Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

55113Re: Bauke Sierks Koestra

Expand Messages
 • klaaspera
  Feb 6, 2013
  • 0 Attachment
   Hallo Piet,

   Bauke is in ieder geval voor 1824 geboren, want dan is hij nog minderjarig. In 1836 is hij naar Oost-Indië vertrokken.

   Kantoor Harlingen, overl. jaar 1824

   Overledene : Trijntje Baukes Dijkstra
   Overleden op: 15 juli 1824
   Wonende te : Harlingen
   Tekst:
   vrouw van Sjierk Hendriks Koestra, zoutziedersknecht; moeder van Pietje (vrouw van Folkert Siebes Visser, houtmolenaar Oudkerk) en minderjarige Bauke en Jantje Sjierks Koestra.

   Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

   Bron : Tresoar
   Memories van successie 1818-1927
   Toegangsnr. : 42
   Inventarisnr. : 7003
   Dagregisternr.: 073
   _____________________________

   Kantoor Harlingen, overl. jaar 1836

   Overledene : Sierk Hendriks Koestra
   Overleden op: 28 januari 1836
   Wonende te : Harlingen
   Tekst:
   keetknecht Anjelierstr. B.200; wednr. NN; man van Hiske Ales de Groot; vadervan Pietje (vrouw van Roelof v.der Zee, varenspersoon), Jantje (vrouw vanFeitse Jochums Feites, rijkscommies Geesteren/Ov) en afwezige Bauke Sierks Koestra, varenspersoon (naar Oostindien vertrokken) (uit 1e huwelijk) en vanminderjarige Aleida Sierks Koestra (uit 2e huwelijk).

   Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

   Bron : Tresoar
   Memories van successie 1818-1927
   Toegangsnr. : 42
   Inventarisnr. : 7009
   Dagregisternr.: 025
   _________________________

   De naam van de vader wordt gespeld als Sjerk Hendriks Koestra, Sierk Hendriks Koestra, Sjierk Hendriks Koestra of Coestra. Hij heeft op 12-8-1825 een testament laten opmaken. Misschien staan daarin de geboortedata van de kinderen uit zijn eerste en tweede huwelijk.


   1825 Harlingen, notaris Sjoerd S. Wijma
   Testament
   - Sjerk Hendriks Koestra te Harlingen

   Bron : Tresoar
   Toegangsnr. : 26
   Inventarisnr.: 49018
   Repertoirenr.: 202 d.d. 12 augustus 1825

   Met vriendelijke groeten,

   Klaas Pera
   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "piet.boltjes" wrote:
   >
   > Beste Groepsgenoten,
   >
   > In het Particulier Archief 38 (Waterschout Amsterdam) 1834-1853. Stukken betreffende nalatenschappen van overlieden zeelieden, wordt Bauke Sierks Koestra vermeld.
   >
   > Hij is overleden in 1837 als opvarende van de Bark "Het Goede Vertrouwen".
   >
   > Zijn ouders zijn: Sjierk Hendriks Koestra en Trijntje Baukes Dijkstra.
   >
   > Ik kan geen geboorte vinden van een Bauke, wel van een Auke.
   > Is dit wellicht één en dezelfde persoon?
   >
   > Met vriendelijke groet,
   >
   > Piet Boltjes
   >
  • Show all 3 messages in this topic