Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

55105Bauke Sierks Koestra

Expand Messages
 • piet.boltjes
  Feb 6, 2013
   Beste Groepsgenoten,

   In het Particulier Archief 38 (Waterschout Amsterdam) 1834-1853. Stukken betreffende nalatenschappen van overlieden zeelieden, wordt Bauke Sierks Koestra vermeld.

   Hij is overleden in 1837 als opvarende van de Bark "Het Goede Vertrouwen".

   Zijn ouders zijn: Sjierk Hendriks Koestra en Trijntje Baukes Dijkstra.

   Ik kan geen geboorte vinden van een Bauke, wel van een Auke.
   Is dit wellicht één en dezelfde persoon?

   Met vriendelijke groet,

   Piet Boltjes
  • Show all 3 messages in this topic