Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

55064Algemeene lijst van Nederlanders van geboorte, welke in Oost- en West-Indië

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  Jan 30, 2013
   Algemeene lijst van Nederlanders van geboorte, welke in Oost- en West-Indië en aan boord van
   Zijner Majesteits schepen, of elders buiten 's lands,
   zijn overleden en, in het jaar 18?? en vroeger, aan
   het bestuur der Registratie zijn bekend geworden,
   doch ten aanzien van wier nalatenschappen nog
   geene inlichtingen hebben kunnen verkregen worden
   en, tot het doen van nader onderzoek, aan al de Ontvangers binnen het Rijk worden kenbaar gemaakt.
   (RAF Toegang 11)
   ******************************************************
   Onderofficieren en minderen Oost- en West-Indië
   (ARA Toegang 2.10.50)

   Abbing, Gerrit flankeur
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Amsterdam
   overl.13 sep.1828 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7494 map 536/4)
   (geboren op 13 jun.1803, zoon van Berend en Berendtje Jouwersma .ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.14583)

   Abbly, Franciscus fuselier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 12 sep.1829 te Magelang
   (RAF T11 inv.7373 map 166/7)

   Akkerdaas, Jacobus korporaal
   Geboren Stavoren, laatste woonplaats Vlissingen
   overleden op 25 jun.1830 te Nangoelang
   (RAF T11 inv.7498 map 593/6)

   Akkerman, Dirk Joh. fuselier
   Geboren Franeker, laatste woonplaats Dongjum
   overleden op 18 sep.1828 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7235 map 777/4)

   Akkermans, Hendrik fuselier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats onbekend
   overleden op 13 jul.1830 te Menade
   (RAF T11 inv.7498 map 593/6)

   Akkringa, Wybrandus flankeur
   Geboren Harlingen, laatste woonplaats Harlingen
   overleden op 4 feb.1831 te Soerabaya
   (RAF T11 inv.7481 map 331/3)
   Waarschijnlijk de op 18 feb.1805 te Harlingen geboren zoon van Evert Akkringa en Elizabeth Anderea.

   Albada, Bruno Hendriks van
   Geboren 3 nov.1798 te Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   Zoon van Hendrik Bruno en Tjitske Geerts
   Overleden op 15 mei 1837 te Muntok
   (ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.14053)

   Alma, Bernardus serg.majr.
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 24 nov.1836 te Samarang
   (RAF T11 inv.8093 map 565)

   Appels, Francis huzaar
   Geboren Elsloo, laatste woonplaats Elsloo
   overleden op 3 mei 1830 te Weltevrede
   (RAF T11 inv.7402 map 622/9)

   Arends, Jan sergeant
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 22 aug.1828 te Samarang
   (RAF T11 inv.7235 map 777/4)
   Waarschijnlijk de op 20 sep.1805 te Leeuwarden geboren zoon van Johannes Arends en Wimke Hanses.

   Assen, Sibout van flankeur
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 19 okt.1836 te Padang
   (RAF T11 inv.8093 map 565)

   Aukesma, O fuselier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 29 jul.1827 te (Samarang ?)
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16)
   Waarschijnlijk Otto Aukes Aukesma, zoon van Auke Wybrens en Antje Beerends.

   Bakker, Dirk Cornelis
   Geboren te St.Annaparochie, laatste woonplaats Weidum
   Zoon van Cornelis en Mentje Ruitenschild
   Overleden op 5 jan.1838 te Weltevreden
   (ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.13922)

   Bakker, F. fuselier
   Geboren Harlingen, laatste woonplaats Harlingen
   overleden op 3 sep.1839 te Tibing tinge
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Bakker, Hendrik fuselier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 5 jan.1829 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7281 map 116/3 en inv.7494 map 536/4)
   Bij den Heer Burgemeester der stad Leeuwarden onbekend
   (inv.7369 map 99/9)

   Bakker, Hendrik Foppes
   Geboren 12 feb.1794 te Nijehaske
   Zoon van Foppe en Tjitske Foppes
   overleden op 1 feb.1834 te Paramaribo
   (ARA Toegang 2.10.50 inv.580)

   Balt, Sipkes korporaal
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 29 jul.1828 te Samarang
   (RAF T11 inv.7235 map 777/4)

   Barends, Adam Josephus korporaal
   Geboren Sneek, laatste woonplaats Amsterdam
   overleden op 3 mrt.1829 te Djocjacarta
   (RAF Toegang 11 Inv.7494 map 536/4)
   (geboren op 25 juni 1804, zoon van Christiane en Catharina Kraft . ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.8817)

   Belt, Johannes van der sergeant
   Geboren Leijden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 2 jan.1830 te Weltevreden
   (RAF Toegang 11 inv.7402 map 622/9)

   Berg, A. (=Pieter) van den fuselier (zie onder)
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 20 dec.1828 te Magelang
   (RAF T11 inv.7281 map 116/3)

   Berg, H. (=Pieter) van den fuselier (zie boven)
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden 20 dec.1828 te Magelang
   (RAF T11 inv.7369 map 99/9)
   Bij den Heer Burgemeester der stad Leeuwarden onbekend
   (inv.7369 map 99/9)
   Het overlijden werd op 30 jun.1830 ingeschreven in de burgerlijkestand te Leeuwarden; Pieter van den Berg, 20 jaar, zoon van Foeke van den Berg en Sara Notting.

   Berg, J.R. flankeur
   Geboren Manneburen, laatste woonplaats Makkingen
   overleden op 24 sep.1839 Kedong Kebo
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)
   Geboren te Munnekeburen ?, laatste woonplaats Makkinga ?

   Berg, Klaas van den sergeant
   Geboren Gordijk, laatste woonplaats Gordijk
   overleden op 25 nov.1830 te Samarang
   (RAF T11 inv.7498 map 593/6 en inv.7570 map 80/6)
   Wegens de nalatenschap is een negatief certificaat ingediend den 21 jul.1832.
   (inv.7570 map 80/6)

   Bergema, Jacob Gerrit flankeur
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats (?????)
   overleden op 3 sep.1828 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7235 map 777/4)
   Het overlijden werd op 13 jun.1838 ingeschreven in de burgerlijkestand te Leeuwarden.

   Bloemhoff, Frans Jacob fuselier
   Geboren Oosterlittens, laatste woonplaats Oudeschoot
   overleden op 1 jan.1829 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7281 map 116/3)

   Boer, Djalling Joukes de fuselier
   Geboren Bolsward, laatste woonplaats Scharnegoutum
   overleden op 13 jun.1828 te Souracarta
   (RAF T11 inv.7401 map 612/7)

   Boer, Hotze Takes de konstabel
   Geboren Akkrum, laatste woonplaats ?????
   overleden op 10 aug.1830 te Oost Indië
   (RAF T11 inv.7496 map 576/6)

   Boer, Jan Y. de fuselier
   Geboren Lemmer, laatste woonplaats in dienst
   overleden op 26 mrt.1830 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7402 map 622/9)

   Boer, Remmert Clases de korporaal
   Geboren Harlingen, laatste woonplaats onbekend
   overleden op 29 jul.1830 aan boord van de Komeet
   (RAF T11 inv.7498 map 593/6)

   Boer, Tjalling Joukes de zie Boer, Djalling Joukes de

   Boersma, Evert Evert flankeur
   Geboren Bleija, laatste woonplaats Bleija
   overleden op 6 okt.1836 te Samarang
   (RAF T11 inv.8093 map 565)

   Bohne, Heinrich jager
   Geboren Kassel, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 9 mei 1831 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7481 map 331/3)

   Bohrs, Jan fuselier
   Geboren Boerhaven, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 1 jan.1837 te Keding Kebo
   (RAF T11 inv.8096 map 624/2)

   Bonga, Johannes fuselier
   Geboren Dokkum, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 15 jul.1829 te Nangoelang
   (RAF T11 inv.7401 map 612/7)
   Waarschijnlijk de op 20 sep. 1797 geboren zoon van Jacob en Maria Wenselaar.

   Bonte, Frans flankeur
   Geboren Groningen, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 24 nov.1829 aan boord van de Komeet
   (RAF T11 inv.7401 map 612/7)
   Het overlijden werd op 6 aug.1838 ingeschreven in de burgerlijkestand van Leeuwarden; Frans Bonte, geboren te Groningen den 3 jan.1785, zoon van Johannes en Maria Steffens. Den 21 maart 1829 met het schip de Schelde als fuselier naar Oost-Indië vertrokken.
   overleden op 24 nov.1829 te Komeet

   Boonstra, Gosse Dirks jager
   geboren ??????, laatste woonplaats Beersein
   overleden op 25 mrt.1830 te Grave
   (RAF T11 inv.7570 map 80/6)
   Het overlijden werd op 1 jun.1830 ingeschreven in de burgerlijkestand van Tietjerksteradeel; Gosse Dirks Boonstra, 19 jaar, Geboren en wonende te Bergum, zoon van Dirk Boonstra en Tietje Kloosterman.
   overleden op 25 mrt.1830 in de stad Grave.

   Boonstra, Jan Gerrits ?????
   Geboren Terband, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 9 apr.1828 aan boord van de vr.Maria
   (RAF T11 inv.7235 map 777/4)
   (geboren op 14 dec.1804 te Terband, overleden op 9 apr./4 mei 1828 op de uitreis aan boord. Hij vertrok op 30 nov.1827 met het schip Vrouw Maria uit Hellevoetsluis . ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.13736)

   Bosgra, Cornelis Hendriks korporaal ?
   Geboren Bergum, laatste woonplaats Oostermeer
   overleden op 15 sep.1841 te Makkasser
   (RAF T11 inv.8468 map 875/4 en In.8563 map 1056/6)

   Bosscha, Buradringo fuselier
   Geboren Nes, laatste woonplaats Nes
   overleden op 7 jun.1829 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7373 map 166/7 en inv.7494 map536/4)
   (Na examinatie van de door UEd. aan mij gezonden algemeene lijst moet ik bekennen UEd. weinig of geene inlichtingen te kunnen geven, men verward de doopnamen zodanig dat er waarlijk geen peil op te trekken is, immers, er is van het dorp Nes naar OostIndiën als fuselier vertrokken eene Rienk Ruurds Boscha; ik vind op nr.57 eenen Burodringo Bosscha, ook geboren te Nes - is dat nu deszelfde persoon ? het is wel waarschijnlijk, en zal zijne moeder als dan nog leven en in het armehuis te Nes gehuisvest zijn. (inv.7504 map 680/6)
   Waarschijnlijk de op 3 mei 1800 te Nes (Dong.) geboren Ruurd, zoon van Rienk Ruurds en Saakje Pieters.

