Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

55240Re: [Friesland-genealogy] Roep

Expand Messages
 • Douwe Stellinga
  Mar 5, 2013
   Dag Jacob,

   Googelen op de gezochte namen doe je natuurlijk zelf ook regelmatig?

   Douwe
   ----- Original Message -----
   From: Douwe Stellinga
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Wednesday, March 06, 2013 8:13 AM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Jautze   Dag Jacob,

   Ik beantwoord je via de groep, omdat de lijst Roep'en wellicht ook interessant is voor de anderen. In de RA en bij de CD Indische Bronnen van de IGV (Indische Genealogische vereniging) komt geen Douwe, Dirk of Jacob Roep voor. Je mag aannemen, dat zij dus niet in Ned. Indië zijn geweest, of het moet zijn als een "lagere-rang-militair". Ik denk, dat die niet in de RA staan...
   met vriendelijke groet,

   Douwe
   ----- Original Message -----
   From: opoesiemen@...
   To: Douwe Stellinga
   Sent: Wednesday, March 06, 2013 1:11 AM
   Subject: Re: Roep'en in Nederlands-Indië

   Beste Douwe,

   In de eerste plaats wil ik je hartelijk danken voor het sturen van jouw informatie uit de Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indië 1815-1942. In jouw lijst kwam B. Roep voor die inderdaad een verre familielid van me is. De familie Roep komt van Ameland (waar ik woon) en deze Bientje Roep is een afstammeling van deze familie die zich aan de wal gevestigd heeft. Ik zou u nog één keer willen vragen of u voor mij op Douwe, Dirk of Jacob Roep wilt zoeken. Dit zijn de enige namen waar het bij mijn onderzoek om gaat. U zou mij daar een groot plezier mee doen.

   Tot slot waardeer ik het zeer dat u mij heeft geholpen! Het is moeilijk om gegevens van familieleden overzee te vinden en het digitale tijdperk maakt gelukkig de afstanden kleiner en het zoeken gemakkelijker.

   Groet,
   Jacob Roep

   P.S. opoesiemen is inderdaad een nickname van een oude hond die inmiddels is overleden. Door die naam te gebruiken blijft hij een beetje in herinnering.

   From: Douwe Stellinga
   Sent: Tuesday, March 05, 2013 3:39 PM
   To: Opoe Siemen
   Subject: Re: Roep'en in Nederlands-Indië

   Dag Marianne/ Mis Poes,

   Graag gedaan,

   Dag Opoe,
   Is dit ook een schuilnaam? Als dit een schuil-/ bijnaam is: hoe kom je erop?! Ben je al zoo oud?

   Ik heb de Regeerings Almanak (RA) voor Nederlandsch Indië (1815-1842) voor je doorgespit op Roep'en. Je kan die CD's ook zelf kopen. De IGV (Indische Genealogische Vereniging heeft ook een CD met Indische bronnen. Kan je ook bestellen. Ik had geen zin meer om verder te "Roepen"...

