Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

55291ambtelijk transsexueel

Expand Messages
 • Appy de Vries
  Mar 18, 2013
   Medesp.,
   Met een aantekening in de marge,
   van een geboorte-akte ontvouwd
   zich voor ons geestigoog een echt
   ''archiefgeheim''.
   Op 02-04-1867 s,avonds 8uur wordt
   geboren een kind van Reinder Everts v,d. Wal,
   en Aaltje Jans Schotanus.
   53 jaar later op 03-04-1920 is er reden
   voor de volgende toevoeging aan de
   oorspronkelijke geboorte-acte.
   ''Bij uitspraak van de arrondissementsrechtbank
   te Heerenveen van den 15-01- 1920 is bevolen,
   dat het woord ''mannelijk'' moet worden gelezen
   ''vrouwelijk''en de voornaam '''Johannes Reinders ''
   moet worden gelezen ''Johanna Reinders.
   genoemde Johanna heeft nog een flink aantal jaren
   van haar nieuwe identiteit mogen genieten.
   In 1939 leefde ze n.l.nog!!!!
   bron; archiefgeheimen uit ons ''Óud Archief''
   groetsjes
   Appy.


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 3 messages in this topic