   Bosscha, Rienk Ruurds (zie Bosch, Buradringo)

   Bougmol, C. fuselier
   Geboren Geneve, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 4 aug.1839 te Macasser
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Brandenburg, Gerrit matroos 1ste kl. kol.marine
   Geboren Stavoren, laatste woonplaats Amsterdam
   overleden op 18 okt.1829 te Oost-Indiën
   (RAF T11 inv.7494 map 536/4)

   Brems, Coenraad zie Brens, Coeraad

   Brens, Coenraad matroos
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Hellevoetsluis
   overleden op 15 jul.1830 aan boord van de Komeet
   (RAF T11 inv.7317 map 776/4)
   Waarschijnlijk de op 2 jun.1796 te Leeuwarden geboren Coenraad Brems, zoon van Johannes en Antonia Asmus.

   Bronkhorst, Johannes fuselier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 9 jun.1829 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7373 map 166/6 en inv.7494 map 536/4)
   Bij der Heer Burgemeester der stad Leeuwarden onbekend
   (inv.7369 map 99/9)
   Waarschijnlijk de op 11 apr.1802 te Leeuwarden (rooms) gedoopte zoon van Cornelis Bronkhorst en Hiltje Johannes.

   Brouwer, Simon Tjebker of Tjelker matr. 1ste kl. kol.marine
   Geboren Stavoren, laatste woonplaats Amsterdam
   overleden op 29 jun.1829 in het milit .hosp. te Amboina
   (RAF T11 inv.7494 map 536/4)

   Bruin, Jan Jansen de bootsman
   Geboren Harlingen, laatste woonplaats Harlingen
   overleden op 25 dec. ???? in het mil.hosp. (Amborsia ?)
   (RAF T11 inv.7282 map 120/6)

   Bruining, Judocus van der 1ste luiten.-adjud.
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 27 aug.1836 te Bonjol
   (RAF T11 inv.8093 map 565)

   Bruinsma, Tjibbe Sybrands
   Laatste woonplaats Bolsward ?
   Overleden in het jaar 1839 te Samarang
   (RAF T19-07 In.250 . 1 april 1843)

   Cardinal, H.L. flankeur
   Geboren Sneek, laatste woonplaats Sneek
   overleden op (9 ?) nov.1827 te Djocjocarta
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16)

   Castelein, J.A. kannonier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 12 mei 1839 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Challorie, Jean fuselier
   Geboren Hoorn, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden 28 okt.1830 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7476 map 259/2 en inv.7498 map 593/6)

   Champenoij, Hendrik Pieter korporaal
   Geboren Middelburg, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 11 nov.1836 te Samarang
   (RAF T11 inv.8093 map 565)

   Coolsma, Anske
   Geboren 27 okt.1785 te Slooten, laatste woonplaats Veenhuizen
   Zoon van Foppe Tjerks en Pierkje Anskes
   Overleden op 15 mei 1828 te Samarang
   (ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.13862)

   Coster, H. (zie Goster, H.)

   Crooy, Joannes Franciscus
   Geboren 9 jun.1799 te Sneek, laatste woonplaats Harderwijk
   Zoon van Lubertus en Clara Wouters
   Overleden op 23 jun.1829 te Djocjacarta
   (ARA T2.10.50 Inv.101 nr.16471)

   Cuiper, Jan
   Geboren 29 jan.1845 te Heerenveen
   Zoon van Yzak Jans en Oentje Wytzes Punter
   overleden op 23 jun.1879 te Pantek Perak Atjeh
   (ARA Toegang 2.10.50 inv.190)

   Cuperus, Abraham Rients (zie Kuiperus, Abraham Rints)

   Dammers, L
   Geboren Amsterdam, laatste woonplaats Frederiksoord
   overleden op 2 nov.1827 te Djocjacarta
   (inv.7494 map 536/4)
   De ouders van dezen persoon zijn woonachtig te Noordwolde, onder deze grietenij, in de kolonie Frederiksoord - deszelve heeft voor zooverre ons bekend niets nagelaten.
   (RAF T11 inv.7499 map 602/4)

   Damsma, H.C. sergeant
   Geboren Dokkum, laatste woonplaats Dokkum
   overleden op 10 aug.1840 te Salatige
   (RAF T11 inv.8442 map 287/4)

   Damstra, Jan Jacobs matroos der 1e klasse
   Geboren Schiermonnikoog, laatste woonplaats Schiermonnikoog
   overleden op 23 dec.1829 te Oost-Indiën
   (RAF T11 inv.7476 map 259/2 en inv.7570 map 80/6)
   Negatief certificaat van den Grietman van Schiermonnikoog, dd.23 aug.1832.
   (RAF T11 inv.7570 map 80/6)
   Waarschijnlijk de op 12 feb.1798 geboren zoon van Jacob Coerts Damstra en Aukje Jans.

   Diepenbrugge, C.J.A. van sergeant
   Geboren Bolsward, laatste woonplaats Bolsward
   overleden op 27 feb.1836 te Serang
   (RAF T11 inv.7972 map 67/4)

   Dinsen, Jan Barts fuselier (zie ook Dunsen, Jacob Bap.)
   Geboren Harlingen, laatste woonplaats Harlingen
   overleden op 5 jul.1828 te Ceram
   (RAF T11 inv.7281 map 116/3 en inv.7494 map 536/4)
   (Reeds in 1829 ingevolge ontvangen lijst op de tafel der sterfgevallen geplaatst geworden doch geene erfgenamen als toen ondekt - later dat deszelfs ouders te Harlingen hebben gewoond, doch overleden zijn in grote armoede . inv.7499 map 602/5)

   Doekles, Pieter Siekema
   Geboren 4 feb.1785 te Harlingen, laatste woonplaats Leeuwarden
   Zoon van Pieter Gerlofs en Berba Doekles
   Overleden op 4 mei 1828 te Samarang
   (ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.13907)

   Domna, Jan
   Geboren 17 mrt.1797 te Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   Zoon van Cornelis en Catharina Koning
   Overleden op 15 mei 1846 te Weltevreden
   (ARA T2.10.50 Inv.101 nr.15585)

   Douwes, Anna (Anne ?)
   Geboren 28 okt.1792 (20 okt.1782 ?) te Leeuwarden, laatste woonplaats Amersfoort
   Zoon van Hidde Douwes en Sytske Jans Valk
   Overleden op 21 jun.1842 te Samarang
   (ARA T2.10.50 Inv.101 nr.16251)

   Draaisma, A. fuselier
   Geboren Buitenpost, laatste woonplaats Buitenpost
   overleden op 14 aug.1827 te Magelang
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16)

   Drinkuitsma, Tieke Gerrits fuselier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 29 jul.1836 te Palembang
   (RAF T11 inv.8093 map 565)

   Dunsen, Jan Bap. van (zie ook Dinsen, Jan Barts)
   Geboren Harlingen, laatste woonplaats Harlingen
   overleden op 5 jul.1828 te Ceram
   (RAF T11 inv.7235 map 777/5)

   Drost, Jan fuselier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 23 nov.1829 te Nangoelang
   (RAF T11 inv.7401 map 612/7)

   Duperik, J. fuselier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 29 nov.1827 te Djocjocarta
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16)

   Dijk, Bauke Jochum van zie Dijk, Pauke Jochum van

   Dijk, J.J. van flankeur
   Geboren Sexbierum, laatste woonplaats Barradeel
   overleden op 21 okt.1827 te Bolsolotia
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16 en inv.7369 map 99/9 en inv.7494 map 536/4)

   Dijk, Pauke Jochum van flankeur
   Geboren Wanse, laatste woonplaats (Marssum ?)
   overleden op 14 feb.1830 te Nieuw Gunea
   (RAF T11 inv.7498 map 593/6)
   Waarschijnlijk de op 2 nov.1800 te Wanswerd geboren Bauke, zoon van Jochum Lieuwes van Dijk en Syke Baukes.

   Dijkstra, Cornelis
   Geboren 1 feb.1803 te Dokkum
   Zoon van Edzer en Trijntje Nicolaas
   overleden op 26 jan.1836 te Paramaribo
   (ARA Toegang 2.10.50 inv.582)

   Dijkstra, F fuselier
   Geboren Koten, laatste woonplaats Dockum
   overleden op 28 aug.1839 te Benkoelen
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Dijkstra, Mientje Pieters 2de kanonier
   Geboren Sneek, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 16 nov.1830 te Samarang
   (RAF T11 inv.7498 map 593/6)
   Waarschijnlijk de op 26 nov.1797 te Sneek (rooms) gedoopte Mintje/Clemens, zoon van Pieter/Petrus Mintjes en Grietje Gerrits.

   Dijkstra, W.K. flankeur
   Geboren Britzum, laatste woonplaats Britzum
   overleden op 22 nov.1838 te Soerakarta
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Echten, J. van flankeur
   Geboren Emden, laatste woonplaats Lemmer
   overleden op 17 sep.1839 te Rau
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Effert, Joseph August korporaal
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 5 feb.1829 te Magelang
   (RAF T11 inv.7281 map 116/3 en 7494 map 536/4)
   Bij den HeerBurgemeester der stad Leeuwarden onbekend.
   (inv.7369 map 99/9)

   Eimare, Pieter korporaal
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 27 jan.1829 te Tagalwaroe
   (RAF T11 inv.7281 map 116/3)

   Elings, Outger
   Geboren op 31 dec.1790 te Langezwaag, laatste woonplaats Amsterdam
   Zoon van Gjolt en Teuntje Outgers
   Overleden op 10 apr.1835 aan boord van het schip Charles op reis van Samerang naar Batavia. (ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.14658)

   Ernst, Trouke Jans flankeur
   Geboren Sneek, laatste woonplaats Sneek
   overleden op 11 feb.1837 te Kedong Kebo
   (RAF T11 inv.8096 map 624/2)

   Ezau, Frans Carel Theodorus matroos 1e klasse bij de kon.marine
   geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 16 nov.1829 in het mil. hosp. Sourabaya
   (RAF T11 inv.7331 map 1006/4)
   Waarschijnlijk de zoon van Johan Frederik Aug. en Anna Maria Piersin.

