Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

54988Re: Haitze Willems / Loots

Expand Messages
 • reyacta
  Jan 8, 2013
   Hallo Giel en anderen,

   Hier is Willem:

   Overlijdensakte Utingeradeel, 1855
   Aangiftedatum 16 juni 1855, blad nr. 9
   Overleden: Willem Haites Loots, op 15 juni 1855, 31 jaar, man
   Ongehuwd

   en hier Wypkje:

   Overlijdensakte Utingeradeel, 1878
   Aangiftedatum 23 december 1878, akte nr. 116
   Overleden: Wypkjen Haitses Loots, op 21 december 1878, 18 jaar, vrouw
   Ongehuwd

   groet Margreet


   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Giel van der Wal wrote:
   >
   > Beste mensen,
   >
   > Haitze Willems, geb. 24/09/1772 te Haskerdijken neemt aan als familienaam:
   > "Loots".
   > Van twee van zijn afstammelingen vond ik alleen geboortedatum en -plaats nl.
   > Willem Haitzes Loots, geb. 05/06/1824 te Akkrum en
   > Wypkje(n) of Wijpkje(n) Haitzes Loots, geb. 22/09/1860 te Oldeboorn.
   >
   > Noch Tresoar, noch Alle Friezen biedt meer.
   >
   > Weet misschien een van jullie iets?
   >
   > Vriendelijke groet,
   > Giel van der Wal
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
  • Show all 7 messages in this topic