Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

55029Sneuper blog update

Expand Messages
 • hzijlstra
  Jan 16, 2013
   L.S.

   Voor geïnteresseerden in genealogie, culturele en maritieme geschiedenis van Friesland, met focus op regio Noordoost, hierbij een update van de blogartikelen van de afgelopen weken:
   - Samen staan we sterk, zeker op zee (Sonttolkonvooi 1713)
   - Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
   - Historia Doccumensis boort in het verleden
   - Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
   - Reizen door Friesland in vroegere tijden
   - 11en30 over Mobiele Friezen
   - Sneupen in de kerstvakantie
   - Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen
   - Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108
   - Blad Genealogie van CBG december 2012
   - Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote
   - Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
   - Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
   - Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St. Michel

   Details op http://sneuperdokkum.blogspot.nl

   Groetnis,
   Hans
   http://www.HVNF.nl
  • Show all 23 messages in this topic