   Faber, Douwe Magnus matroos der 2e klasse
   Geboren Sneek, laatste woonplaats ????
   overleden op 3 jun.1831 Oost-Indië
   (RAF T11 inv.7496 map 576/6 en inv.7570 map 80/6 )
   Hoogtwaarschijnlijk de op 13 dec.1799 te Sneek geboren zoon van Magnus Faber en Reinsjen Welma.

   Faber, Hendrik sergeant
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 21 dec.1828 te Mangelang
   (RAF T11 inv.7401 map 612/7)
   Waarschijnlijk de op 16 aug.1800 te Leeuwarden geboren zoon van Willem Faber en Martje Sybrands.

   Faber, J.H. flankeur
   Geboren Bolsward, laatste woonplaats Bolsward
   overleden op 18 mei 1827 te (Bansoemang ?)
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16)

   Faber, Jan Takes fuselier
   Geboren Oostdongeradeel, laatste woonplaats Nes
   overleden op 13 jun.1828 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7401 map 612/7)

   Faber, L.J. flankeur
   Geboren Bolsward, laatste woonplaats Stenten
   overleden op 14 sep.1839 te Soerabaija
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Faber, Tjebbele Ydes korporaal
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 13 feb.1829 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7281 map 116/3)
   Het overlijden werd op 30 jun.1830 ingeschreven in de burgerlijkestand te Leeuwarden; Tjebbele Ydes Faber, 24 jaar, zoon van Yde Jans Faber en Tjitske Pieters.

   Faber, W.J. fuselier
   Geboren Wanswerd, laatste woonplaats Hattem
   Overleden op 26 jun.1841 te Soerabaija
   (RAF T11 inv.8444 map 324/3)

   Feenstra, F.A. fuselier
   Geboren Bolsward, laatste woonplaats Bolsward
   Overleden op 1 jun.1841 te Weltevreden
   (RAF T11 Inv.8459 map 662/2)

   Feiken, Johannes Gerhardus loteling
   Geboren Sneek ?, laatste woonplaats Sneek ?
   Overleden op 19 jan.1838 in het hospitaal te Weltevreden
   (RAF T11 inv.8178 map 353/20)

   Feugen, Nicolaas klerk
   Geboren Dokkum, laatste woonplaats Dokkum
   overleden op 26 jun.1831 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7973 map 75/2)

   Fokkema, Doeke
   Geboren 29 okt.1804 te Harlingen, laatste woonplaats Harlingen
   Zoon van Meinte Doekes en Sytske Oenes
   Overleden op 2/10 apr.1832 te Weltevreden
   (ARA T2.10.50 Inv.101 nr.16146)

   Frans, S.M. kanonier
   Geboren Zutphun, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 27 mrt.1828 te Ramsgate
   (RAF T11 inv.7494 map 536/4)

   Fronda, (of) Uronda, (of) Urouda fuselier
   geboren Sneek, laatste woonplaats Berchem
   overleden op 8 sep.1827 te Salutiga
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16)

   Frouda zie Fronda

   Gebel, Johannes fuselier
   Geboren Harlingen, laatste woonplaats Harlingen
   overleden op 28 nov.1828 te Salatiga
   (RAF T11 inv.7281 map 116/3)
   Waarschijnlijk de op 15 jul.1787 te Harlingen (Luthers) geboren Johan Georg, zoon van Andreus Gebel en Antje Sybrens.

   Gelder, Klaas Kornelis van flankeur
   Geboren Berlicum, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 12 jul.1830 te Sourabaja
   (RAF T11 inv.7487 map 421/7 en 7498 map 593/6)
   Waarschijnlijk de op 23 nov.1802 te Berlikum geboren zoon van Kornelis Douwes van Gelder en Trientje Johannes Swart.

   Gemotte, J.J. fuselier
   Geboren Suwal, laatste woonplaats Ameland
   overleden op 22 aug.1839 te Samarang
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Gerkes, Jan
   Geboren 12 feb.1803 te Leeuwarden
   Zoon van Gerke Hendriks en Reintje Jans
   overleden op 2 sep.1829 te Port Belair (Suriname ?)
   (ARA Toegang 2.10.50 inv.581)

   Giesen, Johannes
   Geboren 2 jan.1804 te Leeuwarden
   Zoon van Willem en Jaike Jannes van der Veen
   overleden op 31 dec.1836 te Curacao
   (ARA Toegang 2.10.50 inv,582)

   Gier, de fourier
   Geboren Michielsgestel, laatste woonplaats Harlingen
   overleden 11 dec.1828 te Magelang / (Regubharde ?)
   (RAF T11 inv.7281 map 116/3 en inv.7494 map 536/4)
   (... in 1830 aantekening gemaakt op de tafel der sterfgevallen, doch als toen geene inligtingen kunnen bekomen door bijzondere gelegenheid is dat den ontvanger gelukt nu te kunnen mededelen dat des overleden moeder nog in leven is, genaamd Sabina Angela Musquetier Wed. Adrianus de Gier, gelogeerd ten huize van den heer Iversen te Eibergen bij Zutphen.)
   (inv.7499 map 602/5)
   Waarschijnlijk de in 1806 geboren Abraham Cornelis de Gier.

   Gorgan, Karel fuselier
   Geboren Groningen, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 28 apr.1837 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.8161 map 79/4)

   Gossens, Abraham fuselier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 10 okt.1829 te Samarang
   (RAF T11 inv.7401 map 612/7)

   Goster, H. fourier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Hardewijk
   overleden op 22 sep.1838 te Samarang
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Graatsma, Dominicus kanonnier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden voor of op 9 mei 1836 te Ngawie
   (RAF T11 inv.7999 map 565/1)

   Gramsma, Jan Reinders
   Geboren 18 feb.1809 te Leeuwarden, laatste woonplaatsLeeuwarden
   Zoon van Atske en Wytske Cornelis vd Werf
   Overleden op 2 jun.1836 te Toboualy
   (ARA T2.10.50 Inv.101 nr.12195)

   Gravenaar, Harke scheeptimmerman der 3e klasse
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 15 okt.1828 te Oost-Indië
   (RAF T11 inv.7282 map 120/6)
   Waarschijnlijk de op 13 aug.1801 geboren zoon van Reinder Pieters en Pietje Jacobs van der Helm.
   Het overlijden werd op 30 jun.1830 ingeschreven in burgerlijkestand te Leeuwarden.

   Greeuw, Arie de matroos
   Geboren Sloten, laatste woonplaats Sloten
   overleden op 18 apr.(1829 ?) aan boord van het schip Valk
   (RAF T11 inv.7494 map 536/4)

   Groenenvoudt, Johannes flankeur
   Geboren Oosterwoude, laatste woonplaats onbekend
   overleden op 30 mei (1828 ?) aan boord der (Triton ?)
   (RAF T11 inv.7281 map 116/3)

   Groenewoud, Reinder Jans
   Geboren Vrouwenparochie, laatste woonplaats ????
   Overleden op 26 jan.1840 te Kedongkebo
   (RAF T11 In.8551 map 795/7)

   Groot, Meine Jans flankeur
   Geboren 24 mrt.1785 te Workum, laatste woonplaats Leeuwarden
   Zoon van Jan en Hyke Thomas Statstra
   overleden op 11 dec.1829 te Muntok
   (ARA T2.10.50 Inv.101 nr.15417) ) (inv.7402 map 622/9)

   Groot, Samuel gep.serg.t.
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 23 feb.1831 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7481 map 331/3)

   Gros, Fredrik 2e kanonnier
   Geboren 3 aug.1789 te Heerenveen, laatste woonplaats Heerenveen
   Zoon van Hendrik en Grietje Wijngaard
   overleden op 2 dec.1830 te Samarang
   (ARA T2.10.50 Inv.101 nr.16638) (RAF T11 inv.7498 map 593/6)

   Grouwstra, J.P. van flankeur
   Geboren Ee, laatste woonplaats Ee
   overleden op 13 sep.1827 te Souracarta
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16)

   Gijlstra, (T ?) 2e kanonier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 9 jul.1828 te Magalang
   (RAF T11 inv.7235 map 777/4)
   Mogelijk de op 21 mrt.1898 geboren Theunis Gijlstra, zoon van Arjen en Marijke Johannes van der Meulen.

   Haak, Ernst Petrus van der fuselier
   Geboren Kollum, laatste woonplaats Kollum
   overleden op 19 jun.1831 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7498 map 593/6 en inv.7505 map 696/3 en inv.7506 map 715/5)
   Memorie ingeleverd 5 sept.1832
   (inv.7570 map 80/6)

   Haan, Oege Hermens fuselier
   Geboren Huizem, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 19 apr.1830 te Samarang
   (RAF T11 inv.7498 map 593/6)
   Mogelijk de zoon van Harmen Oeges de Haan en Berber Douwes (doopsgezind)

   Haas, Meinte de (zie Hais, Meinte (?) de)

   Hagen, Hendrik flankeur
   Geboren Middelburg, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 17 dec.1829 aan boord van de Komeet
   (RAF T11 inv.7401 map 612/7)

   Hais, Meinte (?) de flankeur
   Geboren Oldeboorn, laatste woonplaats Oldeboorn
   overleden op 13 aug.1829 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7401 map 612/7)
   Waarschijnlijk de op 14 nov.1801 geboren zoon van Jan Jacobus en Meintje Meines.

   Haive, Louis kanonier
   Geboren Anseltglain, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 16 okt.1829 te Nangoelang
   (RAF T11 inv.7401 map 612/7)
   Mogelijk de in 1802 geboren Louw Francois le Haive, zoon van Jan en Johanna Bergsma.

   Hamstra, Hermen Jannes fuselier
   Geboren Drogdam, laatste woonplaats Laske Woerden
   overleden op 16 mei 1837 te Menengnoe
   (RAF T11 inv.8161 map 79/4)

   Haringa, Joh. Simon fuselier
   Geboren Bolsward, laatste woonplaats Workum
   overleden 3 sep. 1828 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7235 map 777/4)

   Hartman, J. fuselier
   Geboren Delft, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 30 mrt.1828 te Magelang
   (RAF T11 inv.7494 map 536/4)
   Waarschijnlijk de in 1802 geboren Jacobus Johannes Hartman, zoon van Johannes Gotfried en Anna Catharina van Grieken.

