Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

55915Re: [Friesland-genealogy] Ynto Nauta

Expand Messages
 • Pera
  Dec 1 2:18 AM
   Beste Yvonna,

   Bedankt voor je uitgebreide speurwerk. Het is merkwaardig, dat er zo
   weinig over deze predikant bekend is. Zijn eerste huwelijk vond plaats
   in 1750. Dan mogen we redelijkerwijs aannemen, dat hij is geboren rond
   1730. Weliswaar is er op 7 oktober 1725 een Ynte Nauta gedoopt als kind
   van Ruirdt Nauta, maar daar kom ik ook niet verder mee. Er trouwt wel
   een zekere Ruird Bottes Nauta met Debora Esabella Reneman, maar hun
   huwelijksdatum is twee jaar later dan de doopdatum van Ynte Nauta.
   Binnen die familie komt de naam Ynte niet voor. Heel misschien was Ruird
   Bottes Nauta eerder getrouwd.

   Een tweede Inte Nauta wordt gedoopt op 13 mei 1692 als zoon van Inte
   Ruirds Nauta en Geertie Bienses. Die mogelijkheid valt ook af, want die
   doopdatum verschilt te veel van de geschatte geboortedatum van ds. Ynto
   Nauta.

   Tenslotte is er ook nog een Ynto Nauta, die op 7 december 1791 trouwt
   met Doetje Emderveld. Dat zou een familielid van ds. Ynto Nauta kunnen
   zijn, maar ook dat is niet zeker.

   Met vriendelijke groeten,

   Klaas Pera   Beste Klaas

   1758 Into of IJnto Nauta geboren te Leeuwarden Den 24 April volgens
   Boekzaal s Kerkelijk Protocol en Boekzaal l 7M
   is als kandidaat bevestigd den 24 Julij Een nieuwe predikstoel in de
   kerk te Burum gemaakt zijnde gedacht hij daaraan den 8 December 1754 met
   Ps 89 16 De kerk te Munnekezijl aanmerkelijk hersteld en tevens met een
   nieuwen predikstoel voorzien zijnde in 1759 gedacht hij daaraan bij
   zijne eerste leerrede met Jes 52 7 In de klass vergadering te Dokkum den
   5 Augustus 1771 verzocht hij van zijne gemeente ontslagen te worden
   voorgevende dat hem de waarneming van den dienst op de combinatie wegens
   lichaamsgesteldheid te moeilijk viel na rijp overleg werd hem zulks
   ingewilligd gelijk ook zijn verzoek om copie van de klassikale dimissie
   De klassis van Dokkum waarschuwde in October 1775 voor hem daar hij zich
   weder had laten doopen en bij de Mennoniten als predikant was aangesteld
   Volgens een kerkelijk protocol is hem wegens wangedrag aangeraden zijn
   ontslag te vragen ging hij te Visvliet wonen en werd al spoedig
   predikant der Doopsgezinde gemeente te Pieterzijl en naderhand te
   Midwolde in het Oldambt

   zie ook
   http://86.84.95.4/NazatenDeVries/Artikelen%20en%20Colums/Kerken/Beerta/Overige%20kerken%20in%20Beerta.html

   http://www.friesarchiefnet.nl/?option=com_archiefnet_genealogie

   http://www.gemeentearchief.nl/html/nl/533?letterswitch=ja

   http://www.groningerarchieven.nl/zoeken/mais/archief/?mivast=5&mizig=210&miadt=5&miaet=1&micode=777&minr=907139&miview=inv2


   helaas niks anders kunnen vinden

   MVG

   Yvonna
  • Show all 9 messages in this topic