   Succes ermee,

   Douwe Stellinga

   RA 1887 Naamlijst
   BANKA: Muntok
   1886 April 19: overleden: Jan Hendrik Roep, l. (l.= leger)
   RA 1895 Kalender en personalia
   Ambtenaren met verlof.
   In- en Uitvoerrechten en Accijnzen.
   E. A. Roep, 6 Nov. 1894, verificateur vierde klasse.
   1914 Nieuw Adresboek_1
   Roep, Th. B. - Stat. Klerk S.-C. Stt. - Tegal.
   Roep, B. - Civ. Gezagheb. - Menado.
   RA 1915 Kalender en personalia
   GEWESTELIJK BESTUUR (MENADO- CELEBES EN ONDERH.).
   Afdeeling Midden-Celebes (Donggala).
   Tijd. adspirant gezaghebber. B. Roep.
   RA 1915 Nieuw Adresboek
   Overlijden: Tegal: 12/ 7-1914 Thomas Bientje Roep.
   Roep, Th. B. - - Tegal.
   Roep, B. - Civ. Gezagheb. - Menado.
   RA 1916 Adresboek
   Roep, Th. B. - - Tegal.
   Roep, B. - Civ. Gezagheb. - Menado.
   RA 1917 Kalender en personalia
   GEWESTELIJK BESTUUR (MENADO).
   Onderafdeeling Taland-eilanden (Beo)
   Tijd. gezaghebber, fd. controleur. B. Roep, (wd.).
   B. Roep, (wd. tijd), (Menado) 25 Feb. 1915
   RA 1917 Nieuw Adresboek
   Roep, Th. B. - - Tegal.
   Roep, B. - Civ. Gezagheb. - Menado. SD>
   RA 1918 Kalender en personalia
   Onderafdeeling Sangi-eilanden (Taroena), Tijd. gezaghebber, fd. controleur. B. Roep,
   B. Roep, (Menado) 25 Feb. 1915
   RA 1919 Adresboek
   Roep, Th. B. - - Tegal.
   Roep, B. - Civ. Gezagh. - fung. Control. - Taroena.
   RA 1919 Nieuw Adresboek
   Roep, Th. B. - --Tegal.
   Roep, B. - Civ. Gezagh. - fung. Control. - Taroena
   RA 1920 Kalender en personalia
   AMBTENAREN OP NON-ACTIVITEIT, ENZ. Gezaghebber.
   B. Roep, 6 Nov. 1919, gediplomeerd gezaghebber.
   RA 1920 Nieuw Adresboek
   Roep, Th. B. - - Tegal.
   Roep, B. - Gezagh. B. B. (wg) - Malang (D. M. de Vries).
   RA 1921 Kalender en personalia
   INSTELLINGEN VAN LIEFDADIGHEID, ALGEMEEN NUT, ENZ. Afdeeling Soerabaja.
   Voorzitter. B. Roep.
   RA 1921-1922 Nieuw Adresboek
   Roep, Th- B. - Ambt. Gemeente - (v).
   Roep, B. - Ex Gezagh. B. B. - Malang (D. M. de Vries).
   RA 1923 Kalender en personalia
   VOLKSRAAD: Roep, B. Referendaris Gemeente- Secretarie. Soerabaja 17 Mei 1921
   Roep, Th. B. - Ref. Gemeente - Soer. (D. M. de Vries).
   Roep, E. J. - Det. Cmdt. 2e kl. Gew. Pol. - Tandj. Pandan.
   RA 1924 Nieuw Adresboek
   Roep, Th. B. - Ref. Gemeente - Soer. (D. M. de Vries).
   Roep, E. J. - Det. Cmdt. 2e kl. Gew. Pol. - Tandj. Pandan.
   RA 1925 Kalender en personalia
   VOLKSRAAD: Roep, B. Hoofdambtenaar ter Gemeente- Secretarie. Soerabaja 29 Oct. 1924
   COMMISSIE VAN DE FINANCIEELE VERHOUDING TUSSCHEN LAND EN GEMEENTEN
   Leden B. Roep.
   RA 1925 Nieuw Adresboek
   Roep, Th. B. - Ref. Gemeente - Soer. (D. M. de Vries).
   Roep, B. - Part. - Padang.
   Roep, E. J. - Det. Cmdt. 2e kl. Gew. Pol. - Tandj. Pandan.
   RA 1926 Adresboek
   VOLKSRAAD: Leden: B. Roep.
   RA 1926 Kalender en personalia
   COMMISSIE VAN DE FINANCIEELE VERHOUDING TUSSCHEN LAND EN GEMEENTEN
   Leden B. Roep.
   RA 1927 Adresboek
   Roep, B. - Ambt. Bezoldigingskant. - Buit. (D. M. de Vries).
