Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

55277Re: [Friesland-genealogy] Re: sybe jans en aaltje yntses

Expand Messages
 • Appy de Vries
  Mar 13, 2013
   Hallo Klaas,
   Dank voor jouw info,
   alleen over Aaltje Yntses,
   hun oudste dochter was Trijntje,
   dus denk ik [maar wie ben ik!!!]
   dat haar ouders Yntse en Trijntje zouden
   zijn ,maar bewijzen?
   P.S.
   nog even over de fam.Borman,
   mijn link was Jannigje Goslings ,[Jacob Borman]
   [zus van mijn voormoeder Antje Goslings]
   nog veel dank en
   Folle groetsjes
   Appy.
   ----- Original Message -----
   From: "klaaspera" <pera@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Monday, March 11, 2013 8:24 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Re: sybe jans en aaltje yntses


   Beste Appy,

   Je zult het vast niet erg vinden, als ik eerst even de namen van de kinderen
   van Sybe Jans en Aaltje Yntses vermeld. Die komen uit een oud bericht van
   jou.

   1. Trijntje Sybes, 28-09-1745, Schoterland.

   2. Yntze [Ype], geb. Mei 1747, Hoornsterzwaag, ged.28-05-1758 in Wolvega.

   3. Karsjen Sybes, 30-08-1749 Wolvega, overl. 20-03-1817 Oldeholtpade, geh.
   24-03-1776 Egbert Jochems Bosman, ged.08-05-1746 Wolvega, overl. 06-12-1819
   te Oldeholtpade.

   4. Antje Sybes, 02-12-1751 Wolvega, overl. 01-05-1823 Harlingen, geh.
   18-10-1772 Albert Egberts [de Wilde], ged. 18-12-1746 Ureterp, overl.voor
   1811 Harlingen.

   5. Jan Sybes 12-03-1754 Wolvega [geen v.g.].

   6. Ypkjen Sybes, 1755 Wolvega, overl. 19-09-1826.

   7. Hendrik Sybes 10-05/28-05-1758 Wolvega, overl. 17-12-1825 Nijelamer, geh.
   30-05-1784 Jeltje Jans Haven, 1759 Steggerda, overl. 24-09-1824 Nijelamer
   [worden Veensma's, mijn lijn!].

   8. Ymkjen Sybes, 20-10-1761 Wolvega, overl. 02-09-1836 Sonnega?, geh.
   12-10-1783 Jan Sanders Bruinewoud, 05-01-1756 Haskerhorne, overl.30-05-1813
   Sonnega.

   Er vallen mij gelijk al wat dingen op. Vrijwel alle genealogen zeggen, dat
   dit echtpaar in 1751 trouwt in Wolvega. De bron daarvan is niet duidelijk.
   De eerste drie kinderen worden echter ver vóór die huwelijksdatum geboren.
   Dat kan ik niet verklaren. Zou je niet beter de huwelijksdatum kunnen
   veranderen in ongeveer 1744?

   De vermoedelijke ouders van Sybe Jans zijn Jan Rommerts en Ypkjen Sybes.
   Waarschijnlijk was Jan Rommerts veerschipper te Gorredijk. Dat baseer ik op
   de volgende vermelding van Jan Rommerts door de kroniekschrijver Wumkes:

   1728
   13 maart Octrooi verleend aan Jan Rommerts c.s. op het veer
   Gorredijk-Leeuwarden.

   Bron:
   http://www2.tresoar.nl/wumkes/datum.php?dag=13&maand=3

   Mogelijk was Jan Rommerts uit Gorredijk een nakomeling van de bijzitter
   Klaes Rommerts en Aeltien Karsten, die op 7 november 1675 trouwen.

   Aaltje Yntses zou een zuster kunnen zijn van Geeske Yntses en Hiltje Yntses,
   dochters van Yntse Claases en Maaike Foppes. Zie de link:

   http://www.kelis-melissa.nl/genealogie/ancestry.php?view=preview&rootid=I1284

   Geeske Yntses trouwt met Berend Coops en overlijdt te Gorredijk. Hiltje
   trouwt met de veerschipper Andries Hendriks van der Zee.

   Met vriendelijke groeten,

   Klaas Pera
   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Appy de Vries"
   <appydevries@...> wrote:
   >
   > Medespeurders;
   > Wie kan mij info geven over,
   > dit echtpaar?
   > Sybe Jans zijn ouders vermoedelijk
   > Jan Rommerts geh.04-02-1720 te
   > Gorredijk met Ypkjen Sybes,
   > Sybe Jans zijn doop niet gevonden..,
   > hij trouwde in 1751 te Wolvega met
   > Aaltje Yntses,van haar helemaal geen
   > gegevens!!
   > ze kregen 8 kinderen [de meesten in Wolvega],
   > hoop op reactie.
   > folle groetsjes
   > Appy.
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   ------------------------------------

   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   Yahoo! Groups Links

   -----
   Geen virus gevonden in dit bericht.
   Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
   Versie: 2012.0.2240 / Virusdatabase: 2641/5664 - datum van uitgifte:
   03/11/13
  • Show all 3 messages in this topic