Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
Skip to search.

55792Re: [Friesland-genealogy] Re: Hendrik Wybrens

Expand Messages
 • Douwe Stellinga
  Oct 21, 2013
   Dag Nynke,
   Zoals zo vaak kan jij het weer wel vinden! Heerlijk. Ik heb wel op verschillende voornamen + Harmens gezocht, maar niet op Sytske of Antje Hermens. Zo eenvoudig kan het zijn... je moet er maar net op komen...
   Ik ga dus ook verder zoeken op Hermens...
   Wat betreft de vernoeming: er is een Wybren Hendriks gedoopt op 24-12-1724 in De Wiel (volgens Peter Boersma). Die zou toch voorgaan op Eelk (~27-10-1726 De Wiel)? Waardoor de vader van Hendrik Wybrens toch correct vernoemd is?!
   In het Stemkohier 1728 Mirns en Bakhuizen: stem nr. 27: Zakelijk gerechtigden Wybren Tijses weduwe en erfgenamen... Dus Wybren is voor of in 1728 overleden.
   Ik hoop, dat dit klopt.
   Dank je wel,
   met vriendelijke groet,
   Douwe
    
    
   ----- Original Message -----
   Sent: Monday, October 21, 2013 9:06 AM
   Subject: RE: [Friesland-genealogy] Re: Hendrik Wybrens

    

   Douwe,

   Het volgende huwelijk gevonden op Tresoar

   Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1723

   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 juli 1723 in Hemelum

   Bruidegom: Hendrik Wijbrens

   Bruid: Sijts Hermens afkomstig van de Wiel

   Aangezien een Hendri(c)k Wi(e)brens vanaf 1723 een aantal kinderen laat dopen in Hemelum/Mirns/Bakhuizen, lijkt het aannemelijk dat het om kinderen van hetzelfde echtpaar gaat. En dat zijn de kinderen die Klaas al in zijn eerdere mail meldde. De betreffende informatie is afkomstig van de website van Peter Boersma. En ook Peter is kennelijk vastgelopen in het onderzoek naar de ouders van zowel Hendrik als Sytske; ouders worden niet vermeld.

   In de Quotisatie van 1749 kan ik geen Hendrik Wijbrens vinden. Mogelijk is hij voor die tijd overleden.

   Als het echtpaar keurig vernoemd heeft, zou Sytske’s moeder een Antje en die van Hendrik een Eelk geweest moeten zijn.

   Maar voor de betreffende naamcombinaties zijn geen passende bruidsparen te vinden

   Met vriendelijke groet,

   Nynke van den Hooven

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Douwe Stellinga
   Verzonden: zondag 20 oktober 2013 23:08
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Re: Hendrik Wybrens

    

   Dag Klaas,

   Ik dacht even wat aanknopingspunten te hebben om verder te kunnen, maar van de in jouw bericht genoemde kinderen (Antje, Wybren, Eelk, enz...) kan ik vrijwel niets terugvinden op Tresoar, behalve dan een huwelijk en kinderen van Foukjen Hendriks, een dochter van Hendrik Wybrens. Een huwelijk van Hendrik Wybrens met Sytske of Antje Harmens op 18-7-1723 in Hemelum: onvindbaar! Een geboorte van Hendrik als zoon van Wybren Tijsses: onvindbaar!

   En dan blijkt ook een aantal gegevens die jij meldt over het huwelijk van Wybren Tijsses en Getjen Hendriks overgenomen van mijn website www.stellinga.net en geplaatst in "genealogie Sevinga" op genealogieonline.nl.. Ik heb dat op mijn website gezet, omdat ik in de correspondentie van mijn overleden vader schriftelijke mededelingen van ene W.Tj. Vleer (een genealogie-onderzoeker die rond 1950 door een familielid was ingeschakeld om de stamboom uit te zoeken) aantrof over Wybren Tijsses en zijn huwelijk met Getjen Hendriks. Ik kon dat huwelijk en meer gegevens nergens terugvinden. Dan meldt "genealogie Sevinga" een huwelijk van NN Wybrens Stellinga met Thijs Piers. Het is mij helaas niet gelukt om dat bewijsbaar aan te tonen en daarom stel ik op www.stellinga.net:  "Vooralsnog is het onmogelijk geweest om stroom B aan te sluiten op stroom A."

