Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

54957RE: [Friesland-genealogy] Re: Aaltje Gerbens X2?

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Jan 3, 2013
  • 0 Attachment
   Rinske, Jantsje,   Het lijkt me één en dezelfde Aaltje.
   Volgens de DTB 343 Gecombineerde Doopsgez. gem Harlingen, geboorten
   1799-1812 werd Aaltje op 20-04-1777 geboren (uit Doopsgezinde ouders dus).
   En diezelfde Aaltje werd op 05-05-1805 in St. Jacobiparochie op belijdenis
   Nederduits Hervormd gedoopt volgens de gegevens van DTB 122 Herv. gem. St.
   Jacobiparochie, doop 1748-1812.
   Aaltje heeft vermoedelijk zelf haar geboortedatum als 20-04-1776 opgegeven
   waarbij opvalt dat dag en maand overeenkomen met de gegevens uit DTB 343,
   maar dat het jaar en geboorteplaats niet correct lijken te zijn.
   Maar als de aangevers van Aaltjes overlijden goed op de hoogte waren, was
   1776 het juiste geboortejaar. En dan is er dus óf een fout gemaakt bij het
   registreren van haar geboortegegevens óf bij het overnemen ervan.

   Dan nog een tip. Als je op de website van Tresoar op spellingsvarianten wilt
   zoeken, zet dan {fuzzy} voor de naam waar je naar zoekt. In het geval van
   Aaltje vind je daarmee de varianten Aaltjen, Aaltie en Ailtje en alles wat
   daar zo’n beetje op lijkt.

   Met vriendelijke groet,
   Nynke van den Hooven.

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Jantsje Pasma
   Verzonden: woensdag 2 januari 2013 22:19
   Aan: friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Re: Aaltje Gerbens X2?

   Zou de 1e aaltje niet overleden kunnen zijn en een jaar na haar geboorte een
   zusje geboren die dezelfde naam kreeg. Bij mijn stamboom was dat ook zo. Ook
   op dezelfde datum. Bij toeval vond ik bij tresoar de overlijdensdatum, omdat
   ze de naam ietsje anders hadden geschreven. Heb je al aeltje. Aeltsje,
   aalsje, aaltsje geprobeerd?

   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   From: cwbraaksma@... <mailto:cwbraaksma%40gmail.com>
   Date: Wed, 2 Jan 2013 06:56:55 +0000
   Subject: [Friesland-genealogy] Re: Aaltje Gerbens X2?

   Hallo Rinske,

   Haar overlijden heb ik gevonden:
   Overlijdensakte Het Bildt, 1827
   Aangiftedatum 2 januari 1827, blad nr. 1
   Overleden: Aaltje Gerbens Hoekstra, op 2 januari 1827, 50 jaar, vrouw
   Gehuwd

   via www.allefriezen.nl kan je een scan van haar overlijdensacte bekijken.
   Het lijkt om dezelfde persoon te gaan bij deze twee dopen,
   maar of het echt zo is weet ik niet.

   Groeten,
   Kees

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> , "Rinske Van Brederode"
   wrote:

   >

   > Beste leden, ik heb weer een radsel.

   > Voor mijn gevoel is dit een persoon, maar.............en overlijdens kan
   ik niet vinden.   1/ Het Bildt, dopen, geboortejaar 1776, doopjaar 1805
   > Dopeling: Aaltje
   > Geboren op 20 april 1776 in Midlum
   > Gedoopt op 5 mei 1805 in St. Jacobiparochie
   > Kind van Gerben Hansens en Berber Clases
   > Opm.: Huisvrouw van Sijger Obbes
   >

   > 2/ Harlingen, dopen, geboortejaar 1777
   > Kind: Aaltje Gerbens
   > Geboren op 20 april 1777 in Harlingen
   > Kind van Gerben Hanses en Berber Klaases
   > Opm.: De moeder lid der gemeente sinds januari 1798
   <knip>   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 6 messages in this topic