   Haven, Jan Berends fuselier (zie ook Haver, Jan Berends)
   Geboren Wolvega, laatste woonplaats Wolvega
   overleden op 25 okt.1830 te Rembang
   (RAF T11 inv.7570 map 80/6)
   Wegens de nalatenschap is een negatief certificaat ingediend den 2 aug.1832.
   (inv.7570 map 80/6)

   Haver, Jan Berends fuselier
   Geboren Wolvega, laatste woonplaats Wolvega
   overleden op 25 okt.1830 te Rembang
   (RAF T11 inv.7498 map 593/6)

   Hibma, Geert Watzes
   Geboren 4 dec.1798 te Anjum, laatste woonplaats Anjum
   Zoon van Watze Geerts en Antje Hendriks
   Na het stranden der 5 gezusters den 21 jan.1828 in de ziekenzaal te Brielle overleden.
   (ARA T2.10.50. Inv.101 nr.14 890)

   Heimers, Johannes fuselier
   Geboren Franeker, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 19 nov.1830 te Salatiga
   (RAF T11 inv.7498 map 593/6)

   Helder, Tjalling Jans huzaar
   Geboren Boornbergum, laatste woonplaats Boornbergum
   overleden op 12 jul.1829 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7401 map 612/7)
   Waarschijnlijk de op 9 aug.1793 te Boornbergum geboren zoon van Jan Abrahams en Martha Jans.

   Henstra, W. huzaar
   Geboren Heereveen, laatste woonplaats Heereveen
   overleden op 26 sep.1827 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16)

   Herkuik. J.D. fuselier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats
   overleden op 19 aug.1838 te Moeratito
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Hesseling, Johannes Harmanus
   Geboren 3 jan.1800 te Leeuwarden, laatste woonplaats Harderwijk
   Zoon van Hermanus Johannes en Bregje Riegersma
   Overleden op 18 jun.1833 te Weltevreden
   (ARA T2.10.50 Inv.101 nr.16720)

   Hettema, Jan kanonier
   Geboren Parriga, laatste woonplaats Parriga
   overleden op 12 sep.1829 te Magelang
   (RAF T11 inv.7401 map 612/7)
   (geboren op 17 sep.1792 te Ferwerd, laatste woonplaats Ferwerd, zoon van Andries en Aaltje Humstra . ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.14506)

   Heyer, Peter 2e kanonier
   Geboren Arnhem, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 7 feb.1830 te Mangelang
   (RAF T11 inv.7402 map 622/9)

   Hikkens, Jille flankeur
   Geboren Harlingen, laatste woonplaats Harlingen
   overleden op 11 jun.1837 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.8161 map 78/4)
   (Jille Hikkers, zoon van Hyke Hekkers, overleden 11 juni 1837 te Samarang . ARA Toegang 2.10.50 Inv.100)

   Hoelvoet, Theun???? kunst: maat
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 30 jan.1829 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7282 map 120/6)
   Het overlijden werd op 30 jun.1830 als Timotius Hollevoet of Theumotius Hoelvoet ingeschreven in de burgerlijkestand te Leeuwarden.

   Hofman, Johannes
   Geboren Leeuwarden 28 dec.1798, laatste woonplaats Leeuwarden
   Zoon van Jan Batist en Johanna Dorothea Tijssen (Feijs ?)
   Overleden op 17 mei 1832 te Soerabaya
   (ARA T2.10.50 Ivn.101 nr.10976)

   Hofmeyer, Jacobus fuselier
   Geboren Sneek, laatste woonplaats Sneek
   overleden op 11 jul. 1828 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7235 map 777/4)

   Hollander, Jan Douwes sergeant
   Geboren Bolsward, laatste woonplaats Bolsward
   overleden op 26 jun. 1828 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7235 map 777/4)
   Waarschijnlijk de op 19 dec.1808 geboren zoon van Douwe Gerrits Hollander en Jeltje Steffens.

   Hollevoet, Timotius (zie Hoelvoet, Theun????)

   Holm, Dellot Daniel flankeur
   Geboren Ploem, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 12 jan.1837 te Soerabaya
   (RAF T11 inv.8096 map 624/2)

   Holvoet, Theun???? zie Hoelvoet, Theun????

   Hoog, (J.V. ?) van huzaar
   Geboren Oostdongeradeel, laatste woonplaats Oostdongeradeel
   overleden op 24 jun.1827 te Souracarta
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16)

   Hoogerbeets, L. fuselier
   Geboren Haarlem, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 19 feb.1828 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7217 map 431)
   nummer van de dood acte 306
   (RAF T11 Inv.7217 map 431)

   Hoop, Simon Frederik de
   Geboren 23 mei 1785 te Bolsward
   Zoon van Philippe en Sophia Abraham
   overleden op 2 aug.1825 te Fort Amsterdam (Suriname ?)
   (ARA Toegang 2.10.50 inv.581)

   Hoornstra, W.L. flankeur
   Geboren Lippenburg, laatste woonplaats Zwolle
   overleden op 11 sep.1838 te Radja Mund
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)
   (geboren te Lippenhuizen ?)

   Hopperus, Fokke Ennes fuselier
   Geboren Bergum, llatste woonplaats Bergum
   overleden op 1 jun.1837 te Fort van der Capelle
   (RAF T11 inv.8161 map 79/4)

   Human, H.W. sergeant
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Groningen
   overleden op 31 jul.1840 te Singka (?)
   (RAF T11 inv.8442 map 287/4)

   Isler, Anthony huzaar
   Geboren Colmer, laatste woonplaats Edens
   overleden op 6 feb.1829 te Sourakarta
   (RAF T11 inv.7281 map 116/3 en 7369 map 99/9)

   Jacobs, Harmen
   Geboren 20 jan.1784 te Harlingen
   Zoon van Ziegeling en Manike Gerritsen
   overleden op 25 sep.1823 te Paramaribo
   (ARA Toegang 2.10.50 inv.580)

   Jager, Johannes Tjeerds fuselier
   Geboren Stavoren, laatste woonplaats Stavoren
   overleden op 9 mei 1829 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7373 map 166/7)
   Waarschijnlijk de op 7 mrt.1806 geboren zoon van Tjeerd Sjoukes Jager en Helena Johannes.

   Jansen, S.F.
   Geboren Groningen, laatste woonplaats Heerenveen
   overleden op 9 nov.1828 te Magelang
   (RAF T11 inv.7369 map 99/9 en 7494 map 536/4)
   Deze overledene en der zelver erfgenamen zijn bij het grietenij bes; van Schoterland; niet bek:
   (RAF T11 inv.7396 map 99/9)

   Jansen, Willem kanonnier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 25 aug.1829 op weg van de ??ting der kilo naar (Karengan ?)
   (RAF inv.7401 map 612/7)
   Mogelijk de op 27 mei 1801 geboren zoon van Jan Frederiks en Marijke Sipkes
   of de in 1804 geboren zoon van Jan en Catharina Haijes.

   Janssen, Dirk Aukes fuselier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 5 jun.1837 te Muntok
   (RAF T11 inv.8161 map 79/4)

   Jong, Christiaan Klaazes de 3e timmerman bij kon.marine
   Geboren s'Bosch, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 14 aug.1829 in garniesoens hosp. Muntok
   (RAF T11 inv.7331 map 1066/4)
   Bij den Heer Burgemeester der stad Leeuwarden onbekend
   (RAF T11 inv.7369 map 99/9)

   Jong, Eybert de flankeur
   Geboren Mackum, laatste woonplaats ????
   overleden op 1 jun.1827 te Souracarta
   (RAF T11 inv.7494 map 536/4)
   Onvermogend blijkens certificaat dd.5 nov.1831
   (RAF T11 Inv.7494 map 536/4)

   Jong, Gerrit Jacobs de sergeant
   Geboren ????, laatste woonplaats ????
   overleden op 13 feb.1836 aan boord van het fregat Palembang
   (RAF T11 inv.8001 map599/4)
   ...... Zijne broeders en zuster met namen Mient Jacobs de JOng, timmerman, wonende te Dragten; Antje Jacobs de Jong, huisvrouw van K.T.Veenstra, schipper wonende te Franeker, en Jacob Jacobs de Jong, wagenmaker, wonende te Dragten........
   (RAF T11 inv.8001 map 599/4)

   Jong, Jetje Jetjes de flankeur
   Geboren Workum, laatste woonplaats ????
   overleden op 17 mei 1828 te Maron
   (RAF T11 inv.7235 map 777/4)

   Jong, Johannes de sergeant
   Geboren Dokkum, laatste woonplaats Dokkum
   overleden op 19 okt.1829 te Samarang
   (RAF T11 inv.7373 map 166/7)

   Jong, N. de flankeur (zie onder)
   Geboren Franeker, laatste woonplaats Franeker
   overleden op 1 jul.1827 te Boesolatie
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16)

   Jong, N. de flankeur (zie boven)
   Geboren Franeker, laatste woonplaats Franeker
   overleden op 1 jul.1827 te Suriname
   (RAF T11 inv.7369 map 99/9)

   Jong, N.P. de huzaar
   Geboren Boxum, laatste woonplaats Boxum
   overleden op 16 dec.1839 te Macasser
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Jong, Sytze de huzaar
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 10 sep.1828 te Salatiga
   (RAF T11 inv.7401 map 612/7)

   Jongeboer, Reltje Jans
   Geboren 30 sep.1798 op Terschelling
   Zoon van Jan Reltjes en Johanna de Reus
   overleden op 25 apr.1842 Port Gerderland (Suriname ?)
   (ARA Toegang 2.10.50 inv.581)

   Juckers, Johannes korporaal
   Geboren Leeuwarden, Laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 21 mei 1837 te Weltevreden
   (RAF T11 inv .8161 map 79/4)

   Kalkhuis, Jan W. fuselier
   Geboren Ureterp, laatste woonplaats Ureterp
   overleden op 9 jun.1839 te Samarang
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Kam, Georgius van der
   Geboren 2 apr.1807 te Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   Zoon van Tjerk Jurjens en Maria de Hardt
   Overleden op 28 nov.1833 te Salatiga
   (ARA T2.10.50 Inv.101 nr.16108)

   Kampen, Jouke van matroos op het fregat de onderneming
   Geboren Dokkum, laatste woonplaats Workum
   overleden 27 mei 1832 op reis van Batavia naar Amsterdam
   (RAF T11 inv.7570 map 80/6)
   (neg.mem.v.suc. Bolsward, ingediend 10 okt.1832 nr.357. saldo 42.54)
   (RAF T11 inv.7498 map 593/6)

   Kamstra, Cornelis Dirk soldaat
   Geboren Holwerd, laatste woonplaats Brantgum
   overleden 21 mei 1827 aan boord der Susanna
   (RAF T11 inv.7373 map 166/7)

   Kamstra, Johan Frederik Ant. fuselier
   Geboren Hamburg, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 2 sep.1828 te Samarang
   (RAF T11 inv.7235 map 777/4)
   Mogelijk de zoon van Johannes Klamstra en Johanna Koning.