   Roep, B. - Part. - Padang.
   Roep, E. J. - Det. Cmdt. 2e kl. Gew. Pol. - Tandj. Pandan.
   RA 1927 Kalender en personalia
   VOLKSRAAD Roep, B. Hoofdambtenaar ter Gemeente- secretarie te Soerabaja op wachtgeld. Buitenzorg 29 Oct. 1924
   COMMISSIE VOOR DE FINANCIEELE VERHOUDING TUSSCHEN HET LAND, PROVINCIES, REGENTSCHAPPEN, GEMEENTEN EN ANDERE LOCALE RESSORTEN.
   Leden B. Roep.
   PROVINCIALE RAAD VAN WEST-JAVA.
   Leden B. Roep.
   RA 1928 Kalender en personalia
   COMMISSIE VOOR DE FINANCIEELE VERHOUDING TUSSCHEN HET LAND, PROVINCIES, REGENTSCHAPPEN, GEMEENTEN EN ANDERE LOCALE RESSORTEN TE WELTEVREDEN.
   Leden B. Roep.
   VOLKSRAAD Roep, B. Lid van het College van Gedelegeerden. Buitenzorg 16 Mei 1922, 29 Oct 1924, 16 Mei 1927
   PROVINCIALE RAAD VAN WEST-JAVA.
   Leden B. Roep.
   RA 1929 Kalender en personalia
   COMMISSIE VOOR DE FINANCIEELE VERHOUDING TUSSCHEN HET LAND, PROVINCIES, REGENTSCHAPPEN, GEMEENTEN EN ANDERE LOCALE RESSORTEN TE WELTEVREDEN.
   Leden B. Roep.
   PROVINCIALE RAAD VAN WEST-JAVA.
   Leden B. Roep.
   RA 1930 Adresboek
   Gelder, W. de -. Ambt. Gemeente - Bandoeng C. V. Roep).
   Roep, B - Gedelegeerd Lid Volksraad - Bandoeng (D. M. de Vries).
   Roep, B. - Part. - Padang.
   Roep, Mej. CV - Onderw. - Bandoeng
   Roep, E. J. - Det. Cmdt. 2e kl. Gew. Pol. - Tandj. Pandan.
   RA 1930 Kalender en personalia
   COMMISSIE VOOR DE FINANCIEELE VERHOUDING TUSSCHEN HET LAND, PROVINCIES, REGENTSCHAPPEN, GEMEENTEN EN ANDERE LOCALE RESSORTEN TE WELTEVREDEN..
   Leden B. Roep.
   VOLKSRAAD Roep, B. Lid van het College van Gedelegeerden. Bandoeng, 16 Mei 1922, 29 Oct 1924, 16 Mei 1927
   PROVINCIALE RAAD VAN WEST-JAVA.
   Leden B. Roep.
   RA 1931 Kalender en personalia
   COMMISSIE VOOR DE FINANCIEELE VERHOUDING TUSSCHEN HET LAND, PROVINCIES, REGENTSCHAPPEN, GEMEENTEN EN ANDERE LOCALE RESSORTEN TE WELTEVREDEN..
   Leden B. Roep.
   VOLKSRAAD Roep, B. Lid van het College van Gedelegeerden. tijdelijk in Europa, 16 Mei 1922, 29 Oct 1924, 16 Mei 1927
   PROVINCIALE RAAD VAN WEST-JAVA.
   Leden B. Roep.
   BIDDER-ORDEN (Officier Oranje-Nassau).
   Roep, B
   RA 1932 Adresboek
   Gelder, W. de - Ambt. Gemeente - Bandoeng C. V. Roep).
   Roep, B. - Gedelegeerd Lid Volksraad - Bandoeng. (D. M. de Vries);
   RA 1932 Kalender en personalia
   PROVINCIALE RAAD VAN WEST-JAVA.
   Leden B. Roep.
   College van Gedeputeerden: Plv. leden. B. Roep;
   RIDDER-ORDEN (Officier Oranje-Nassau).
   Roep, B
   RA 1933 Kalender en personalia
   VOLKSRAAD Roep, B. Lid van het College van Gedelegeerden. Lembang, 16 Mei 1922, 29 Oct 1924, 16 Mei 1927
   POLITIEKE EN ANDERE VEREENIGINGEN.
   Nederlandsen-Indische Associatiepartij Politiek Economische Bond
   B. Roep, Secretaris;
   PROVINCIALE RAAD VAN WEST-JAVA.
   Leden B. Roep.
   College van Gedeputeerden: Plv. leden. B. Roep;
   RIDDER-ORDEN (Officier Oranje-Nassau).
   Roep, B
   RA 1934 Adresboek
   Gelder, W. de - Com. Redact. Gemeente - Bandoeng C. V. Roep).
   Roep, B. - Gedelegeerd Lid Volksraad - Wl..
