Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

54974Re: [Friesland-genealogy] trijntje reiners

Expand Messages
 • Rimy Wiltink
  Jan 6, 2013
   Hallo Dirk.

   In de collectie van Pieter Nieuwland op Tresoar
   staat onderstaande informatie.
   http://www2.tresoar.nl/nieuwland/

   Genealogisch Onderzoek
   Bevolking Tietjerksteradeel

   Trijntje Reiners (TRIJNTJE REINERS)
   overl. Rijperkerk omstr. 1 jan. 1652, tr. Gosse Oebeles Sipma, el. te Tietjerk
   1616, op lidm. lijst Tietj. 1632, woont 1640 te Rijperkerk; TIE M3 451 (invent.
   20 jan. 1652), S2 5v, broer Jan te Huizum, mog. zusters Trijn (!) en Kunskje /
   Kinsck

   Bron: Collectie Pieter_Nieuwland, persoonsgegevens.

   Met vriendelijke groet.

   Rimy Veltman

   *********** REPLY SEPARATOR ***********

   On 5-1-2013 at 13:52 dirk.laverman wrote:

   >Hallo Iedereen
   >
   >Ik ben op zoek naar wat gegevens over Trijntje Reiners, waarschijnlijk uit
   >Ryptsjerk. Ze trouwde in 1616 met Gosse Oebele Sipma - Ryptsjerk.
   >Wie waren haar ouders en broers/zuster ?
   >
   >Dirk Laverman
   >
   >
   >
   >
   >-----
   >Geen virus gevonden in dit bericht.
   >Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
   >Versie: 2013.0.2805 / Virusdatabase: 2637/6010 - datum van uitgifte: 01/04/13
  • Show all 5 messages in this topic