Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

56146Re: [Friesland-genealogy] Re: klaas jelles

Expand Messages
 • Appy de Vries
  Mar 19, 2014
  • 0 Attachment
   Hallo Margreet,
   ik heb alles opgeschreven,
   hartelijk dank voor jou reactie,
   probeer wat te puzzelen!!!
   Folle groetsjes
   Appy..
    
   Sent: Monday, March 17, 2014 4:21 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Re: klaas jelles
    
    

   het weeskind van Jelle Claes heeft nog meer:

   Stemkohier 1698 Nijeholtwolde (Weststellingwerf)

   Stem nr. 21, aantal stemmen: 1


   Zakelijk gerechtigden:

   Jelle Claes (KLASES) weeskind, eigenaar voor 1/4

   Opm. Curator: Jan Hendriks

   Thijs (TIJS) Hendriks, eigenaar voor 3/4

   Coop (KOOP) Jannes (JOHANNES), gebruiker


   Tijs Hendriks komt vaker met de helft voor -

   hij is deze:


   Lidmatenboek Weststellingwerf, 1691  Man: Thijs Hendricks
   Vrouw: Geeltjen Jelles
   Woonplaats: Wolvega
    - Op 2 februari 1691 belijdenis

   Invnr. : 779 Herv. Gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde,
   lidmaten 1688-1850

   Zij zou dan een zus van Klaas Jelles zijn
   Lidmatenboek Weststellingwerf, 1703
   Claas Jelles
   Woonplaats: Nijelamer
    - Op 28 oktober 1703 belijdenis

   Tijs doopt tot 1702 Dirck-Jelle-Coert-Cornelis en Jelle
   en vanaf 1723 Hendrik en Koert,
   dus is wrsch hertrouwd.
   Kan hij van zijn 1e vrouw erven?

   Lastige naam die Ellen - soms Ieles Eiles.
   Nog 3 in Nijelamer - Wolvega,
   Luitjen, Marten en Wycher.
   een Luitjen Ellens doopt 3 keer in Oosterwolde.  
   Weststellingwerf, huwelijken 1696
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 april 1696 in Wolvega
    Bruidegom: Luytjen Ellen afkomstig van Nijelamer     Bruid: Jantjen Souwerts afkomstig van Wolvega
   Groet Margreet
  • Show all 7 messages in this topic