Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

55110[Friesland-genealogy] Genealogie familie Louis

Expand Messages
 • antonmusquetier
  Feb 6, 2013
   Of je vermogend was of niet, ze kunnen ook genoemd worden in diverse ander dossiers als voogd, curator e.d. ik zou eerst Franeker nemen, en dan Franekeradeel en het meeste de 13..... nummers zijn geindexeerd
   de nummers die achter de jaartallen staan zoals deze 14.32 ( 1638-1655 14.32) zijn de Toegangsnummers of Nadere Toegangen.
   13.....is Nadere Toegangen daar zou ik aan beginnen en 14....is Toegang


   Met vriendelijke groet

   Anton Musquetier
   http://altijdstrijdvaardig.nl
   Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
   van Friesland met ca. 241.605 familienamen,
   ook uit andere Provincies, en ca. 227.750
   gefotografeerde pagina's van kerkarchieven

   From: Pim Louis
   Sent: Wednesday, February 06, 2013 4:20 PM
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Subject: *** SPAM *** RE: [Friesland-genealogy] Genealogie familie Louis


   Anton,

   Dank voor je reactie. Ik heb in de navolgende registers gekeken:

   Dopen voor 1811

   Trouwen voor 1811

   Burgerboeken

   Militairen 1795 - 1815

   Notarieel

   Rigistres civiques

   Stemkohieren

   De familie was niet vermogend of hoog opgeleid. Joseph beoefende het beroep van tuinman uit en bezat m.i . verder geen onroerend goed. Ik leid dat af uit het feit dat toen zijn zoon Jan Joseph in 1845 stierf hij een negatief vermogen van ƒ 30,00 had. De beide in leven gebleven zoons moesten bij hun huwelijk een akte van bekendheid laten opstellen. Dus gedoopt waren zij niet.

   Welke van de secundaire bronnen kun je met deze wetenschap aanbevelen met het bovenstaande in gedachten?

   MVG

   Pim

   Pim Louis

   Tel nr. 0299-429039

   Mobiel 06-29272193

   Fax nr. 0847-129912

   Van: mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com [mailto:mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com] Namens mailto:musquetier%40home.nl
   Verzonden: woensdag 6 februari 2013 15:57
   Aan: mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Genealogie familie Louis

   Beste Pim

   Heb je ook al eens gezocht in de secundaire bronnen

   zal hieronder wat door mij samengestelde bronnen aangeven van Franeker en Franekeradeel
   Ook wat algemene bronnen daaronder misschien vind je daar wat

   Met vriendelijke groet

   Anton Musquetier
   http://altijdstrijdvaardig.nl
   Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
   van Friesland met ca. 241.605 familienamen,
   ook uit andere Provincies, en ca. 227.750
   gefotografeerde pagina's van kerkarchieven

   A.G.Musquetier

   FRANEKER DTB 265-266-267-268-271 Toegang 28 blz. 27

   =========

   Autorisaties Hof van Friesland 1626-1638 14.31

   1638-1655 14.32

   1683-1711 14.35

   1769-1811 14.35

   Autorisaties 1645-1675 13.183

   1675-1731 13.184

   1731-1808 13.182

   Burgerboek 1539-1807 Copie 6059.1

   Quotisaties voornamen 1749 5.30

   familienamen 1749 5.39

   Registres Civique 1811 8.30

   Hypotheken debiteur nedergerecht 1601-1608 13.27

   1619-1692

   1700-1811

   Index lijsten studenten 1586-1685 181.01

   Bibl. 123

   Bibl. 124

   Lijst gepromoveerden aan de Academie 1606-1670 181.02

   Hongaarse studenten aan de academie

   Utrecht en Franeker 17e en 18e eeuw 181.03

   Universiteit blz. 60-202 181

   A.G.Musquetier

   FRANEKERADEEL DTB 287 Toegang 28 blz. 30

   =============

   Gezinsklapper geboorten 1811-1862 30.21

   Autorisaties Hof van Friesland 1626-1638 14.31

   1638-1655 14.32

   1683-1711 14.35

   1769-1811 14.34

   Autorisaties 1626-1809 13.137

   Floreenkohieren 1655+1670 Copie 6061

   Quotisaties voornamen 1749 5.30

   familienamen 1749 5.39

   Registres Civiques 1811 8.30

   Hypotheken debiteur nedergerecht 1603-1690 13.28

   idem 1690-1811 13.47

   Proclamaties koper nedergerecht 1587-1811 13.59

   A.G.Musquetier

   ----------------------------------------------------------

   fol.1

   INVENTARIS ONDERZOEK R.A.FRIESLAND

   ADMIRALITEIT

   (ambtenaren 1596-1796) N.T. 319.02

   AUTORISATIE'S N.T. 13.80

   BEROEPEN:

