Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

54941Wapen Sinnema

Expand Messages
 • Ben Sinnema
  Dec 30, 2012
   Wapen Sinnema

   Binnen de familie Sinnema circuleert een "wapen", onder andere in een glas
   in loodraam, waarvan de herkomst onduidelijk is. In het boekje over de
   Sinnema's van A. Vleer staat de navolgende passage:   Wapenbeschrijving :

   In groen rechts paalsgewijs geplaatste vis van zilver en links paalsgewijs
   geplaatste kroon, met de onderzijde naar de vis gekeerd, van goud. Het wapen
   zou voorkomen in een Fries wapenboek uit de 18e eeuw (is echter niet te
   vinden in de bekende wapenboeken en collecties) en op een zilveren
   brandewijnskom van Hidde Halbertsma en Rompkje Sinnema uit het begin der 18e
   eeuw. Het is dus een wapen dat gevoerd werd door de familie uit
   Beetsterswaag. In de familie Sinnema wordt tegenwoordig ook dit wapen
   gevoerd. Het is dan voorzien van een 18e eeuwse kroon en met onderschrift
   SINNEMA. In tegenstelling met de beschrijving die er van wordt gegeven moet
   ik er nadrukkelijk op wijzen dat het wapen niet een 15e eeuwse maar een 18e
   eeuwse stijl heeft. Het dateert dus niet uit de tijd van Haring Sjoerds,
   maar uit de periode dat de Sinnema's Notaris te Beesterszwaag waren.   Het zou dus kunnen dat Hidde Halbertsma de maker van dit wapen is.   Hidde Sipkes Halbertsma is geboren op dinsdag 20 februari 1685 in Dokkum,
   Friesland, NLederland, zoon van Scipio Halbertsma en Catharina Rinia
   Stinstra. Hidde is overleden op dinsdag 21 december 1762 in Gorredijk,
   Friesland, Nederland, 77 jaar oud.

   Beroep: Edelsmid (zilversmid, laatstelijk te Gorredijk)

   Hidde trouwde, 28 jaar oud, op zondag 7 mei 1713 in Vledder, DR, NL met
   Romkje Jacobs (Romelia) Sinnema, 24 jaar oud. Romelia is geboren op zaterdag
   19 maart 1689 in Beetsterzwaag, Friesland, Nederland, dochter van Jacobus
   Lieuwes Sinnema en Hiltje (Hillegonda) Boelens. Zij is gedoopt op zondag 20
   maart 1689.

   Notitie bij de geboorte van Romelia: Dopeling: Romelia, dochter van Jacobus
   Sinnema, notaris publicus in Beetsterzwaag en niet genoemde moeder

   Romelia is overleden op donderdag 21 augustus 1760 in Gorredijk, Friesland,
   Nederland, 71 jaar oud.   Weet iemand iets meer over de herkomst van het wapen of van de
   brandewijnskom?   Bij voorbaat dank.

   Met vriendelijke groet,

   Ben Sinnema

   e-mail: bensinnema@...

   tel.: 0168 320895

   website: http://www.bensinnema.nl/Genealogie/Sinnema/Oudkerk/Oudkerkmenu.htm

   Skype: benrotterdam

   [Non-text portions of this message have been removed]