   Kasteele, Bart (Lourens ?) van de kapitein
   Geboren Buren, laatste woonplaats Buren
   overleden op 24 aug.1828 te Samarang
   (RAF T11 inv.7235 map 777/4)

   Kattjes, Sietse Cornelis sergeant
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 24 aug. 1830 te Rembang
   (RAF T11 inv.7498 map 593/6)
   Waarschijnlijk de op 3 jun.1801 geboren zoon van Kornelis Kornelis Catie/Katje en Grietje Wytzes.

   Keizer, Petrus
   Geboren op 8 mrt.1785 te Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   Zoon van Gerardus en Anna Struis(b?)
   Overleden op 5 juli 1828 te Macasser
   (ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.13909)

   Keupers, Arend fuselier
   Geboren Sneek, laatste woonplaats Amsterdam
   overleden op 21 dec.1827 aan boord van de Kortenaar
   (RAF T11 inv.7494 map 536/4)

   Kingma, Jan fuselier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 10 feb.1837 te Soerabaya
   (RAF T11 inv.8096 map 624/2)

   Klamstra, Johan Frederik Antoon (zie Kamstra, Johan Frederik Ant.)

   Klein, Jacobus huzaar
   Geboren Hindeloopen, laatste woonplaats Groningen
   overleden op 16 mei 1827 te Bansomaas
   (RAF T11 inv.7494 map 536/4)
   Onvermogend blijkens cartificaat van onvermogen, dd.12 dec.1831.
   (RAF T11 inv.7494 map 536/4)

   Klomp, Hans Albert flankeur
   Geboren Franeker, laatste woonplaats Arum
   overleden op 12 apr.1837 te Muntok
   (RAF T11 inv.8161 map 79/4)

   Kloppenburg, B. flankeur
   Geboren Harlingen, laatste woonplaats Harlingen
   Overleden op 24 apr.1841 te Samarang
   (RAF T11 Inv.8459 map 662/2)

   Kooi, Klaas Gales van der
   Geboren 4 feb.1804 te Harlingen
   Zoon van Gaele en Tetje Lieuwes (Hannema ?)
   overleden op 19 jun.1830 Port Gelderland (Suriname ?)
   (ARA Toegang 2.10.50 inv.581)

   Kooistra, Poppe Teijes 2e kanonnier
   Geboren 21 apr.1802 te Dokkum, laatste woonplaats Tjum
   Zoon van Teije Poppes en Ruurdje Fokkes
   overleden op 3 feb.1829 te Magelang
   (ARA T2.10.50 inv.101 nr.16145) (RAF T11 inv.7281 map 116/3)

   Koon, Anne Marcus flankeur en zieke oppasser
   Geboren 6 mrt.1799 te Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   Zoon van Mathijs en Petronella Zijdel
   overleden op 17 jul.1830 te Komeet
   (ARA T2.10.50 Inv.101 nr.16429) (RAF T11 inv.7498 map 593/6)

   Koopman, W. flankeur
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   Overleden op 23 mrt.1840 te Baros
   (RAF T11 inv.8442 map 287/4)

   Koopmans, Jan Ernstes flankeur
   Geboren 2 aug.1803 te Gorredijk, laatste woonplaats Gorredijk
   Zoon van Ernst en Janke Hieltjes
   overleden op 17 nov.1829 te Nangoelang
   (ARA T2.10.50 inv.101 nr.15959) (RAF T11 inv.7401 map 612/7)

   Koostra, J.H. fuselier
   Geboren Dokkum, laatste woonplaats Strobosch
   overleden op 9 okt.1827 te Salatiga
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16)

   Korfmaker, Piet fuselier
   Geboren Belkum, laatste woonplaats Appenhuijzen (Oppenhuizen ?)
   Overleden op 19 mei 1841 te Mecasser
   (RAF T11 Inv.84459 map 662/2)

   Koudenburg, Anthon Jan matroos bij de kolon. marine
   Geboren Vlieland, laatste woonplaats ????
   overleden op 27 sep.1829 te Oost-Indië
   (RAF T11 inv.7494 map 536/4)
   Mogelijk Aatze, de op 13 feb.1807 geboren zoon van Jan Volkerts Koudenburg en Ietje Jacobs Kleijn.

   Kramer, Kornelis Sophridus sergeant
   Geboren Hindelope, laatste woonplaats Oudega
   overleden op 24 aug.1831 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7505 map 696/3 en inv.7506 map 715/5)
   Waarschijnlijk de op 18 jul.1805 geboren zoon van Suffridus Kramer en Jantje Eelkes.

   Krikke, K.L. fuselier
   Geboren Heerenveen, laatste woonplaats Leijden
   overleden op 27 mei 1839 te Malintang Goegoe
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Kuipers, Andries Klazes
   Geboren 23 jun.1803 te Gorredijk, laatste woonplaats Groningen
   Zoon van Klaas en Maayke Johannes
   Overleden op 10 jan.1837 te Koempoelang
   (ARA T2.10.50 Inv.101 nr.15718)

   Kuiperus, Abraham Rints fuselier
   Geboren Franeker, laatste woonplaats Franeker
   overleden op 31 mei 1830 te Mangarang
   (RAF T11 inv.7402 map 622/9)
   Waarschijnlijk de op 3 apr.1803 geboren zoon van Rients Wessels Cuperus en Itje Abrahams.

   Kuipers, Andries Jans flankeur
   Geboren Gorredijk, laatste woonplaats Gorredijk
   overleden op 10 jan.1837 te Koempoelang
   (RAF T11 inv.8096 map 624/2)

   Kuyper, Jansen matroos
   Geboren Heerenveen, laatste woonplaats Rotterdam
   overleden op 7 mei 1831 in het mil. hosp. te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7496 map 576/6)

   Lania, (G.T. ?) flankeur
   Geboren Westdongeradeel, laatste woonplaats Westdongeradeel
   overleden op 16 sep.1827 te Boesolalie
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16)

   Lang, Anne Hendrik de 2e kanonnier
   Geboren in het meer, laatste woonplaats Sneek
   overleden op 5 jun.1830 te Sourabaya
   (RAF T11 inv.7402 map 622/9)
   Waarschijnlijk de op 20 mei 1810 te Knijpe (rooms) gedoopte zoon van Hendrik Annes de Lang en Wytske Gerrits.

   Lang, Antoon de korporaal
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 22 okt.1829 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7373 map 166/7)

   Langenberg, Jan Sjerks sergeant
   Geboren Harlingen, laatste woonplaats Emden
   gesneuveld op 5 jun.1836 te ????
   (RAF T11 inv.7999 map 565/1)

   Lania, G.T flankeur
   Geboren W.dongeradeel, laatste woonplaats W.dongeradeel
   overleden op 16 sep.1827 te Boesolatie
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16)
   Waarschijnlijk de op 30 aug.1798 te Ternaard geboren zoon van Taeke Pieter Lania en Gertje Gerrits.

   Leerstra, Albert
   Geboren 24 dec.1784 te Drachten, laatste woonplaats Veenhuizen
   Zoon van Wieger Geuke en Grietje Alberts
   Overleden op de uitreis aan boord op 21/27 okt.1827.
   Albert vertrok op 4 okt.1827 met het schip Henriette et Henry uit Texel
   (ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.14490)

   Legemeer, A. Jan fuselier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 11 nov.1838 te Macasser
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Lingen, Hermanus van flankeur
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 3 dec. 1830 te (Bangjvema ?)
   (RAF T11 inv.7498 map 593/6)
   Mogelijk de zoon van Jacobus en Johana de Roos.

   Lokkes, Sieuwe Feddes fuselier
   Geboren het Meer, laatste woonplaats t Meer
   overleden op 30 okt.1828 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7281 map 116/3)
   Waarschijnlijk de op 20 jan.1805 te Het Meer geboren zoon van Fedde Jans en Sjoeke Hendriks.

   Loon, Gerben Hillebrandt van
   Geboren 1 mei 1804 te Barradeel
   Zoon van Hilbrand en Sytske Tanja
   overleden op 26 mrt.1831 te Paramaribo
   (ARA Toegang 2.10.50 inv.581)

   Loor, Frans van fuselier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 15 sep. 1828 te Samarang
   (RAF T11 inv.7235 map 777/4)

   Lowenstein, S. fuselier
   Geboren Sternheim, laatste woonplaats Dockum
   overleden op 18 dec.1840 te Kedong Kebo
   (RAF T11 inv.8442 map 287/4)

   Luikstra, Dirk Sierds
   Geboren 15 aug.1798 te Terwispel, laatste woonplaats Langezwaag
   Zoon van Dirk Sierd en Trientje Sietter
   Overleden 1 jun.1834 te Muntok
   (ARA T2.10.50 Inv.101 nr.15830)

   Lukkes, Sieuwe Feddes (zie Lokkes, Sieuwe Feddes)

   Lyclama a Nijeholt sergeant
   Geboren St.Ommer, laatste woonplaats Workum
   overleden op 28 jul.1827 te Magelang
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16)
   Mogelijk Hector Jacob Lycklama a Nijeholt, zoon van Willem en Anke Buwalda.

   Lyklama a Nijeholt, Frederik Wilhelmus kadet sergeant
   Geboren Emden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden 8 mei 1831 te Samarang
   (RAF T11 inv.7481 map 331/3)
   Waarschijnlijk de in 1810 geboren zoon van Albertus en Ynseke Catharina Becker.

