Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

5625Wouwenaar/Jouwstra Message 807 en 4155

Expand Messages
 • Tette.Hofstra@t-online.de
  Sep 3, 2001
   Hallo Hans van den Hoek en Lisa de Roos,

   sinds kort ben ik bezig met de genealogy van de Wouwenaars. Zeer waarschijnlijk
   is Oeds Egberts Wouwenaar een zoon van

   Egbert Tiedes Wouwenaar, geb. ca. 1732 in Heerenveen en Eeke Aukes, geb.
   ca. 1738 in Heerenveen, in ondertrouw op 17.7.1762, getrouwd op 1.8.1762 in
   Leeuwarden. Voor zover ik nu weet hadden deze de volgende kinderen:

   1. Ynske Egberts, naaister, gedoopt 15.9.1762 in L'warden, o. 6.4.1837 in
   Wolvega, getrouwd met Marten Wolters op 23.9.1787 in Wolvega (geb.21.10.1755 in
   Sonnega, o. 19.11.1838 in Wolvega. Deze zijn mijn voorouders.

   2. Auke Egberts Wouwenaar, geb. 5.10.1765 in Akkerwoude, ovl. 14.10.1859 op
   Terschelling. Van deze tak zijn er geen "Wouwenaars" meer.

   3. Rinske Egberts W. geb. 1769, ovl. 5.4.1846 in Ferwerderadeel, was getrouwd,
   had 1 zoon Eelke geb. 5.6.1813 in Blija,verder geen gegevens.

   4. Tiede Egberts Wouwenaar, geb. 20.3.1774 in Heerenveen, ovl. 26.6.1845 in
   Wolvega, was getrouwd, had 2 kinderen, maar verdere gegevens ontbreken mij nog.

   5. Trijntje Egberts W. geb. 10.4.1774 Heerenveen, o. 26.6.1845 in Wolvega, was
   getrouwd, maar verdere gegevens ontbreken mij nog. Hierover correspondeer ik met
   een nakomeling in U.S.A.

   6. Oeds Egberts Wouwenaar, getrouwd met Johanna Red(t)mers Jouwstra, is zeker
   ook een zoon en zal tussen 1763 en 1774 geboren zijn. Ik probeer hierover nog
   meer gegevens te krijgen.

   M.b.t. Oeds Redmer W. getrouwd met Jeltje Fokkes Haitsma ontbreekt nog een kind:

   Froukje, geb. 5.9.1877, op 25.3.1897 in Barradeel getrouwd met Jan Tuinhof.

   Ik hoop jullie een stukje verder geholpen te hebben.Wanneer jullie nieuwe
   informatie hebben, hoor ik dat graag.


   Tette Hofstra