Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

54964Re: [Friesland-genealogy] Leeuwarden.

Expand Messages
 • Irene Visser
  Jan 4, 2013
  • 0 Attachment
   THANKS, allen ik ga alles eens op mijn gemak lezen,

   groetjes Irene.

   Op 4 januari 2013 11:38 schreef J. van Oosten <ooste061@...> het
   volgende:

   > Hoi Irene,
   >
   >
   >
   > Er zijn meer die claimen het oudste huis van Leeuwarden te zijn. Wat denk
   > je
   > hiervan:
   >
   >
   > Pastoorshuis
   >
   >
   > Ontstaan
   >
   > Deze stadsstins is in het begin van de 14e eeuw gebouwd.
   >
   >
   > Geschiedenis
   >
   > De Keimpemastins is het oudste huis van Leeuwarden. Het werd waarschijnlijk
   > gebouwd door een lid uit de familie Keimpema, een adellijk geslacht, dat al
   > in het begin van de 14e eeuw voorkomt in Leeuwarden. De oudst bekende
   > persoon uit deze familie is Worp Keimpema (ca 1485), die waarschijnlijk
   > niet
   > in het huis gewoond heeft, omdat het huis toen al als pastorie in gebruik
   > was. Oorspronkelijk was de stins een van kloostermoppen opgebouwd dwarshuis
   > (nok evenwijdig aan de straat) zonder verdieping en met een overwelfde
   > kelder.
   >
   > Het huis werd al vroeg in de 15e eeuw de pastorie van de parochiekerk van
   > Nijehove toegewijd aan Maria en werd daarom ook wel Lieve Vrouwe kerk
   > genoemd. In haar beste dagen waren er twee geestelijken aan deze kerk
   > verbonden. In 1580 ging Leeuwarden over op de Hervormde eredienst en werd
   > de
   > Lieve Vrouwkerk ongeschikt bevonden. De preekstoel werd naar de
   > Galileërkerk
   > overgebracht en de kerk en de stins vervulden verschillende functies. In
   > 1758 werd de kerk gesloopt, de Keimpemastins bleef staan.
   > Begin 16e eeuw werd de hoofdverdieping tot zaal gecreëerd. Uit deze tijd
   > stammen de nu nog aanwezige moer- en kinderbinten. In de kopwanden werden
   > nieuwe stookplaatsen gemaakt.
   >
   > Na de reformatie kreeg de stins de functie van Latijnse school. Er werden
   > verschillende meer of minder ingrijpende verbouwingen uitgevoerd.
   > Vrij vroeg werd er in de rechterzijgevel een raam gemaakt. Later werden de
   > ramen in de voorgevel veranderd. De ramen kregen onder andere naar buiten
   > draaiende luiken en een kloosterkozijn. De ingang werd verplaatst naar het
   > midden. Waarschijnlijk omdat het rechter vertrek iets werd vergroot.
   > Eind 16e eeuw werd er een achtervleugel bijgebouwd. Deze aanbouw bestond
   > uit
   > twee verdiepingen en is door de jaren heen uitgebreid. De toegang werd ook
   > naar de achterzijde verplaatst. Deze kon men via een poortje in de muur
   > langs de Bontepapesteeg bereiken.
   >
   > In de 18e eeuw kreeg de stins weer verschillende functies. Het werd
   > verbouwd
   > tot predikantswoning. Ook deed het een tijdje als nieuwe pastorie dienst.
   > In
   > deze tijd zijn geen noemenswaardige verbouwingen gedaan. De hoofdverdieping
   > was nog steeds een grote zaal. Hierdoor waren er weinig verbouwingen nodig
   > toen er een armenschool in het gebouw gevestigd werd (1765-1776). In 1776
   > werd de stins een woonhuis. De grote ramen in de voorgevel werden ook in
   > dit
   > jaar geplaatst. Deze ramen zijn door zogenaamde roeden onderverdeeld.
   > Volgens de kadastrale atlas van Leeuwarden was het huis in 1832 eigendom
   > van
   > Anna Maria Mecima te Harlingen.
   > De eerste grote verandering vond pas weer plaats in 1837. De ingang werd
   > weer naar de voorzijde verplaatst. Ook werd er een hoog bordes onder de
   > deur
   > geplaatst. Volgens de gegevens van het kadaster werd de 'huizinge met
   > plaats, bleek, kamer, groote kelder en verder toebehorend' in 1840
   > verkocht.
   > De nieuwe eigenaar liet in dat zelfde jaar de achtervleugel afsplitsen en
   > verbouwen tot drie woningen. Achter het huis lag in 1842 een pastorietuin.
   >
   > In 1890 verloor de stins zijn woonfunctie en werd als pakhuis ingericht. De
   > ingang met stoep werd weggebroken en vervangen door een simpelere ingang.
   > Tijdens deze periode raakte het huis ernstig verloederd.
   > In de jaren 1980/1981 werd het pand gerestaureerd en zoveel mogelijk in
   > oorspronkelijke staat teruggebracht. De ingang aan de voorzijde en de
   > kelderingang aan de rechterzijde werden gereconstrueerd en de stins kreeg
   > zijn woonfunctie terug.
   >