   Meijer, Cornelis Jurings huzaar
   Geboren Sneek, laatste woonplaats Sneek
   overleden op 10 okt.1836 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.8093 map 565)

   Meijer, Hendricus Josephus sergeant
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 19 jun. 1830 te Nangoelan
   (RAF T11 inv.7498 map 593/6)
   Mogelijk de zoon van Dirk en Anna Catharina Schafferaad.

   Meijer, Johannes matroos van het Ned.Partik. schip Zeemanschap
   Geboren Amelans, welligt Ameland in Vriesland, laatste woonplaats Amsterd.
   overleden op 27 aug.1829 in het milit. hosp. te Sourabaija
   (RAF T11 inv.7494 map 536/4)

   Melin, Franciscus Urbanus (zie Metin, Franciscus)

   Melis, Cornelis kanonnier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 5 jun.1829 te Samarang
   (RAF T11 inv.7401 map 612/7)

   Met, W. van der flankeur
   Geboren ??????rondeel, laatste woonplaats ??????rondeel
   overleden op 21 aug.1827 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16)

   Metin, Francois korporaal
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   gesneuveld op 1 okt.1828 gesneuveld bij (Conis ?)
   (RAF T11 inv.7281 map 116/3)
   Het overlijden werd op 30 jun.1830 ingeschreven in de burgerlijkestand te Leeuwarden; Franciscus Urbanus Melin, 26 jaar, zoon van Antonius Josephus Melin en Maria Geertruida Dodemont, overleden in de affaire bij Corrio op 1 okt.1828.

   Meulen, B. Dirks van der fuselier
   Geboren Rinsemageest, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 31 mrt.1839 te Amboina
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Meulen, Johan Sybrands van der huzaar
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 22 jun.1829 te Magelang
   (RAF T11 inv.7401 map 612/7)
   Mogelijk de zoon van Sybren Berend en Okje Berend.

   Meulen, Hendrik Keimpes van der
   Geboren 11 mei 1806 te Hallum, laatste woonplaats Hallum
   Zoon van Keimpe Gerrits en Rinske Geerts Smeding
   Overleden op 7 feb.1829 te Magelang
   (ARA T2.10.50 Inv.101 nr.15562)

   Meulen, Sjoerd Jans van der schieman
   Geboren Drachten bij Lemmer, laatste woonplaats Drachten
   overleden op 11 mrt.1830 te Oost-Indië
   (RAF T11 inv.7496 map 576/6 en inv.7570 map 80/6)
   Gerenvoyeerd naar Lemmer alwaar het laatste domicilium is geweest en de aangifte bereids is gedaan.
   (inv.7570 map 80/6)

   Middeke, J.G. sergeant
   Geboren Oosterzee, laatste woonplaats Oosterzee
   Overleden op 26 feb.1841 te Samarang
   (RAF T11 inv.8444 map 324/3)

   Miedema, M.G. flankeur
   Geboren Barradeel, laatste woonplaat Barradeel
   overleden op 6 okt.1827 te Samarang
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16)

   Miedema, O.E. flankeur
   Geboren Idaarderadeel, laatste woonplaats Idaarderadeel
   overleden op 3 aug.1838 te Padang Riboe Riboe
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Minnema, G.M. korporaal
   Geboren Sneek, laatste woonplaats Sneek
   overleden op 18 jan.1837 te Fort de Kock
   (RAF T11 inv.8096 map 624/2)

   Minnema, Paulus flankeur
   Geboren Sneek, laatste woonplaats Sneek
   overleden 30 mrt.1829 te Tegal warve
   (RAF T11 inv.7281 map 116/3)
   Waarschijnlijk de op 7 feb.1804 te Sneek (rooms) gedoopte zoon van Minne Douwes Minnema en Yfke Gerbens.

   Molen, Jan van der flankeur
   Geboren Sneek, laatste woonplaats Sneek
   overleden op 17 mei 1830 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7498 map 593/6 en inv.7570 map 80/6)

   Molen, Klaas Jan van der fuselier
   Geboren Kollum, laatste woonplaats Aalsum
   overleden op 25 apr. 1829 te Berouai te Boeloo
   (RAF T11 inv.7281 map 116/3 en inv.7494 map 536/4)
   Klaas Jans van der Molen, nr.599 van de lijst is in den jare 1825 als loteling uit de grietenij ingelijfd. Deszelfs ouders met name Jan Klazes van der Molen en Doetje Cornelis de Vries, welke destijds te Aalzum in deze grietenij woonachtig waren, zijn thans, volgens ingewonnen berigt, gehuisvest in de stad Dockum alwaar de vader het bedrijf van olieslagersknecht is uitoeffende en in behoeftige omstandigheden verkerende.
   (RAF T11 inv.7504 map 680/6)
   Negatief certificaat van den Burgemeester van Dokkum, dd.15 sept.1832.
   (inv.7570 map 80/6)
   Geboren op 10 mei 1806 te Kollum.

   Molenaar, Ariaan
   Geboren op 6 dec.1776 te Harlingen, laatste woonplaats Ommerschans
   Zoon van Arian Ariaans en Hilletje Jans
   Overleden op 30 juli 1828 te Magalang
   (ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.15133)

   Mulder, R. fuselier
   Geboren Heerenveen, laatste woonplaats Heerenveen
   overleden op 22 aug.1838 te Kotta gen. Cochius
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Nicolai, Jacob (zie Nicole, J.)

   Nicole, J. fuselier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 21 feb.1829 te Magelang
   (RAF T11 inv.7281 map 116/3)
   Het overlijden werd op 30 jun.1830 ingeschreven in de burgerlijkestand te Leeuwarden; Jacob Nicolai, 22 jaar, zoon van Hette Nicolai en Ymkje Harts.

   Nicole, J.K.H. kanonnier
   Geboren 's-Hage, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 11 jun.1828 te Magelang
   (RAF T11 inv.7235 map 777/4)

   Nieuwbuun, J.P. sergeant
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 29 dec.1838 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Nieuwenhuis, Jan matroos
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 25 apr. (1828 ?) te K.Hassel
   (RAF T11 inv.7494 map 536/4)

   Noordewind, Rintke Pieters
   Geboren 5 sep.1794 te Workum, laatste woonplaats Workum
   Zoon van Pieter Rinkes en Trijntje Ales Overwijk
   Overleden op 12 juni 1835 te Simpang Sourabaya
   (ARA Toegang 2.10.50 Inv. 100 nr.12713)

   Olthoff, G.J. korporaal
   Geboren Scherpenzeel, laatste woonplaats Scherpenzeel
   overleden op 12 jul.1827 te Magelang
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16 en inv.7494 map 536/4)

   Oeninga, S.G. fuselier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 14 jun. 1828 te Magelang
   (RAF T11 inv.7235 map 777/4)
   Mogelijk Sije Gerbens Oeninga, de in 1802 geboren zoon van Gerben en Ditje Klomp.

   Okkringa, Wybrandus zie Akkringa, Wybrandus

   Oostendorp, Johannes fuselier
   Geboren Lemmer, laatste woonplaats Amsterdam
   overleden op 14 jan.1836 te Makassar
   (RAF T11 inv.7972 map 67/4)

   Oosterhof, Bernardus Geerts (ook Gerrits) fuselier
   Geboren Gorredijk, laatste woonplaats Gorredijk
   overleden op 1 sep.1830 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7498 map 593/6 en inv.7570 map 80/6)
   Wegens de nalatenschap is een negatief certificaat ingeleverd den 21 jul.1832.
   (RAF T11 inv.7570 map 80/6)

   Oosterwoud, Lintje R. fuselier
   Geboren Heerenveen, laatste woonplaats Heerenveen
   overleden op 21 jan.1840 te Samarang
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Os, Petrus Gerhardus van fuselier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 21 dec.1829 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7401 map 612/7)
   (Geboren op 12 feb.1787, zoon van Jacobus en Aafke Bloem . ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.15293)

   Osinga, Arie Frederik fuselier
   Geboren Menaldum, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 6 apr.1830 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7402 map 622/9)

   Ossenbruggen, Willem Pieter van adelb. 1e klasse
   Geboren Oudeschoot, laatste woonplaats Oudeschoot
   overleden op 17 okt.1829 aan boord van het schip Atalanta
   (RAF T11 inv.7290 map 289/6)

   Pagels, Romke fuselier
   Geboren 15 mei 1789 te Birdaard, laatste woonplaats Grouw
   Zoon van Johannes Jochems en Antje Romkes
   overleden op 3 okt.1828 op de uitreis aan boord der Wilhelmina
   (ARA T2.10.50 inv.101 nr.15997) (RAF T11 inv.7281 map 116/3)

   Panhuis, Jan fuselier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 1 jan.1829 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7281 map 116/3)
   Het overlijden werd op 30 jun.1830 ingeschreven in de burgerlijkestand te Leeuwarden; Jan Panhuis, 20 jaar, zoon van Wouter Panhuis en Elisabeth Gerrits.

   Pannebakker, M. fuselier
   Geboren Harlingen, laatste woonplaats Harlingen
   overleden op 8 sep.1827 te Samarang
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16)

   Pas, Theodorus flankeur
   Geboren 18 jun.1792 te Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   Zoon van Theodorus en Boukje Jans Linger
   overleden op 14 jan.1831 te Djocjacarta
   (ARA T2.10.50 inv.101 nr.16421) (RAF T11 inv.7481 map 331/3)

   Pasma, A.A. fuselier
   Geboren Franeker, laatste woonplaats Barradeel
   overleden op 25 sep.1827 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16)

   Patroon, Ekke Hendriks tamboer
   Geboren Heerenveen, laatste woonplaats Veenhuizen
   overleden op 30 jul. 1830 te Souracarta
   (RAF T11 inv.7498 map 593/6)
   (geboren 2 mei 1812, zoon van Hendrik Hendriks en Tjitske de Vries . ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.14493)

   Perrot, Jacobus fuselier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 22 mei 1837 te Padang
   (RAF T11 inv.8161 map 79/4)

   Perseijn, Albert fuselier
   Geboren Leeuward, laatste woonplaats Leeuward.
   overleden op 6 jul.1830 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7498 map 593/6)
   Mogelijk de zoon van Willem Alberts en Anna Tjebbes van der Veer.

