Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

54967Re: [Friesland-genealogy] Leeuwarden.

Expand Messages
 • S. Wagenaar
  Jan 4 9:58 AM
   Dit huis was rond 1600 van mijn voorouders Jan van Benthem en Ricxt
   Sijmons. Het komt zijdelings aan de orde in een artikel van mij uit 2010:
   http://www.sakewagenaar.nl/publicaties/201-emder-wortels-staphorstius

   Met vriendelijke groeten,

   Sake Wagenaar

   Op 4-1-2013 11:32, Bert Wijnstra schreef:
   > Irene
   >
   > In het archief van de Leeuwarder Courant vond ik in de editie van 28
   > december 2012:
   >
   > Zeldzaam oud steenhuis op Voorstreek
   > Een voormalig café aan de Leeuwarder Voorstreek blijkt een steenhuis te zijn
   > van zo'n vijfhonderd jaar oud. Café Benthem groeide rond 1600 uit tot de
   > deftigste herberg van Leeuwarden en hield het ... (Leeuwarder Courant Editie
   > Noord , blz 28)
   >
   > Groet
   > Bert Wijnstra
   >
   >
  • Show all 10 messages in this topic