Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

56130Re: [Friesland-genealogy] Re: Fam. Lemstra

Expand Messages
 • reyacta
  Mar 15, 2014
  • 0 Attachment
   Hallo,

   Aan de hand van de m/peters
   die meestal broers, zussen of zwagers en schoonzussen zijn
   en de vernoemingen kom ik op deze voorouders:

   Wonseradeel, huwelijken 1684
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 augustus 1684
    Bruidegom: Ruyerd Sioerts afkomstig van Makkum
        Bruid: Teertje Pijbes afkomstig van Makkum
   Trouwregister Gerecht Wonseradeel 1683-1693
   Inventarisnr.: DTB 786

   met als kinderen:
   Piebe Ruurds x 1709 Geertie Martens en xx 1724 Sijntje Sijbes
   Sjoerd Ruurds x Antie Heerts 1726
   en Claeske Ruurds x Douwe Tijssen 1726 en xx Klaas Halbes 1730
   Teertje is misschien ook wel een Geertje,
   want Piebe en klaas krijgen beiden een Geertje.

   Devota Acke Piebis zou nog een zus kunnen zijn,
   dan hebben we die ook onderdak.

   Voor Marijke:
   Wonseradeel, huwelijken 1698
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 juni 1698
    Bruidegom: Reiner Jans afkomstig van Makkum
        Bruid: Ieck Hendricx afkomstig van Makkum
   Opmerking : aangegeven door de notaris Castelhun, hij is weduwnaar
   Trouwregister Gerecht Wonseradeel 1693-1702
   Inventarisnr.: DTB 787
   Met als kinderen:
   Trijntje Reiners x Been Jans 1735
   Jeltje Reiners x Melle Jelmers 1737
   Jan Reiners x Fetje Steffens 1739
   Antje Reiners x Hendrik Hendriks Franeker 1740- dopen later Makkum
   en Hendrik Reiners x Trijntje Jelles x 1747.

   Gerecht huwelijken duiden nogal eens op rk of doopsgezind,
   Makkum rk dopen begint pas 1724.

   Wonseradeel - Rooms-katholieke parochie - Makkum
   
   834.  Doop-, trouw- en overlijdensboek, 1724-1811.
         Indices huwelijken DTB nrs. 834b-834d.
         Index dopen: DTB nr. 834f.
   
         Index overlijden: DTB nr. 1031.

   Groet Margreet
  • Show all 6 messages in this topic