Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

55351Re: Hendrik Heeres, geb te Surhuisterveen overleden te Frieschepalen/Ureterp

Expand Messages
 • alex.wijnstra
  Apr 3, 2013
   Hallo Margreet,

   Dank voor je reactie.

   En daar zie ik inderdaad gelijk welke boeken beschikbaar zijn. Handig!

   De lidmatenboeken zijn ook interessant. Daar kom ik ook 'bekende' namen tegen.

   Groet,
   Alex

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "reyacta" <mhuisman2@...> wrote:
   >
   > Hallo,
   >
   > met dank aan Hessels uitbreiding op de inscripties voor boekbezitters:
   >
   > Kerk Ureterp: Anno 1714 den 18 april is in den heere gerust den eersamen Hendrik Heeres geweesen brouwer tot Oerterp oudt int 72 ste iaer en leijdt alhier begraven
   >
   > saaligh syn se die in den heere sterven
   > want sy rusten van alle haren arbeydt
   >
   > want hier kan ik hem nog niet vinden:
   > http://www.walmar.nl/inscripties.asp
   >
   > Daar komt dus ook een teruggerekend gb-jaar vandaan.
   > Hoe compleet Tresoar is kun jeoa nakijken in de DTBL-inventaris
   > www.tresoar.nl > voorouders > zoeken genealogie
   > in de onderste helft van het zoekscherm.
   > Wat vergaan is door bv. brand of overstroming hebben zij ook niet.
   >
   > In dit overzicht kun je zien welke lidmatenboeken al online in te zien zijn:
   > http://www2.tresoar.nl/genealogie/lidmaten/lidmatenlijst.php
   >
   > Bronnen die nog niet online staan zijn de voogdij- en autorisatieboeken
   > hypotheekboeken
   > en veel diaconieboeken met ovl-datums.
   >
   > groet Margreet
   >
   > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "alex.wijnstra" <alex.wijnstra@> wrote:
   > >
   > > Hallo,
   > >
   > > Is er iemand die me misschien zou kunnen helpen met de vraag hieronder?
   > >
   > > Alvast bedankt!
   > >
   > > Gr Alex
   > >
   > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "alex.wijnstra" <alex.wijnstra@> wrote:
   > > >
   > > > Hallo,
   > > >
   > > > Onderaan dit bericht zijn enkele gezinsbladen te zien uit Aldfaer. Nu heb ik deze informatie hier en daar door speurwerk verzameld.
   > > >
   > > > Nu wilde ik het e.e.a. nakijken op de website van tresoar, echter, ik slaag er niet in om alle gegevens te vinden. Zoals bv. het overlijden van de eerste persoon, Hendrik Heeres die op 18 april 1714 overleden zou zijn. Nu weet wel ik dat hij in de kerk van Ureterp ligt.
   > > >
   > > > Kan het zijn dat alle gegevens nog niet via de website beschikbaar zijn, die je wel op de studiezaal van tresoar kan raadplegen? Of zijn er andere bronnen die ik kan raadplegen?
   > > >
   > > > Groet,
   > > > Alex
   > > >
   > > > 1.
   > > > Hendrik Heeres, geb. Surhuisterveen (FR) 1642, brouwer, herbergier, † Frieschepalen (FR) 18 april 1714, begr. Ureterp (FR), tr. 1e Surhuisterveen (FR) 1670 Aaltje Halbes, geb. Twijzel (FR) 1648, † Drachten (FR) 1686, dr. van Halbe Jelles en Joukje Rinzes; tr. 2e Drachten (FR) 14 nov. 1686 Aaltje Siegers.
   > > > Uit het eerste huwelijk:
   > > > 1. Heere Hendriks, geb. Twijzel (FR) omstr. 1668, brouwer, † Ureterp (FR) omstr. 1755, tr. Drachten (FR) 29 april 1694 Sytske Pieters, geb. Kootstertille (FR) 1676, ged. Drachten (FR) 15 sept. 1676, † Ureterp (FR) vóór 1758, dr. van Pieter Gjalts en Sjouck Halbes.
   > > > Uit het tweede huwelijk:
   > > > 2. Sijger Hendriks, geb. omstr. 1687, ged. Drachten (FR) 12 juni 1687.
   > > >
   > > > 2.
   > > > Heere Hendriks, geb. Twijzel (FR) omstr. 1668, brouwer, † Ureterp (FR) omstr. 1755, zn. van Hendrik Heeres en Aaltje Halbes, tr. Drachten (FR) 29 april 1694 Sytske Pieters, geb. Kootstertille (FR) 1676, ged. Drachten (FR) 15 sept. 1676, † Ureterp (FR) vóór 1758, dr. van Pieter Gjalts en Sjouck Halbes.
   > > > Uit dit huwelijk:
   > > > 1. Aath Heeres, ged. Zuiderdrachten (FR) 26 dec. 1695, † ald. omstr. 1759, tr. Ureterp (FR) 20 dec. 1719 Rienk Folkerts, geb. Ureterpervaart (FR) 1690, boer, † Zuiderdrachten (FR) 1763.
   > > > 2. Pieter Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 30 mei 1697, herbergier, † Ureterp (FR) 1769, tr. Duurswoude (FR) 17 april 1719 Wimke Eyzes, ged. Duurswoude (FR) 17 april 1701, † Ureterp (FR) vóór 1751, dr. van Eyse Aebeles en Wytske Eyses.
   > > > 3. Hendrik Heeres, geb. Ureterp (FR) 1699, † ald. 1699.
   > > > 4. Hendrik Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 19 juni 1701, herbergier, † 1735, tr. Ureterp (FR) omstr. 1728 Antje Jans, geb. Ureterp (FR), ged. 1 jan. 1705, † omstr. 1771.
   > > > 5. Halbe Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 13 juli 1704, † Drachten (FR) 1758, tr. Ureterp (FR) omstr. 1732 Froukje Klazes Faber, geb. Drachten (FR) 5 sept. 1703, dr. van Klaas Jans en Metje Ulbes.
   > > > 6. Gjalt Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 4 juli 1705.
   > > > 7. Sjouck Heeres, ged. Ureterp (FR) 5 febr. 1708, † vóór 1759.
   > > > 8. Rinse Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 12 jan. 1715, brouwer, tr. 1e Ureterp (FR) 1741 Geeske Jans; tr. 2e Ureterp (FR) 1761 Antje Gerrits.
   > > >
   > > > 3.
   > > > Hendrik Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 19 juni 1701, herbergier, † 1735, zn. van Heere Hendriks en Sytske Pieters, tr. Ureterp (FR) omstr. 1728 Antje Jans, geb. Ureterp (FR), ged. 1 jan. 1705, † omstr. 1771.
   > > > Uit dit huwelijk:
   > > > 1. Heere Hendriks, geb. Ureterp (FR) 25 sept. 1731, ged. Ureterp en Siegerswoude (FR) 30 sept. 1731.
   > > > 2. Geert Hendriks, geb. Ureterp (FR) 21 aug. 1733, ged. Ureterp en Siegerswoude (FR) 27 sept. 1733, koopman, tr. Wijnjeterp (FR) 27 aug. 1751 Antje Jans, ged. Ureterp en Siegerswoude 18 febr. 1725, dr. van Jan Geerts en Wietske Harmens.
   > > > 3. Hendrik Hendriks, geb. Ureterp (FR) 11 okt. 1735, ged. Ureterp en Siegerswoude (FR) 20 nov. 1735.
   > > >
   > >
   >
  • Show all 7 messages in this topic