Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

55850Bijlsma

Expand Messages
  • m.bruining
    Nov 7, 2013
      Ik ben op zoek naar de ouders van Tieke Jans Bijlsma.(1802-1879). In haar overlijdens akte staan: Jan Michiels Bijlsma en Tiekje Paulusma, maar deze mensen kom ik verder nergens tegen. Kan het zijn dat de naam van de moeder niet klopt? Ze waren tenslotte al overleden in 1879. Kan het zijn dat deze Jan Michiels dezelfde is als Jan Michiels ( rond 1769 – 1831) gehuwd met Fokje Hayes Postma. Zijn moeder heette Tieke, dus dat zou dan kunnen kloppen. Mattie Bruining.
    • Show all 18 messages in this topic