   Peut, van der huzaar
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Harlingen
   overlden op 9 okt.1827 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16)

   Plat, Roel Jans fuslier
   Geboren Graaf, laatste woonplaats Hantumhuizen
   overleden op 9 sep.1830 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7487 map 421/7 en inv.7570 map 80/6)

   Ploeg, Auke van der
   Geboren 8 sep.1790 te Marssum
   Zoon van Jacob Aukes en Haringje Roelofs
   overleden op 28 apr.1831 te Suriname
   (ARA Toegang 2.10.50 inv.582)

   Ploeg, Tiede Lieuwes van der
   Geboren 10 jun.1802 Finkum
   Zoon van Lieuwe Pieters en Lijsbeth Jurjens van der Ploeg
   overleden op 28 mrt.1854 in de kreek bij de post Poelepantje (Suriname ?)
   (ARA Toegang 2.10.50 inv.581)

   Poeske, S.F. kannonier
   Geboren Oudehaske, laatste woonplaats Oudehaske
   overleden op 3 sep.1838 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Pollius, Mense Sakes
   Geboren te Leeuwarden, laatste woonplaats (Husen ?)
   Zoon van Sake Hendriks en Sijke Menses
   Overleden op 19 dec.1832 te Amboina
   (ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.12732)

   Popma, Thijs Jans
   Geboren circa 1795 te Voudegem ?, laatste woonplaats Ommerschans
   Zoon van Jan en Boutje Thijssing
   Overleden op 27 aug.1828 te Samarang
   (ARA T2.10.50 Inv.101 nr.15158)

   Posthumus, J.W. flankeur
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 9 jun.1827 te (Ted:Tayem ?)
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16)

   Posthumus, Tjeerd Tjeerds flankeur
   Geboren Beets, laatste woonplaats Beetsterzwaag
   overleden op 31 mrt.1832 in de (Bavaymto ?)
   (RAF T11 inv.7570 map 80/6)
   Ik heb de eer gehad te ontvangen dat Tjeerd Tjeerds Postumus, flankeur, laatst gewoond hebbende te Beetsterzwaag, in de (Bavayouto ?) is verdronken dan 31 maart, zonder aanwijzing van jaartal. Aangezien de nalatenschap van gemelde overleden aan regt onderhevig is, is het te meer nodig den juisten sterfdag te kennen.
   (RAF T11 inv.7509 map 756/7)
   De nalatenschap is aan regt onderhevig, doch de termijn tot aangifte nog niet verstreken.
   (RAF T11 inv.7570 map 80/6)
   Waarschijnlijk de op 12 jul.1804 geboren zoon van Tjeerd Tjeerds Posthumus en Joukje Cornelis.

   Postma, Dirk korporaal
   Geboren Dokkum, laatste woonplaats Dokkum
   overleden op 11 jun.1829 te Nangoelang
   (RAF T11 inv.7373 map 166/7)

   Postma, Eelke
   Geboren 15 mrt.1852 te Sneek
   Zoon van Tjitse en Mettje de Vries
   overleden op 11 mrt.1877 te Pantek Perak Atjeh
   (ARA Toegang 2.10.50 inv.190)

   Postma, G. huzaar
   Geboren Dendermonde, laatste woonplaats Oostdongeradeel
   overleden op 24 jul.1827 te Souracarta
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16)

   Postumus, Tjeerd Tjeerds zie Posthumus, Tjeerd Tjeerds

   Pothof, Cornelis Casper sapeur
   Geboren Gaasterland, laatste woonplaats Hindeloopen
   overleden op 23 jan.1837 te Sourabaija
   (RAF T11 inv.8096 map 624/2)

   Prenger, Frederik van fuselier
   Geboren Nijwolde, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 21 jun.1829 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7401 map 612/7)

   Prins, Pieter Klaasz. flankeur
   Geboren Franeker, laatste woonplaats den Helder
   overleden op 26 jan.1836 te Koempoelang
   (RAF T11 inv.7972 map 67/4)

   Prom, Bonne Thomas
   Geboren 1 mrt.1804 te Heerenveen, laatste woonplaats Heerenveen
   Zoon van Thomas en Antje Oller
   Overleden 30 mrt.1838 te Makasar
   (ARA T2.10.50 Inv.101 nr.15613)

   Pruiksma, Watze Tijens korporaal
   Geboren Joure, laatste woonplaats Joure
   overleden op 17 apr. (1829 ?) te Sati??????
   (RAF T11 inv.7281 map 116/3)
   Waarschijnlijk de op 27 jul.1804 geboren zoon van Arjen Watses Pruiksma en Geeske Dirks.

   Ramant, Franciscus korporaal
   Geboren Knijpe, laatste woonplaats Knijpe
   overleden op 15 feb.1829 te Samarang
   (RAF T11 inv.7281 map 116/3 en inv.7494 map 536/4)
   Niet bekend bij het griet.best. Schoterland
   (RAF T11 inv.7369 map 99/9)

   Ratelaar, Johannes Cornelis flankeur
   Geboren Gordijk, laatste woonplaats Leijden
   overleden op 26 mei 1836 te Samarang
   (RAF T11 inv.7999 map 565/1)

   Reenstra Sibrands fuselier
   Geboren Heerenveen, laatste woonplaats Wolvega
   overleden op 6 dec.1836 te Makassar
   (RAF T11 inv.8096 map 624/2)

   Reus, Assuenes de fuselier
   Geboren Vlieland, laatste woonplaats Rotterdam
   overleden op 25 apr.1837 te Soerabaija
   (RAF T11 inv.8161 map 79/4)

   Reuser, Sinia Spek 2e luitenant (= Sinia, Sjoek Renses)
   Geboren Dokkum, laatste woonplaats 's-Hage
   overleden op 11 aug.1828 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7494 map 536/4)

   Rewiersma, Wytze Piebes
   Geboren op 9 sep.1798 te Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   Zoon van Piebe Douwes en Janke Wytzes
   Overleden op 4 juli 1828 te Macasser
   (ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.14620)

   Rheenen, Franciscus Haverius (Haverinus) Johannes van fuselier
   Geboren Sneek, laatste woonplaats Amsterdam
   overleden op 28 dec.1830 te Soerabaya
   (RAF T11 inv.7498 map 593/6 en 7570 map 80/6)

   Rinkesma, Philippus fuselier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 22 sep. 1828 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7235 map 777/4)
   Waarschijnlijk de zoon van Johannes Jacobus en Trijntje Philips.

   Riviersma (zie Rewiersma)

   Robiens, G. Flankeur
   Geboren Workum, laatste woonplaats Workum
   Overleden op 6 jun.1841 te Salatiga
   (RAF T11 Inv.8459 map 662/2)

   Romans, Cornelis matroos 2e klasse
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats ????
   overleden op 1 sep.1830 te Oost-Indië
   (RAF T11 inv.7496 map 576/6)

   Rooda, Jebbe Jans
   Geboren 18 nov.1781 te Leeuwarden, laatste woonplaats Ommerschans
   Zoon van Jan en Antje Zeeuws
   Overleden op 7 sep.1828 te Samarang
   (ARA T2.10.50 Inv.101 nr.15148)

   Roorda, Inze Jans fuselier
   Geboren Makkum, laatste woonplaats Wonseradeel
   overleden op 21 jun.1831 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7505 map 696/3 en inv.7506 map 715/5)

   Ros, Chistiaan Ruurds flankeur
   Geboren Heerenveen, laatste woonplaats Heerenveen
   overleden op 10 jul.1828 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7401 map 612/7)

   Rubens, Ephraim flankeur
   Geboren Lemmer, laatste woonplaats Herwijnen
   overleden op 27 sep.1839 te Kedong Kebo
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Ruth, Nicolaas Isaac van fourier
   Geboren Makkum, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 16 feb.1830 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7402 map 622/9)

   Rypsaem, Johannes Willem (zie Rypsom, Johannes Willem)

   Rypsom, Johannes Willem huzaar
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 24 jun.1829 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7401 map 612/7)
   Het overlijden werd op 30 mrt.1831 ingeschreven in de burgerlijkestand te Leeuwarden; Johannes Willem Rypsaem, 35 jaar, zoon van Willem en Mary Reindert.

   Schaaf, Pieter Riemers de flankeur
   Geboren 7 mei 1805 te Dronrijp, laatste woonplaats Franeker
   Zoon van Riemer en Antje Tjeerds
   overleden op 22 aug.1836 te Padang
   (ARA T2.10.50 inv.101 nr.16741) (RAF T11 inv.8093 map 565)

   Schaafsma, H.W. sergeant
   Geboren Kollum, laatste woonplaats Kollum
   overleden op 1 okt.1838 te Kotta Gen. Gochius
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Schaap, Willem fuselier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 22 mei 1828 te Wonsolo
   (RAF T11 inv.7401 map 612/7)
   (Geboren op 28 juli 1793, zoon van Johannes en Harmina Kalefeld . ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.12872)

   Schamburg, Jacob fuselier
   Geboren Delfzijl, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 8 apr.1828 te Wonosolo
   (RAF T11 inv.7401 map 612/7)

   Scheepen, Arend ????
   Geboren Oudkerk, laatste woonplaats Lekkum
   overleden op 24 jun.1831 te Oost-Indië
   (RAF T11 inv.7570 map 80/6)
   Volgens certificaat van de Grietman van Leeuwarderadeel dd. 22 sept.1832 is de hier nevens vermelde overledene te Lekkum onbekend.
   (RAF T11 inv.7570 map 80/6)

   Scheletz, F.X. fuselier
   Geboren Renoumageest, laatste woonplaats Renoumageest
   Overleden op 7 jan.1840 te fort Oranje
   (RAF T11 inv.8442 map 287/4)

   Scheltinga, Leonardus Epeus Marcus van korporaal
   Geboren Huizum, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 7 sep.1829 te Samarang
   (RAF T11 inv.7401 map 612/7))

   Schevelstein, Willem fuselier
   Geboren Snakkeburen, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 29 dec.1828 te Passaboerang
   (RAF T11 inv.7281 map 116/3)
   Het overlijden werd op 30 jun.1830 ingeschreven in de burgerlijkestand te Leeuwarden; Willem Schevelstijn, 38 jaar, zoon van Jan Willems Schevelstein en Pyttertje Jans.
   (ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.13544)


   Schoonhoven, Hendrik Sjoerds huzaar
   Geboren Sneek, laatste woonplaats Sneek
   overleden op 20 okt.1828 te Samarang
   (RAF T11 inv.7281 map 116/3)
   (Geboren op 26 jan.1802, zoon van Sjoerd Lieuwes Schoonhoven en Sjoukje Hendriks. ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.14856)

   Schouten, Cornelis huzaar
   Geboren Fricht, laatste woonplaats Buren
   overleden op 1 sep. 1828 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7235 map 777/4)

   Siekema zie Doekles

   Sieperda, Hans Rintjes
   Geboren 15 feb.1785 te Bozum, laatste woonplaats Groningen
   Zoon van Rintje en Hendrikje Pieters
   Overleden op 27 dec.1828 te Maron
   (ARA T2.10.50 Inv.101 nr.16570)

   Sinia, Sjoek Renses (zie Reuser, Sinia Spek)

   Sloten, R. van 1e luit.
   Geboren Oirschot, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 6 mei 1827 aan boord van het schip de Houtman
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16)

   Smeding, Hendrik fuselier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 11 sep.1829 te Samarang
   (RAF T11 inv.7401 map 612/7)
   Mogelijk de op 1 okt.1802 geboren zoon van zoon van Willem Barend en Grietje de Vries of de op 3 jun.1804 geboren zoon van Jacobus Smeding en Chrisina Lucie Smeding of de op 20 mrt.1805 geboren zoon van Sebelius Aebinga Smeding en Catharina Krak.

