Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

55864RE: [Friesland-genealogy] Bijlsma vervolg

Expand Messages
 • Siebren Venema
  Nov 8, 2013
   Hallo Nynke en anderen,

   Een van mijn voorouders werd aangegeven met naast de voornaam ook een patroniem en achternaam van de vermoedelijk biologische vader. De aangifte werd gedaan door de grootvader en ondertekend door de burgemeester. Later werd die achternaam toch gewijzigd in die van de moeder, maar het patroniem is gebleven. Ik heb geen akte kunnen vinden van die naamsverandering. Later zal ik je hulp inroepen om die akte te vinden.

   Groeten, Siebren   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   From: nynkevandenhooven@...
   Date: Fri, 8 Nov 2013 19:40:36 +0100
   Subject: RE: [Friesland-genealogy] Bijlsma vervolg

    

   Mattie,

    

   Zoals al bleek bij Tieke Bijlsma’s kinderen is de kans groot dat vernoemingen bij kinderen van ongehuwde moeders anders verlopen dan bij kinderen van gehuwde moeders. Tieke noemde haar eerste zoon Fokke, wat een vernoeming naar haar moeder zou kunnen zijn, maar vervolgens werd een dochter Rienkje en daarna een Lieuwe geboren. Rienkje zou vernoemd kunnen zijn naar Tiekes broer Rienk, maar de naam Lieuwe was in Tiekes familie (voor zover ik heb kunnen zien) “nieuw”.

    

   Kinderen van ongehuwde moeders werden ook wel vernoemd naar de biologische vader. Ik ben zelfs een keer een geval tegengekomen waarbij het kind behalve een “gewone” voornaam, ook nog een mannelijke voornaam + patroniem + achternaam als aanvullende voornamen toebedeeld kreeg! Dan kun je er bijna van uitgaan dat dat de naam van de biologische vader geweest moet zijn!

    

   Of de in Oldekerk geboren en overleden Lieuwe een zoon was van de eveneens in (de gemeente) Oldekerk geboren Dirkje lijkt waarschijnlijk, maar valt (nog) niet in aktes na te gaan en misschien sowieso niet. Als in zijn geboorteakte niet alleen de naam van zijn moeder, maar ook haar leeftijd vermeld wordt, kun je met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vaststellen of zij dezelfde is als de in 1892 in Niekerk geboren Dirkje Bijlsma.

    

   Overigens trouwde Dirkje op 23 mei 1919 in Oldekerk met Ietsen Pool. In de huwelijksakte wordt Dirkje als Dirkje Bijlsema vermeld.

    

   Met vriendelijke groet,

   Nynke van den Hooven

    

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens m.bruining@...
   Verzonden: vrijdag 8 november 2013 15:58
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Bijlsma vervolg

    

    

   Hallo,

    

   Is onderstaande Lieuwe geboren in 1914 en na vijf maanden overleden een zoon  van Dirkje Bijlsma, geboren in 1892 die rond 1920 trouwt met Ytsen Annes Pool. Vraag is dan waarom het kind niet Eelke heet, naar Dirkje haar vader. Ze heeft wel een broer die Lieuwe heet en ook haar opa heette zo. Maar het kan ook wel van een nicht van haar zijn, natuurlijk. Wie weet dit?

   Groet,  Mattie Bruining.

    

    

    

    

   Overlijden

   28-06-1914 Oldekerk

   Overledene

   Lieuwe Bijlsma

   Geslacht

   m

   Leeftijd

   5 maanden

   Geboorteplaats

   Niekerk gem. Oldekerk

   Vader

   -

   Moeder

   Dirkje Bijlsma

   -

   Bron

   Overlijdensregister Oldekerk 1914
   Aktenummer 14


  • Show all 6 messages in this topic