Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

55623Aaltje Joekes

Expand Messages
 • Lolke Bijlsma
  Aug 28, 2013
  • 0 Attachment
   Aaltje Joekes (overleden circa 1799) is op 22 mei 1746 met Durk Hemkes getrouwd. Een van hun kinderen, Sytske Durks Spoelstra, is een van mijn voorouders.

   Wie zijn de ouders van Aaltje Joekes? Ik kom twee verschillende antwoorden tegen in mijn onderzoek.

   Smallingerland, huwelijken 1723
   Vermelding: Eerste proclamatie op 23 mei 1723 in Oudega
   Bruidegom: Joecke Feitses afkomstig van Oudega
   Bruid: Jancke Tjeerds afkomstig van Oudega

   (kom dit op myheritage.com tegen, als ouders van Aaltje Joekes)

   Opsterland, huwelijken 1710
   Vermelding: Bevestiging huwelijk in maart 1710 in Bakkeveen
   Bruidegom: Jouke Teunis afkomstig van Bakkeveen
   Bruid: Swaantie Alberts afkomstig van Een

   (zie: http://www.genealogieonline.nl/en/stamboom-poppink/I1800.php)

   Ik kan op Tresoar geen vermeldingen van ouders van Aaltje vinden, wel het huwelijk van Aaltje met Durk:

   Smallingerland, huwelijken 1746
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 mei 1746 in Drachten
   Bruidegom: Durk Hemkes afkomstig van Noorderdrachten
   Bruid: Aaltje Joekes afkomstig van Noorderdrachten

   Wie kan mij helpen?
  • Show all 3 messages in this topic