Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

55784Re: Hendrik Wybrens

Expand Messages
 • Pera
  Oct 19, 2013

   Hallo Douwe,

   Het is wel heel verleidelijk om Wybren Tijses en Hendrik Wybrens als vader en zoon te zien. Op Tresoar worden maar twee kinderen van Wybren (Wijbren) Tijses genoemd. Dat zijn Tijs en Pier Wybrens. Misschien heb je toch iets aan de volgende gegevens:

   OUDEMIRDUM(FR)

   Eigentijdsekopie van een onderhandse verantwoording, afgelegd door Cornelis Cornelisz, huisman in Oudemirdum als administrerend curator over de boedel van Uylk Salings, minderjarige dochter van de overleden Tjalling Euwes uit Oudemirdum en Wijbrigh Hylkes, afgelegd aan de tegenwoordige curatoren over het weeskind: Age Dirks en Jets Jayties, d.d. 28-9-1722. Manuscript, folio, 16 p.

   CornelisCornelisz had het voogdijschap in 1715 overgenomen van Wybren Tijses. In de rekening een groot aantal namen van inwoners van Oudemirdum

   Bestelnr:6997   Bron: http://www.vandersteur.nl/manuscripten/cat27_online.php?page=21&letter=

   ___________________________________________________________________________

   Persoonlijke gegevens Wijbren Tijses Mannelijk

   Hij is getrouwd met Getjen Hendriks voor 1695 te Oudemirdum, Balk, Gaasterland, Gaasterlân-Sleat, Friesland.

   Kind(eren):

   1. Tijs Wijbrens  1695-????
   2. Pier Wijbrens  1695-???? Tree

   Bron: http://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-johannes-zijlstra/I1071450272.php

   (De doop van deze twee kinderen wordt ook vermeld op Tresoar.)

   ___________________________________________________________________________

   170 Hendrik Wybrens.
   Gehuwd voor de kerk op 18-07-1723 te Hemelum met
   171 Sytske Harmens, geboren te de Wiel.

   Uit dit huwelijk:

   1. 

   AntjeHendriks, gedoopt (hervormd) op 29-08-1723 te De Wiel.

   2. 

   WybrenHendriks, gedoopt (hervormd) op 24-12-1724 te De Wiel.

   3. 

   EelkHendriks, gedoopt (hervormd) op 27-10-1726 te De Wiel.

   4. 

   GeertjeHendriks, gedoopt (hervormd) op 10-07-1729 te De Wiel, overleden voor 1736.

   5. 

   JanHendriks, gedoopt (hervormd) op 01-07-1731 te Mirns.

   6. 

   Foukjen (Fouw) Hendriks, gedoopt (hervormd) op 26-04-1733 te Bakhuizen (zie 85).

   7. 

   GeertjeHendriks, gedoopt (hervormd) op 25-03-1736 te Bakhuizen.

   8. 

   GrietjeHendriks, gedoopt (hervormd) op 20-04-1738 te Bakhuizen.


   Bron: http://home.kpn.nl/pboersma.001/v/v.htm#BM11005

   Met vriendelijke groeten,

   Klaas Pera

   Dag allemaal,

    

   Van mijn voorvader Wybren Tijses (geboren circa 1665) vind ik het volgende:

    Stemkohier 1728 Oudemirdum (Gaasterland)
   Stem nr. 14, aantal stemmen: 1
   Zakelijk gerechtigden:
   Wybren (WIEBREN) Tijses erfgenamen, eigenaar
   Wybren (WIEBREN) Tijses weduwe, gebruiker
   Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3301

   en

   Stemkohier 1728 Mirns en Bakhuizen (Gaasterland)
   Stem nr. 27, aantal stemmen: 1
   Zakelijk gerechtigden:
   Wybren (WIEBREN) Tijses weduwe en erfgenamen, eigenaar
   Hendrik Wybrens (WIEBRENS), gebruiker
   Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van
   Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3301

   Mag ik hieruit concluderen, dat Hendrik Wybrens een zoon is van Wybren Tijses?? Ik kan geen doop van Hendrik vinden...

   Douwe Stellinga

    

  • Show all 22 messages in this topic