   RA 1934 Kalender en personalia
   PROVINCIALE RAAD VAN WEST-JAVA.
   Leden B. Roep.
   VOLKSRAAD Roep, B. Lid van het College van Gedelegeerden. Lembang, 16 Mei 1922, 29 Oct 1924, 16 Mei 1927
   ADVIESCOMMISSIE ONDERWIJSHERVORMING
   Leden: B. Roep
   RIDDER-ORDEN (Officier Oranje-Nassau).
   Roep, B
   POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONDIENST. COMMISSIE VAN BIJSTAND
   Leden: B. Roep
   RA 1935 Kalender en personalia
   VOLKSRAAD Roep, B. Lid van het College van Gedelegeerden. Lembang, 16 Mei 1922, 29 Oct 1924, 16 Mei 1927
   POLITIEKE EN ANDERE VEREENIGINGEN.
   Nederlandsen-Indische Associatiepartij Politiek Economische Bond
   B. Roep, 1ste Secretaris;
   COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE HIER TE LANDE BESTAANDE STELSELS VAN VERKIEZING VAN DE LEDEN DER VERTEGENWOORDIGENDE LICHAMEN.
   Leden: B. Roep
   ADVIESCOMMISSIE ONDERWIJSHERVORMING
   Leden: B. Roep
   PROVINCIALE RAAD VAN WEST-JAVA.
   Leden B. Roep.
   RA 1936 Kalender en personalia
   POLITIEKE EN ANDERE VEREENIGINGEN.
   Nederlandsen-Indische Associatiepartij Politiek Economische Bond
   B. Roep, 1ste Secretaris;
   COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE HIER TE LANDE BESTAANDE STELSELS VAN VERKIEZING VAN DE LEDEN DER VERTEGENWOORDIGENDE LICHAMEN.
   Leden: B. Roep
   Economische Zaken. STUDIECOMMISSIE KINA.
   Leden: B. Roep
   POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONDIENST. COMMISSIE VAN BIJSTAND
   Leden: B. Roep
   PROVINCIALE RAAD VAN WEST-JAVA.
   Leden B. Roep.
   RA 1937 Kalender en personalia
   COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE HIER TE LANDE BESTAANDE STELSELS VAN VERKIEZING VAN DE LEDEN DER VERTEGENWOORDIGENDE LICHAMEN.
   Leden: B. Roep
   Economische Zaken. STUDIECOMMISSIE KINA.
   RA 1938 Adresboek
   Gelder, W. de - Com. Redact. Gemeente - Bandoeng C. V. Roep).
   Roep, B. - Lid Volksraad - Lembang
   RA 1938 Kalender en personalia
   POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONDIENST. COMMISSIE VAN BIJSTAND
   Leden: B. Roep
   RA 1939 Kalender en personalia
   POLITIEKE EN ANDERE VEREENIGINGEN.
   Nederlandsen-Indische Associatiepartij Politiek Economische Bond
   B. Roep, vice-voorzitter;
   RA 1940 Kalender en personalia
   VOLKSRAAD: t Roep, B. Lid van het College van gedelegeerden (gepens. hoofdambtenaar). Bandoeng
   16 Mei 1922, 20 Mei 1924, 16 Mei 1927, 15 Juni 1931, 19 Juni 1935, 15 Juni 1939;
   POLITIEKE EN ANDERE VEREENIGINGEN.
   Nederlandsen-Indische Associatiepartij Politiek Economische Bond
   B. Roep, voorzitter;
   RA 1941 Adresboek
   Gelder, W. de - Com. Redact. Gemeente - Bandoeng C. V. Roep).
   Roep, B. - Lid Volksraad - Lembang
   Roep, B. - Lid Coll. Ge delegeerden - Bandoeng
   RA 1942 Almanak
   POLITIEKE EN ANDERE VEREENIGINGEN.
   Nederlandsen-Indische Associatiepartij Politiek Economische Bond
   B. Roep, voorzitter;

   [Non-text portions of this message have been removed]

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 6 messages in this topic