Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

56164Geertje Jacobus Smeding haar geboorte akte ontbreekt in 1811 maar....

Expand Messages
 • antonmusquetier
  Apr 8, 2014
   Gevonden in het Provinciaal archief

    Geertje Jacobus Smeding haar geboorte akte ontbreekt maar er is in het Provinciaal Bestuurlijk Archief een verklaring voor de Rechter van het 2e Kantongerecht van het Arrondissement  van Leeuwarden een 6 pagina's verklaring betreffende deze geboorte

   Smeding  Geertje Jacobus---- Beijma van Coert Lambertus Regter van het Kantongeregt te Leeuwarden wordt vermeld in een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Smeding  Seike Jacobus dochter van Zijlstra Akke Roelofs  weduwe van Smeding Jacobus Geerts  Schuitvoerder te Hallum reeds overleden in 1841 Smeding  Geertje Jacobus huisvrouw van Ploeg van der Jan Dirks Gardenier aldaar ,  Meulen van der Sijtse Keimpes Gardenier aldaar en Smeding Antje Jacobs hebben verklaard dat Smeding  Seike Jacobus geboren is op 12-02-1811 te Rottevalle omdat er geen geboorteregister van die periode is, verder genoemd jaar 1841 (6)