Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

55948Update Sneuper blog

Expand Messages
 • hzijlstra
  Dec 11, 2013
  • 0 Attachment
   L.S.

   Nieuwe blogartikelen van de afgelopen weken:
   - SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd
   - Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
   - Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen
   - Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
   - Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum Van Loon
   - Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen
   - Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen
   - Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
   - Heraldische databank CBG online
   - Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
   - Friezen in Averijgrossen Amsterdam
   - 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift Fryslan
   - Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
   - Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
   - Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
   - Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenwevers
   - Historische kaarten met Friesland rond 1600
   - Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
   - Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum
   - Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650

   Details op http://sneuperdokkum.blogspot.nl

   Groetnis,
   Hans
   http://www.HVNF.nl
  • Show all 5 messages in this topic