Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

55333Hinne Ubles

Expand Messages
 • engberdina
  Mar 31, 2013
  • 0 Attachment
   Ik zit al enige tijd vast met het vinden van de ouders cq de grootouders van Hinne Ubles, geboren zo rond 1540 vermoedelijk te Noorderdrachten en overleden na 1615. Sommige niet al te duidelijke bronnen geven aan dat hij bij zijn overlijden 81 jaar oud was. Maar zijn geboorte-/doopdata is niet zuiver bekend. Tenminste ik heb geen duidelijke overlijdingsakte kunnen vinden.

   Dit is wat ik vond over Hinne

   Hinne Ubles, werd al in 1578 werd genoemd in Noorderdrachten. In 1581 was hij boer; kerkvoogd; dorpsrechter; ontvanger. In 1615 was hij mede-eigenaar van de Folgera-Venen onder Noorderdrachten. Hij was in bezit "van twee keer één roede veen". De roeden had hij al in okt. 1607 in zijn bezit.

   Hij is vermoedelijk getrouwd met een N. Jeensdr zo voor 1570, want rond 1570 werd geboren Uble Jaens Hinnes, welke overleed tussen 1613-1618 te Kortezwaag en was gehuwd met Sybrigh Fockes rond 1610 te Kortezwaag. En rond 1575 werd zijn broer Jaen Hinnes geb. te Noorderdrachten en overleed tussen 1645-1650. Hij was getrouwd met Auckjen Tjeerdsdr rond 1605.

   Maar hoe ik zoek in Leeuwarden, ik kan het voorgeslacht van Hinne niet traceren. Gezien de patroniem van Hinne, zou zijn vader een Uble (Oebele/Ubele) moeten zijn. Maar welke, want blijkbaar is deze voornaam in Friesland zeer algemeen.

   Is er iemand die iets meer weet over de ouders cq grootouders van Hinne en zoja, dit met mij wil delen?

   Groeten van Frouwkje.
  • Show all 2 messages in this topic