   Beroepen algemeen Bibliotheek no. 120

   Scheepstimmerlui per dorp 1750--1850 Bibliotheek no. 145

   Friese Schippers 1e helft 18' eeuw Bibliotheek no. 146

   Friese Schippers 2e helft 18' eeuw Bibliotheek no. 147

   Namen van Friese Schepen 2e helft 1'eeuw Biblio­theek no. 148

   BEROEPEN EN DE PERSONEN DIE

   DEZE IN FRIESLAND UITOEFENDEN N.T. 5.13

   BELANGRIJKE PERSONEN VOOR

   FRIESLAND 1795-1813 N.T. 8.18

   CORRECTIES EN AANVULLINGEN F.A.F.

   Boeken 1-261

   COMMISSIE EN INSTRUCTIEBOEKEN

   (persoonsnamen

   index 1502, 1587-1808) N.T. 5.17

   DOOPSGEZINDEN TOE 271

   EMIGRANTEN (naar V.S. 1845-1880

   en andere overzeese landen) N.T. 11.13

   FAMILIEWAPENS RIETSTAP Bibliotheek no. 188

   deel 1 t/m 6. Bibliotheek no. 190

   A.G.Musquetier

   fol.2

   FAMILIEARCHIEVEN TOE 310-335

   ------------

   GENEALOGIEEN (uitgezochte):

   AYTTA GEN 1038

   de DOUMA'S VAN BURGUM GEN 822

   FRIES KWARTIERSTATENBOEK GEN 1029

   WIARDA

   Voor Onderzoek FAMILIENAMEN: Eerst Gen. Jierboekje, dan SAS dan Comp. Genealogie.

   GENEALOGYSK JIERBOEKJE: 1951-1986 Microfiches groep 701

   Grote Grijze Lade

   1987 GEN 323.01

   1988 323.02

   1989 323.03

   1990 323.04

   1991 323.05

   1992 323.06

   1993 323.07

   1994 323.08

   1995 323.09

   1996 323.10

   1997 323.12

   1998 323.13

   1999 323.14

   1987-1996 Toponiemen 323.15

   2000 323.16

   GEESTELIJKE OPKOMST OOSTERGO 1581 Bibliotheek no. 93a

   GEZINSKLAPPERS N.T. 30-01

   GEVANGENISSEN VOOR 1811 N.T. 17

   GRONINGEN (NOORD)

   Orgaan Genealogie en Geschiedenis GEN 325

   GEN 321

   Index deel I 1969-1970 op blz. 1

   1971 blz. 1

   1972

   Index deel II 1972 blz. 35

   1973 blz. 144

   Index deel III 1974 blz. 140

   1975 blz. 105

   HOF VAN FRIESLAND TOE 14

   A.G.Musquetier

   Folio 3

   HYPOTHEEKBOEKEN N.T. 13.19

   KLOOSTERARCHIEVEN TOE 232-235

   KLOOSTERMEIERS (huurders)

   die de huur zijn opgezegd 1619 N.T. 5.43

   KLOOSTERGOEDEREN (PENSIEN)1592-1646 N.T. 5.38

   KOOPLIEDEN (Vergunningen reizende

   kooplieden 1804-1805) N.T. 8.23

   LIPPENHUIZEN (VEEL NAMEN UIT) GEN 1235

   LIJFRENTEREGISTERS 1624-1809 N.T. 5.20

   MEMORIES VAN SUCCESSIE GEN 42

   MEMORIAALBOEKEN HOF VAN FRIESLAND:

   VERTREKKAMER 1734-1790 N.T. 14.18

   RAADKAMER 1754-1811 N.T. 14.19

   NEDERGERECHT INVENTARIS TOE (deel2) 13

   NOTARISSEN TOE 26

   OFFICIEREN (index stamboek):

   A - JUNG-J 1813-1924 ARCHIEF ELDERS 2019.1

   JUNG-P-Z 1813-1924 ARCHIEF ELDERS 2019.2

   OFFICIEREN

   (door friesland t/m 1723

   aangesteld uit Statenresoluties):

   DEEL I LEGER N.T. 5.18

   DEEL II MARINE N.T. 5.18

   1725-1794

   DEEL I LEGER N.T. 5.19

   DEEL II MARINE N.T. 5.19

   PERSONELE IMPOSITIE 1578 Copie 4000

   PREDIKANTEN BOEK Bibliotheek no. 141

   PROKLAMATIEBOEKEN N.T. 13.55

   A.G.Musquetier

   Folio 4

   PROVINCIAAL BESTUUR TOEGANG 11,2 delen

   QUOTISATIE'S BETREFFENDE 5.30 t/m 5.39

   voor originele akten zie TOEGANG 5

   de nrs. 6474 t/m 6485.

