Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

55349Re: Gossele Piebes

Expand Messages
 • reyacta
  Apr 3, 2013
   Hallo,

   Met Gossele kon ik geen huwelijk vinden:
   Haskerland, huwelijken 1723
   Vermelding: Derde proclamatie op 10 oktober 1723 in Joure
   Bruidegom: Goslik Piebes afkomstig van Joure
   Bruid: Sjoerdje Sjoerds afkomstig van Joure
   Opmerking : getrouwd te Joure

   Gestandaardiseerde namen:
   Bruidegom: GOSLING PIEBES
   Bruid: SJOERDJE SJOERDS

   Dit lijken me zijn ouders, mede gezien de Fokel dochter (later Vogeltje).

   Haskerland, huwelijken 1682
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 januari 1682 in Joure
   Bruidegom: Pybe Goslycks afkomstig van Joure
   Bruid: Fookel Tialkes afkomstig van Joure

   De Jongma met Ancke Solckema en Wyts is deze:
   Gerecht Doniawerstal:
   Doniawerstal, huwelijken 1617
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 februari 1617
   Bruidegom: Pijbe Goslixzn afkomstig van Langweer
   Bruid: Anke Solckema afkomstig van Indijken

   Doniawerstal, huwelijken 1640
   Vermelding: Derde proclamatie op 27 februari 1640
   Bruidegom: Pijbe Goslijcks Jongma afkomstig van Langweer
   Bruid: Wijts Auckedr afkomstig van Langweer


   Je mist dan dus een tussenliggende generatie om familie te kunnen zijn
   - een Gosling Piebes
   of een andere Gosling met een Pybe-Jongma-dochter.


   Je Gossele heeft in elk geval een zus Sietske Piebes, die een paar keer in Joure komt meteren:
   Haskerland, huwelijken 1729
   Vermelding: Derde proclamatie op 13 maart 1729 in Joure
   Bruidegom: Johannes Fredses afkomstig van Sint Nicolaasga
   Bruid: Sydske Piebes afkomstig van Joure
   Opmerking : getrouwd te Joure
   Ik heb geen kinderen van hen kunnen vinden.

   Maar ....
   simonwierstra verwijst bij de Solckema-behandeling naar het Genealogysk Jierboekje 1989.
   En dat vertelt dat Piebe Goslyxs schipper op de Jouwer bij een proces in 1793 (moet zijn 1739) gebruik maakt van de familie-aantekeningen Schultinck.
   Piebe had gepoogd wegens zijn dochter Sytske het niaar te leggen op de koop van het huis "'t Clooster" op de Koemarkt te Joure - en dat was mislukt.
   Verkopers zijn dan de erven van Bavius Schultinck, maar een ervan is geen familie van Piebe en wordt niet ontvankelijk verklaard.

   13164 Eiser: Claas Lolkes, appellant; Gedaagde: Piebe Goslings, appelleerde definitieve sententie nr. 4 1739 juli 15

   http://zoek.tresoar.nl/?itemid=|misc/inventarissen|900119
   Ik neem aan dat Pybe de bruidegom uit 1682 is.
   De familierelatie loopt dan zo:
   Doniawerstal, huwelijken 1641
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 november 1641
   Bruidegom: Pierius Seta
   Bruid: Eett Pibodr Jongma afkomstig van Langweer
   Opmerking : procureur van Doniawerstal

   Utingeradeel, huwelijken 1675
   Vermelding: Derde proclamatie op 1 april 1675
   Bruidegom: Steven Cornelis Schultinck
   Bruid: Janck Pier Seta afkomstig van Joure
   Opmerking : met consent van de wederzijdse ouders

   Groet Margreet
   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@...> wrote:
   >
   > Wie weet wie de voorouders zijn van Gossele Piebes? Hij is geboren rond
   > 1700 in Joure(?) en getrouwd op 10 oktober 1723 te Joure met Sjoerdje
   > Sjoerds.
   > Zij kregen tussen 1724 en 1741 7 kinderen, waaronder Joannes, Meeken en
   > Fokeltje.
   >
   > Is hij mogelijk familie van Goslick Pybes Jongma?? afkomstig uit Langweer
   > Dorprechter, ontvanger en kerkvoogd te Langweer.
   >
   > Overleden na 1640.
   >
   > Getrouwd geweest met Ancke Idsarts Solckema en Wyts Auckesdr.
   >
   > Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.
   >
   > Frits
   > <http://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I2592.php>
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
  • Show all 8 messages in this topic