Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

55324Re: Hendrik Heeres, geb te Surhuisterveen overleden te Frieschepalen/Ureterp

Expand Messages
 • alex.wijnstra
  Mar 27, 2013
  • 0 Attachment
   Goedemorgen Pyt,

   Dit is een rapport/overzicht die je met Aldfaer kan maken. In de knoppenbalk zit een knop met een pijltje naar beneden erbij. Als je daar opstaat met je muis, laat hij de tekst "rapporten" zien. Als je op dat pijltje klikt, kan ik kiezen voor Standaard tekstrapporten, CBG rapporten en daar staat dan het gezinsblad tussen. Dan krijg je de overzichten die ik in het bericht heb geplakt.

   Groetnis,
   Alex

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "P. Dillingh" <pdillingh@...> wrote:
   >
   >
   > Dag Alex,
   > Wat bedoel je met "gezinsbladen uit Aldfaer"?.
   > Ik gebruik dat ook, maar kom niet iets dergelijks tegen.
   > Groetnis,
   > Pyt Dillingh
   >
   >
   > Op 27-3-2013 20:13, alex.wijnstra schreef:
   > >
   > > Hallo,
   > >
   > > Onderaan dit bericht zijn enkele gezinsbladen te zien uit Aldfaer. Nu
   > > heb ik deze informatie hier en daar door speurwerk verzameld.
   > >
   > > Nu wilde ik het e.e.a. nakijken op de website van tresoar, echter, ik
   > > slaag er niet in om alle gegevens te vinden. Zoals bv. het overlijden
   > > van de eerste persoon, Hendrik Heeres die op 18 april 1714 overleden
   > > zou zijn. Nu weet wel ik dat hij in de kerk van Ureterp ligt.
   > >
   > > Kan het zijn dat alle gegevens nog niet via de website beschikbaar
   > > zijn, die je wel op de studiezaal van tresoar kan raadplegen? Of zijn
   > > er andere bronnen die ik kan raadplegen?
   > >
   > > Groet,
   > > Alex
   > >
   > > 1.
   > > Hendrik Heeres, geb. Surhuisterveen (FR) 1642, brouwer, herbergier, +
   > > Frieschepalen (FR) 18 april 1714, begr. Ureterp (FR), tr. 1e
   > > Surhuisterveen (FR) 1670 Aaltje Halbes, geb. Twijzel (FR) 1648, +
   > > Drachten (FR) 1686, dr. van Halbe Jelles en Joukje Rinzes; tr. 2e
   > > Drachten (FR) 14 nov. 1686 Aaltje Siegers.
   > > Uit het eerste huwelijk:
   > > 1. Heere Hendriks, geb. Twijzel (FR) omstr. 1668, brouwer, + Ureterp
   > > (FR) omstr. 1755, tr. Drachten (FR) 29 april 1694 Sytske Pieters, geb.
   > > Kootstertille (FR) 1676, ged. Drachten (FR) 15 sept. 1676, + Ureterp
   > > (FR) vóór 1758, dr. van Pieter Gjalts en Sjouck Halbes.
   > > Uit het tweede huwelijk:
   > > 2. Sijger Hendriks, geb. omstr. 1687, ged. Drachten (FR) 12 juni 1687.
   > >
   > > 2.
   > > Heere Hendriks, geb. Twijzel (FR) omstr. 1668, brouwer, + Ureterp (FR)
   > > omstr. 1755, zn. van Hendrik Heeres en Aaltje Halbes, tr. Drachten
   > > (FR) 29 april 1694 Sytske Pieters, geb. Kootstertille (FR) 1676, ged.
   > > Drachten (FR) 15 sept. 1676, + Ureterp (FR) vóór 1758, dr. van Pieter
   > > Gjalts en Sjouck Halbes.
   > > Uit dit huwelijk:
   > > 1. Aath Heeres, ged. Zuiderdrachten (FR) 26 dec. 1695, + ald. omstr.
   > > 1759, tr. Ureterp (FR) 20 dec. 1719 Rienk Folkerts, geb.
   > > Ureterpervaart (FR) 1690, boer, + Zuiderdrachten (FR) 1763.
   > > 2. Pieter Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 30 mei 1697, herbergier, +
   > > Ureterp (FR) 1769, tr. Duurswoude (FR) 17 april 1719 Wimke Eyzes, ged.
   > > Duurswoude (FR) 17 april 1701, + Ureterp (FR) vóór 1751, dr. van Eyse
   > > Aebeles en Wytske Eyses.
   > > 3. Hendrik Heeres, geb. Ureterp (FR) 1699, + ald. 1699.
   > > 4. Hendrik Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 19 juni 1701, herbergier,
   > > + 1735, tr. Ureterp (FR) omstr. 1728 Antje Jans, geb. Ureterp (FR),
   > > ged. 1 jan. 1705, + omstr. 1771.
   > > 5. Halbe Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 13 juli 1704, + Drachten
   > > (FR) 1758, tr. Ureterp (FR) omstr. 1732 Froukje Klazes Faber, geb.
   > > Drachten (FR) 5 sept. 1703, dr. van Klaas Jans en Metje Ulbes.
   > > 6. Gjalt Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 4 juli 1705.
   > > 7. Sjouck Heeres, ged. Ureterp (FR) 5 febr. 1708, + vóór 1759.
   > > 8. Rinse Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 12 jan. 1715, brouwer, tr.
   > > 1e Ureterp (FR) 1741 Geeske Jans; tr. 2e Ureterp (FR) 1761 Antje Gerrits.
   > >
   > > 3.
   > > Hendrik Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 19 juni 1701, herbergier, +
   > > 1735, zn. van Heere Hendriks en Sytske Pieters, tr. Ureterp (FR)
   > > omstr. 1728 Antje Jans, geb. Ureterp (FR), ged. 1 jan. 1705, + omstr.
   > > 1771.
   > > Uit dit huwelijk:
   > > 1. Heere Hendriks, geb. Ureterp (FR) 25 sept. 1731, ged. Ureterp en
   > > Siegerswoude (FR) 30 sept. 1731.
   > > 2. Geert Hendriks, geb. Ureterp (FR) 21 aug. 1733, ged. Ureterp en
   > > Siegerswoude (FR) 27 sept. 1733, koopman, tr. Wijnjeterp (FR) 27 aug.
   > > 1751 Antje Jans, ged. Ureterp en Siegerswoude 18 febr. 1725, dr. van
   > > Jan Geerts en Wietske Harmens.
   > > 3. Hendrik Hendriks, geb. Ureterp (FR) 11 okt. 1735, ged. Ureterp en
   > > Siegerswoude (FR) 20 nov. 1735.
   > >
   > >
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
  • Show all 7 messages in this topic