   RECHTERLIJKARCHIEF TOE 13

   REGISTRE CIVIQUE N.T. 8.29

   REKENKAMER TOE 4

   RIETSTAP FAMILIEWAPENS Bibliotheek no. 188

   deel 1 t/m 6.

   RINTMASTERREKKEN N.T. 4.01

   RESOLUTIES STATEN VAN FRIESLAND N.T. 5.01

   ROOMS KATHOLIEKEN TOE 271

   STATEN VAN FRIESLAND TOE 5

   VEER v/der COLLECTIE Arch. 332-1

   Arch. 332-2

   VOORNAMEN BOEK Bibliotheek no. 114

   WEESBOEKEN/REKENINGEN TOE (deel2) 13

   A.G.Musquetier

   From: Pim Louis
   Sent: Wednesday, February 06, 2013 3:21 PM
   To: mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com
   Subject: *** SPAM *** [Friesland-genealogy] Genealogie familie Louis

   Lijstgenoten,

   Binnenkort ben ik voornemens weer eens een bezoek te brengen aan het
   rijksarchief te Leeuwarden. Ik wil daar onderzoek doen naar de Familie Louis
   uit Franeker. Probleem is dat mijn onderzoek dood dreigt te lopen.

   Ik ben op zoek naar de gegevens van de volgende personen:

   Joseph Louis ook wel bekent onder de naam Lowat overleden op 25/8-1812. Hij
   was op dat moment oud 39 jaar. Hij moet dus geboren zijn in 1773;

   Zijn echtgenote Jakoba Jans van der Berg of van den Berg overleden
   13/6-1812. Zij was op dat moment 36 jaar. Zij moet dus geboren zijn in 1776;

   Hun zoon Johannes Joseph Lowat overleden op 11/11-1812 op de leeftijd van 4
   jaar.

   Joseph en Jakoba hadden nog 2 oudere kinderen te weten

   . Jan Joseph Louis geboren op 10 februari 1805 te Franeker en

   . Joseph Josephs Louis (Lowie) geboren op 7 februari 1807 te Kollum

   In de akte van bekendheid betreffende het huwelijk van hun oudste zoon Jan
   Joseph staat vermeld dat Joseph en Jakoba wettig gehuwd waren.

   In de klapper van de Familieraden heb ik een indicatie gevonden dat ene
   Joseph Loja tuinman was op Groot Heroma. Deze Joseph Loja was getrouwd met
   ene Jacoba van den Berg. Bijkomend aspect is dat Joseph Loja en Jacoba van
   den Berg een zoon hadden die op 19 november 1808 te Zweins is geboren en op
   26 december 1808 daar in de Hervormde kerk is gedoopt. De naam van deze zoon
   was Johannes. Van deze persoon heb ik een doopbewijs aangetroffen en in mijn
   bezit. De naam Groot Heroma kan een verschrijving zijn. Wellicht wordt daar
   Groot Heerema mee bedoeld een state in Zweins die omstreeks 1814 is
   afgebroken.

   Via het Internet heb ik inmiddels op de site van Tresoar de namen in
   allerhande registers op alle mogelijke varianten in getypt, maar zonder eng
   positief resultaat. Wat ik wil weten is de tuinman Joseph Loja dezelfde
   persoon als de op 25/8/1812 overleden Joseph Lowat (een van de namen die
   Joseph Louis gebruikte) en wat was de geboortplaats van Joseph Lowat.
   Hetzelfde geld voor Jakoba Jans van der Berg.

   Als ik het archief bezoek waarin zou ik dan nog onderzoek kunnen doen. Ik
   wil zeker beginnen in de klapper van de familieraden, maar uiteraard sta ik
   open voor andere alternatieven.

   MVG

   Pim

   PS Naast het Nederlands beheers ik de Engelse - en de Duitse taal.

   Pim Louis

   Tel nr. 0299-429039

   Mobiel 06-29272193

   Fax nr. 0847-129912

   [Non-text portions of this message have been removed]

   [Non-text portions of this message have been removed]

   Geen virus gevonden in dit bericht.
   Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
   Versie: 2013.0.2897 / Virusdatabase: 2639/6081 - datum van uitgifte: 02/04/13

   [Non-text portions of this message have been removed]

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 4 messages in this topic