   Smeeding, Hendrik fourier
   Geboren Dokkum, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 7 dec.1829 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7401 map 612/7)
   Mogelijk de zoon van Hendrik en Aaltje Jurringa.

   Speelman, Johannes matroos van het Ned. part. schip Helena
   Geboren Heeg, laatste woonplaats Heeg
   overleden op 20 jun.1829 in het mil. hosp. te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7331 map 1006/4)

   Spoelstra, P.J. flankeur
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leijden
   overleden op 14 sep.1836 te Koempelang
   (RAF T11 inv.8093 map 565)

   Smit, J.H. fuselier
   Geboren Joure, laatste woonplaats Joure
   overleden op 31 aug.1838 te Palembang
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Steeg, Albert van der flankeur
   Geboren Hattum, laatste woonplaats Deijnum
   overleden op 9 feb.1836 te Soerabaya
   (RAF T11 inv.7972 map 67/4)
   waarschijnlijk; Albert, * 19 dec.1812 te Hallum. Zoon van Foppe Alberts van der Steeg en Grietje Tjietzes Memerda

   Stein, Jean soldaat
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 12 sep.1828 te Tegel Warve
   (RAF T11 inv.7369 map 99/9 en inv.7373 map 166/7 en inv.7494 map 536/4)
   Bij den Heer burgemeester der stad Leeuwarden onbekend.
   (RAF T11 inv.7369 map 99/9)

   Steioef, T.G. flankeur
   Geboren Bolsward, laatste woonplaats Harlingen
   overleden op 10 sep.1839 te Padang Riboe Riboe
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Stekelenburg, Jan sergeant
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 18 mei 1829 te (Bivouak Sintoto ?)
   (RAF T11 inv.7373 map 166/7)
   Mogelijk de zoon van Jacob en Martina Eekhof.

   Stoelinga, Petrus onderschout (????????)
   Geboren Sneek, laatste woonplaats Sneek
   overleden op 24 apr. (1826 of 1827) te (Bativou ?)
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16)

   Stoeltje, Hermanus Fokke korporaal
   Geboren Sneek, laatste woonplaats Sneek
   overleden op 17 nov.1829 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7373 map 166/7)
   Waarschijnlijk de op 11 sep.1802 te Sneek (rooms) geboren zoon van Fokke Hermanus/Harmens Stoeltje en Dorothea Gerrits.

   Stok, Gerrit Minzes
   Geboren 11 mrt.1785 te Joure
   Zoon van Minze Geerts en Hijntje Everts de Boer
   overleden op 10 jan.1834 te Curacao
   (ARA Toegang 2.10.50 inv.581)

   Stukje, Yzak
   Geboren 1 jun.1809 te Leeuwarden
   Zoon van Johannes en Wieke Stukje
   overleden op 5 mrt.1832 te Fort Amsterdam (Suriname ?)
   (ARA Toegang 2.10.50 inv.582)

   Swart, Hedser (Hodser) Theunis matroos (zie ook Swat)
   Geboren Wattum, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 22 mei 1829 aan boord van het schip Bellona
   (RAF T11 inv.7369 map 99/9 en inv.7494 map 536/4)
   Bij den Heer Burgemeester der stad Leeuwarden onbekend.
   (RAF T11 inv.7369 map 99/9)

   Swart, J.M. flankeur
   Geboren Oostdongeradeel, laatste woonplaats Oostdongeradeel
   overleden op 2 jan.1838 te Samarang
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Swat, Hedzer Teunis matroos (zie boven)
   Geboren Watten in Vriesland, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 22 mei 1829 aan boord van het schip Bellona
   (RAF T11 inv.7277 map.45/5)

   Sybring, Beerend
   Geboren 3 mrt.1799 te Damwoude, laatste woonplaats Groningen
   Zoon van Beerend en Okje Beerends
   Overleden op 17 dec.1828 te Salatiga
   (ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.11448)

   Teggelaar fuselier
   Geboren Franeker, laatste woonplaats Franeker
   overleden op 4 sep.1827 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16 en inv.7369 map 99/9 en inv.7494 map 536/4)

   Tichelaar geborenen wonende te Franeker (zie Teggelaar)

   Tichelaar, Feike Jelles matroos
   Geboren Swiers, laatste woonplaats 7e infant. te Zwolle
   overleden op 10 jul.1830 aan boord van de Pallas
   (RAF T11 inv.7364 map 41/5)
   Mogelijk de op 24 mei 1789 geboren zoon van Jetse Douwes Tigchelaar en Geertje Hendriks.

   Tiddens, Jarig van fourier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 11 feb.1837 te Koempoelang
   (RAF T11 inv.8096 map 624/2)

   Tiekstra, Aukeurges flankeur
   Geboren Nijega, laatste woonplaats Nijega
   overleden op 29 jun. (1828 ?) te Samarang
   (RAF T11 inv.7235 map 777/4)
   Waarschijnlijk Auke Wiegers, zoon van Wieger Fokes Tiekstra en Klaaske Aukes.

   Tinga, H.H. kanonnier
   Geboren St.Johannesga, laatste woonplaats St.Johannesga
   overleden op 2 apr.1839 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.8376 map 749/2)

   Tjeerds, Rens fuselier
   Geboren Harlingen, laatste woonplaats Leijden
   overleden op 15 sep.1830 te (Anjis ?)
   (RAF T11 inv.7498 map 593/6)

   Tjerkstra, Ymke Willems ????
   Geboren Sneek, laatste woonplaats ????
   overleden op 2 jul. 1831 te Utrecht
   (RAF T11 inv.7570 map 80/6)
   Het overlijden werd op 15 jul.1831 ingeschreven in de burgerlijkestand te Sneek; Ymke Willems Tjerkstra, 23 jaar fuselier, zoon van Willem Tjerkstra en Afke Roelofs.

   Tromp, Tjibbe fuselier
   Geboren Wymbritseradeel, laatste woonplaats Haskerland
   overleden op 21 jun.1829 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7373 map 166/7)
   Waarschijnlijk de op 26 dec.1800 te Woudsend (rooms) gedoopte Tibutius/Tjebbe Tromp, zoon van Geert Hendriks Tromp en Trientje Koops.

   Tydeman, Meinard
   Geboren 9 juni 1809 te Franeker, laatste woonplaats Leiden
   Zoon van Hendrik Willem en Mariana Mathielda Hoorn
   Overleden op 13 juni 1829 te Magelang
   (ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.14466)

   Uffert, Joseph August zie Effert, Joseph August

   Ulrich, Frederik flankeur
   Geboren Amsterdam, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 23 jun. 1828 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7235 map 777/4)

   Uronda zie Fronda

   Urouda zie Fronda

   Veddes, W. flankeur
   Geboren Workum, laatste woonplaats ????
   overleden op 15 aug. 1828 te Souracarta
   (RAF inv.7235 map 777/4)

   Veen, Christiaan van der fuselier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 25 jul.1829 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7401 map 612/7)

   Veen, Johannes Willems van der ?
   Geboren ?, laatste woonplaats ?
   overleden op 19 dec.1831 in de garnizoens infirmerie te Willemstad
   (RAF T11 inv.8216 map 1058)

   Veen, W.H. van der tamboer (= Veer, W.H. van der)
   Geboren Woudsend, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 3 jan.1829 te Magelang
   (RAF T11 inv.7281 map 116/3 en inv.7494 map 536/4)
   Mogelijk de zoon van Hendrik Willems van der Veer en Ytje Joukes.

   Veenstra fuselier
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats (Leeuwarden ?)
   overleden op 11 nov.1827 te Djocjacarta
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16)

   Veenstra, Johan Gerbens fuselier
   Geboren Drachten, laatste woonplaats Drachten
   overleden op 30 okt.1830 te Fort Dubus
   (RAF T11 inv.7498 map 593/6 en inv.7570 map 80/6)
   Wegens de nalatenschap is een negatief certificaat ingediend den 28 jul.1832.
   (inv.7570 map 80/6)
   (geboren 12 mei 1799 . ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.14633)

   Veenstra, Lammert Oenes
   Geboren 15 mei 1803 te (Lanwold ?), laatst woonplaats Lanwold
   Zoon van Oene Douwes en Imkje Oenes Dolstra
   Overleden op 27 mei 1832 te Indramago
   (ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.14416)

   Veenstra, S.G. huzaar
   Geboren Tietjerksteradeel, laatste woonplaats Bergem
   overleden op 3 jul.1827 te Weltevreden
   (RAF T11 inv.7158 map 901/16)

   Veer, W.H van der zie ook Veen, W.H. van der
   Geboren Woudsend, laatste woonplaats Leeuwarden
   overleden op 3 jan.1829 te Magelang
   (RAF T11 inv.7369 map 99/9)
   Bij den Heer Burgemeester der stad Leeuwarden onbekend.
   (inv.7369 map 99/9)

   Velde, Hendrik van der korporaal
   Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden
   o<br/><br/>(Message over 64 KB, truncated)