   Ter verduidelijking: Stroom A zijn mijn voorouders waaronder Wybren Tijsses en Thijs Piers. Stroom B is een reeks Stellinga's uit Minnertsga, waaronder Hessel Wybrens Stellinga. Die Hessel uit Minnertsga en Thijs Piers uit Gaasterland heb ik op geen enkele manier bewijsbaar aan elkaar kunnen aansluiten en dat meld ik ook herhaaldelijk op mijn website!! In de genealogie Sevinga staat mijn "wild guess" als waarheid vermeld, helaas!

   Ik heb aan de maker van de genealogie Sevinga het volgende gevraagd:

   "U vermeldt een NN Wybrens Stellinga, *circa 1625, getrouwd met Thijs Piers. Heeft u buiten mijn veronderstelling/ "wilde gok' op www.stellinga.net daar bewijzen voor gevonden??? Dan zou ik het bijzonder op prijs stellen om die bewijzen van u te vernemen.. Ik kan ze namelijk niet vinden.... "

   Het antwoord:

   "Ik heb mij volledig op u verlaten"

   Mijn reactie:

   "Wellicht kunt u een opmerking toevoegen, dat dit onbewijsbaar is tot nu toe...

   En dan is het ook wel netjes, als u er bij vermeldt hoe u aan die informatie komt!"

   Waarop ik verder niets heb gehoord!

   Dit leidde even af erg van mijn zoektocht naar mijn voorouders: Ik ben nog steeds heel erg geïnteresseerd in die Hendrik Wybrens die met Sytske Harmens getrouwd zou zijn. Kan jij daar iets meer van vinden??

   met vriendelijke groet,

   Douwe Stellinga

   ----- Original Message -----

   Sent: Sunday, October 20, 2013 2:03 PM

   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Hendrik Wybrens

    

   Dag Klaas,

   Wat slordig van me, maar ik had inderdaad de tweede helft van je eerste bericht niet opgemerkt! Dank je! Ik heb weer wat uit te zoeken!! Je hoort van me...

   met vriendelijke groet,

   Douwe

   ----- Original Message -----

   From: Pera

   Sent: Sunday, October 20, 2013 12:39 PM

   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Hendrik Wybrens

    

   Dag Douwe,

   Dat stond in mijn vorige bericht. Misschien heb je het over het hoofd gezien. Voor de zekerheid druk ik het hier nog een keer af.

   170 Hendrik Wybrens.
   Gehuwd voor de kerk op 18-07-1723 te Hemelum met
   171 Sytske Harmens, geboren te de Wiel.

   Uit dit huwelijk:

   1. 

   Antje Hendriks, gedoopt (hervormd) op 29-08-1723 te De Wiel.

   2. 

   Wybren Hendriks, gedoopt (hervormd) op 24-12-1724 te De Wiel.

   3. 

   Eelk Hendriks, gedoopt (hervormd) op 27-10-1726 te De Wiel.

   4. 

   Geertje Hendriks, gedoopt (hervormd) op 10-07-1729 te De Wiel, overleden voor 1736.

   5. 

   Jan Hendriks, gedoopt (hervormd) op 01-07-1731 te Mirns.

   6. 

   Foukjen (Fouw) Hendriks, gedoopt (hervormd) op 26-04-1733 te Bakhuizen (zie 85).

   7. 

   Geertje Hendriks, gedoopt (hervormd) op 25-03-1736 te Bakhuizen.

   8. 

   Grietje Hendriks, gedoopt (hervormd) op 20-04-1738 te Bakhuizen.


   Bron: http://home.kpn.nl/pboersma.001/v/v.htm#BM11005

   Het kan natuurlijk een naamgenoot zijn van Hendrik Wybrens. Kijk er dus wel even kritisch naar.

   Met vriendelijke groeten,

   Klaas Pera
   <!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
   <!--[endif]-->

   Dag Klaas,

   Allereerst bedankt voor het meedenken. Dat is heel plezierig!

   Hoe kom jij aan de naam Sytske Harmens in dit verband. Ik heb van Hendrik Wybrens geen huwelijk kunnen vinden. Ik ben heel benieuwd...

   met vriendelijke groet,

   Douwe

  • Show all 22 messages in this topic