Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

56226Bijzondere vondst over "regtsvermoeden van overlijden"

Expand Messages
 • Sake Wagenaar
  May 29, 2014
   Ik was laatst op zoek naar berichten in de Leeuwarder Courant over
   Friezen die vermist werden nadat ze aan de Russische veldtocht van 1812
   hadden deelgenomen. Op tresoar.nl zijn hierover veel gegevens te vinden,
   maar de Leeuwarder Courant levert soms toch extra informatie op. Vanaf
   circa 1840 staan er opvallend veel berichten in de krant over
   dagvaardingen en vonnissen over vermiste personen. Nabestaanden
   verzochten de rechtbank om een officiële 'doodverklaring'. Dat was van
   belang voor de afhandeling van erfenissen, maar ook voor weduwen die
   wilden hertrouwen. De vermiste persoon werd driemaal gedagvaard om zich
   te melden. Als hij niet kwam opdagen, verklaarde de rechtbank dat er
   vanaf een bepaalde datum 'regtsvermoedens van overlijden' bestaan.

   Zoeken op www.dekrantvantoen.nl met de termen 'regtsvermoeden' en
   'overlijden' leverde veel berichten over dienstplichtige soldaten uit de
   Franse tijd op. Maar soms gaan de dagvaardingen en vonnissen over veel
   oudere gevallen. Het extreemste voorbeeld hiervan is Jan Pieters uit
   Lollum die in 1754 als matroos naar Suriname vertrok. Over hem is
   sindsdien niets meer vernomen. In 1842 (88 jaar later!) wordt hij
   gedagvaard op verzoek van Dieuwke Alberts Jonghoff, als moeder en
   voogdes van Baukjen Huites Smid, die zij met haar eerste man Hoite Jans
   Smid kreeg. Het vonnis luidt dat er sinds 1 januari 1755 rechtsvermoeden
   van overlijden bestaat.

   http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?code=LC&date=18420614&id=LC-18420614-3005
   http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?code=LC&date=18420614&id=LC-18420614-3006
   http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?id=LC-18440426-1010

   Met vriendelijke groeten,

   Sake Wagenaar
  • Show all 8 messages in this topic