Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

55084RE: [Friesland-genealogy] CAHAIS

Expand Messages
 • blauwe- parel
  Feb 2, 2013
   Okee Nynke, Maar dan vraag ik me toch af of deze Petrus niet al de deur uit geweest kan zijn en zodoende niet bij de 1811 vermelding stond???? Margaret
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   From: nynkevandenhooven@...
   Date: Sat, 2 Feb 2013 16:46:19 +0100
   Subject: RE: [Friesland-genealogy] CAHAIS


























   Margaret, Nienke,



   Het feit dat een dominee noteert dat een dopeling is overleden, betekent

   niet per definitie dat de dopeling heel jong is overleden. Soms waren

   dominees zo vriendelijk om er een datum achter te zetten en het komt voor

   dat het een datum is die vanaf de doopdatum toch een behoorlijk eind in de

   toekomst blijkt te liggen.

   Zie bijvoorbeeld:

   Baarderadeel, dopen, geboortejaar 1772, doopjaar 1772

   Geboren op 10 augustus 1772 in Huins

   Gedoopt op 30 augustus 1772 in Huins

   Dopeling: Akke, dochter

   Vader: Meinte Rintjes, ontvanger en kerkvoogd

   Moeder: Jetske Tjeerds

   Opm.: De dopeling overleden op 2 juli 1800



   Maar in die gevallen waar een overlijdensdatum in de doopinschrijving wordt

   vermeld lijkt het kind toch vaak niet ouder dan een paar maanden te zijn

   geworden.

   In ieder geval is Petrus, zoals Carla al opmerkte, v��r 1811 overleden. En

   waarschijnlijk zelfs voor 1806, want het register van overledenen van

   Dantumadeel begint in 1806 en daarin lijkt Petrus niet voor te komen.



   Met vriendelijke groet,

   Nynke van den Hooven.



   -----Oorspronkelijk bericht-----

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com

   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens blauwe- parel

   Verzonden: zaterdag 2 februari 2013 15:06

   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com

   Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] CAHAIS



   Dag Nienke, Petrus moet wel heel jong zijn overleden: Dantumadeel, dopen,

   geboortejaar 1785, doopjaar 1785 Geboren op 1 februari 1785 in Rinsumageest

   Gedoopt op 13 februari 1785 in Rinsumageest

   Dopeling: Petrus, zoon

   Vader: Is. Cahai, predikant

   Moeder: Maria Gouwina Conradi



   Opm.: De dopeling is overleden Bron: www.tresoar.nl Mvg Margaret To:

   Friesland-genealogy@yahoogroups.com

   From: nancy_kienes@...

   Date: Sat, 2 Feb 2013 08:16:58 +0000

   Subject: [Friesland-genealogy] CAHAIS



   Heb al in 2005 eens gevraagd of iemand mijn vraag kon beantwoorden



   ; ik ben op zoek naar de overlijdensdatum en plaats van Petrus Yzaak Cahais.

   Hij is geboren 01-02-1785, gedoopt 13-02-1785 te Rinsumageest.



   Misschien dat nu iemand weet wanneer hij is overleden.Blijkt voor 1811 te

   zijn overleden, maar weet niet of dat waar is.



   met dank en groeten



   nienke zwart







   [Non-text portions of this message have been removed]



   ------------------------------------



   Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl



   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8

   juli 1999 geposte berichten staat op

   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy



   Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:

   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   Yahoo! Groups Links


















   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 15 messages in this topic