Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

56149Re: [Friesland-genealogy] Re: klaas jelles

Expand Messages
 • tabepap
  Mar 19, 2014
   Beste Appy,
   De erfgenamen van Jelle Claes waren volgens de Inventarisatieboeken uit 1690 voor de ene helft zijn wees Claas en voor de andere helft Geeltien Jelles getrouwd met sijn swaeger Tijs Hendricks.
   In de Hypotheekboeken lezen we in 1679: Jelle Clasen beneffens Anne Hendricks te Nijelamer. Anne Hendricks had een broer Jan Hendricks. 
   Geeltien Jelles is dus een dochter van Jelle Claes en Tijs Hendricks zijn schoonzoon, maar als Tijs en Anne broer en zus zijn dus ook zijn zwager zoals we het woord tegenwoordig eenduidig gebruiken. 
   Verder had Jelle nog een broer Gosse Clasen en was Anne Hendricks een zuster van Grietien Hendricks die getrouwd was Sincke Ottes te Nijelamer. 
   Met vriendelijke groet,
   Egbert
  • Show all 7 messages in this topic