Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

54993Re: [Friesland-genealogy] namen op gebrandschilderde ramen van hervormde kerk te Hollum

Expand Messages
 • Irene Visser
  Jan 9, 2013
   Hai,

   denk dat je even naar een mail adres zoeken moet, en/of bellen moet met het
   Sorgdrager Museum in Hollum. De vrouw van hoofd van het museum heeft alle
   Amelanders in naam gebracht. Is geloof ik de grootste stamboom van
   Amelanders en aanverwanten.

   Weet alleen haar naam niet meer. Maar als je naar het museum mailt kom je
   denk ik wel weer verder, en ja misschien kunnen jullie elkaar nog aanvullen
   ook.

   Groetjes Irene
   Amelandganger.

   Op 9 januari 2013 16:53 schreef Opoe Siemen <opoesiemen@...> het
   volgende:

   > Geachte groepsleden,
   >
   > Ik vroeg mij af of jullie mij kunnen helpen met het vinden van
   > genealogische gegevens van Amelanders die op gebrandschilderde ramen in de
   > hervormde kerk staan. Enkele van de ramen bevinden zich in de collectie van
   > de Scheepvaartmuseum Amsterdam. De gebrandschilderde ramen kwamen in de
   > kerk toen het in 1679 in gebruik werd genomen. De namen zijn van de
   > toenmalige volmachten en burgemeesters van de dorpen Hollum, Ballum en Nes.
   > Zij zaten in het eilanderbestuur wat onder leiding van de Heer van Ameland
   > stond, op dat moment een telg uit de adellijke familie Van Cammingha. Elk
   > dorp leverde 6 volmachten en 6 burgemeesters dus in totaal zouden 36 leden
   > in het eilandbestuur gezeten hebben. Waarschijnlijk waren de meeste leden
   > al aardig op leeftijd aangezien er wel wat tijd in zo'n functie zat. Het
   > gaat om de volgende namen/personen:
   > Eelke Pieters Saackma,
   > geboren rond 1626; Eelcke Pieters afkomstig van Hollum en Pytie Tyebbedr
   > afkomstig van Hollum. Bevestiging huwelijk op 6 januari 1651. Trouwregister
   > Gerecht Ameland 1645-1655; kerkvoogd
   > Jan Jacobs
   > geboren rond 1605; Jan Jacobs afkomstig van Hollum en Tjiam Tiebbes
   > afkomstig
   > van Hollum Bevestiging huwelijk op 29 december 1630. Trouwregister Gerecht
   > Ameland 1627-1634
   > Jan Jacobs ... volm... 1679
   > Foppe Hayes old
   > burgemeester tot Ballum
   > Foppe Haaies Hellema, geboren rond 1627; Foppe Hayesz Hellema afkomstig van
   > Ballum en Rinscke Aarriensdr Been afkomstig van Ballum. Bruidegom tekent
   > "Hilma". Bevestiging huwelijk op 17 mei 1652. Trouwregister Gerecht
   > Ameland.
   > Dirck Jansen burgemeester volmagt tot Hollum 1679
   > naam: Dirk Jansen
   > Douwe Luiwes old
   > burgemeester tot Nes 1679
   > naam: Douwe Lieuwes
   > Hendrick Jacobs old volmagt diaken tot Hollum 1679
   > naam: Hendrik Jacobs
   > Heere Minnes,
   > old volmagt tot Hollum 1679
   > De Amelander Heere Minnes komt voor als schipper in de tolregisters van
   > Elbing.
   > Hij voer in 1685 met de "St. Jacob" naar Elbing met sinaasappels,
   > citroenen, kastanjes en sprotten als lading. De retourvaart had Dordrecht
   > als
   > bestemming, waar hij pek en rogge af moest leveren. Heere Minnes trouwde
   > met
   > Grietje Gosses. Drie zoons van hen werden net als hun vader schipper:
   > Goffe,
   > Lourens en Arent Heeres Schol. Bron: Texelse genealogie, Zeebrieven.
   > Freerk Reyners
   > lijfsc, tot Nes
   > Freerck Reynners afkomstig van Nes en Mettie Beerns afkomstig van Nes.
   > Bevestiging huwelijk op 17 november 1669. Bron: Trouwregister Gerecht
   > Ameland
   > 1669-1703, DTB 48
   > Tjeerd Sijpts,
   > burgemeester en ouderling, tot Nes
   > Anne Wiarda (Annes),
   > old burgemeester, tot Nes
   > Mogelijk: Anne Annes afkomstig van Nes (Ameland) en Dieuke Cornelis
   > afkomstig
   > van Ternaard. Bevestiging huwelijk op 8 juni 1656 in Ternaard.
   > Roelof Jacobs,
   > burgemeester
   > Jan Hendriks Fuiring,
   > kerkvoogd
   > Jan Sipkes
   > aant.: burgemeester
   > Jan ... old burgemeester old vertegenwoordiger ... tot Hollum 1679
   > Andries Jans
   > geboren rond 1639; Andrys Janssen afkomstig van Hollum en Eicken Sickes
   > afkomstig van Buren. Bevestiging huwelijk op 12 juni 1664. Trouwregister
   > Gerecht Ameland 1655-1669.
   > Andries Jansen Duijn, meister volmagt tot ...er ao 1679
   > Andries Lieuwes
   > aant.: burgemeester
   > Andries Luiwes old burgemeester tot Nes anno 1679
   > Eelke Haaies
   > Eelke ? Hayes old ... van Hollum 1679
   > Hopelijk kunnen jullie mij helpen met het vinden van meer
   > achtergrondinformatie van deze personen. Bronnen als Tresoar heb ik al eens
   > geraadpleegd maar wie weet wat er nog meer op het wereldwijde web staat.
   > Niet alle informatie is correct dus misschien hebben jullie nog
   > aanvullingen/correcties.
   > Groet,
   > Jacob
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
   >
   > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   > juli 1999 geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 7 messages in this topic