   > In de huidige toestand is de Keimpemastins een eenvoudige, onderkelderde
   > zaalstins van één verdieping. Op de plattegrond van Leeuwarden uit
   > omstreeks
   > 1630 zien we echter een dubbel huis van twee verdiepingen boven de kelders.
   > Op een plattegrond van Sems uit 1603 is zelfs een dubbel huis getekend dat
   > boven de kelders uit 3 verdiepingen lijkt te bestaan.
   >
   >
   > Bewoners
   >
   > ca 1300 - ca 1420 familie Keimpema
   > ca 1420 - 1785 bewoond door de opvolgende pastoors van de Lieve Vrouwekerk
   > 1832 Anna Maria Mecima
   >
   >
   > Huidige doeleinden
   >
   > Het huis wordt particuliere bewoond.
   >
   >
   > Opengesteld
   >
   > Voor zover bekend is het huis niet toegankelijk.
   >
   >
   >
   >
   >
   > Of hiervan:
   >
   >
   >
   > We gaan linksaf de Oude Oosterstraat in. De Oosterstraat is de oudste
   > winkelstraat in de stad. Cartograaf Johannes Sems en schilderes Margaretha
   > de Heer hebben hier of in de buurt gewoond. Op de hoek met de Ossekop staat
   > het ´huis met de gladde gevel´, één van de oudste huizen van Leeuwarden.
   > Rechtsaf de Groentemarkt op gaat het richting Brol en De Kelders.
   >
   > De Brol ontstond in het begin van de 16e eeuw toen de driesprong van
   > grachten met stenen gewelven werd overkluisd. Het plein heeft lang als
   > marktplein gefungeerd. Ook vonden er ooit de executies plaats en werd er
   > gestraft middels de kaak of pronkpaal. De Kelders is een straatnaam die we
   > letterlijk moeten nemen. In de vijftiende eeuw werd hier aan de steile
   > terprand een hoge straat met een lage kade aangelegd, de Bierkade, met
   > kelders die tot onder de aanliggende huizen doorliepen. Lange tijd hebben
   > de
   > bierdragers hier het straatbeeld bepaald.
   >
   > Of hiervan:
   >
   > Hoewel Leeuwarden pas vanaf omstreeks 1250 kan worden beschouwd als een
   > stad, is zijn geschiedenis veel ouder. Hoe oud precies zal misschien de
   > komende tijd blijken als in het oudste gedeelte van het stadscentrum
   > archeologisch onderzoek wordt gedaan. Archeologen hopen meer duidelijkheid
   > te krijgen over de vroegste bewoningsgeschiedenis van de stad.
   >
   > Het vooronderzoek vindt plaats van 31 juli tot en met 23 augustus 2000. De
   > opgravingen vinden plaats bij de Oldehove, de scheve toren die al
   > eeuwenlang
   > het beeld van de Friese hoofdstad bepaalt. Permanente bewoning is er op
   > deze
   > plek al sinds ongeveer 750, de tijd dat de Engelse missionaris Bonifatius
   > in
   > Friesland verbleef. Sinds die tijd werd er ook met zekerheid gewoond op
   > twee
   > terpen aan weerszijden van de rivier de Ee (bij de huidige Hoogstraten).
   > Samen met de Oldehoveterp vormen de twee terpen aan de Ee de kern van het
   > oude Leeuwarden.
   >
   > De Oldehove ligt op een woonterp, waarop in de negende eeuw een eerste
   > houten kerk werd gebouwd. De Oldehoveterp lag op een strategische plaats,
   > namelijk vlakbij de plek waar de Ee uitmondde in de Middelzee, de grote
   > baai
   > die het noorden van Friesland in tweeën deelde.
   >
   > Ook al voor 750 werd er in dit gebied gewoond. Al voor de komst van de
   > Romeinen was er sprake van meerdere terpnederzettinkjes in het gebied van
   > en
   > rond de huidige binnenstad, maar deze werden waarschijnlijk allemaal
   > verlaten in de vierde eeuw na Christus toen de stijgende zeespiegel veel
   > toenmalige Friezen naar elders deed verhuizen.
   >
   > Allemaal teksten over oud Leeuwarden, te vinden via Google.
   >
   > Kik maar of je er iets aan hebt.
   >
   >
   >
   > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Irene Visser
   > Verzonden: vrijdag 4 januari 2013 10:27
   > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Leeuwarden.
   >
   >
   >
   >
   >
   > Dag,
   >
   > ik hoorde van iemand dat er een verhaal in de Leeuwarder Courant heeft
   > gestaan over het oudste huis van Leeuwarden? Nog ouder dan de Oldehove?
   > Iemand enig idee waar dat huis staat.
   >
   > Moet afgelopen week of de week daarvoor er in hebben gestaan. Hebben helaas
   > geen Leeuwarder Courant dus vandaar mijn vraag.
   >
   > groetje Irene.
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
   >
   > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   > juli 1999 geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 10 messages in this topic