

   Binnenkort wordt er naast de WPR ook een wet Bescherming Persoonsgegevens
   (WBP) van kracht.
   Belangrijkste items in deze wet zijn: Als je tot personen herleidbare
   gegevens verzamelt moet je daar straks toestemming voor vragen en het feit
   dat je ze verzamelt moet je melden bij de overheid.
   Volgens mij gaat deze wet per 1 sep 2001 in. Hij is gebaseerd op de European
   Data Directive.

   Heeft iemand een idee wat de consequenties van deze wet zijn op het
   vastleggen van genealogische gegevens op een homepage?


   Met vriendelijke groeten,
   Joop Groen
   mailto:jgroen@...
   http://home.planet.nl/~groen673
  • Show all 2 messages in this topic