Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

54861Re: [Friesland-genealogy] Gilde Joure

Expand Messages
 • pboltjes@planet.nl
  Dec 6, 2012
  • 0 Attachment
   Hallo Hinke,

   Hartelijk dank voor de aandacht die je er aan geeft.

   Hopelijk komt er nog een antwoord op.

   Groeten, Piet


   ----- Original Message -----
   From: Hinke
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Thursday, December 06, 2012 6:43 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Gilde Joure   Hallo Piet,

   Voor jou heb ik helaas (nog) geen antwoord. De gildemeester was er
   vandaag niet maar mijn vriendin meende zich te herinneren dat ze ooit
   iets had gezien over een Schippersgilde in Joure. Ze gaat kijken of ze
   daar thuis nog info over heeft. Mogelijk is er iets van op het gemeente
   archief en dan zou het in de inventaris van Haskerland moeten staan.
   Vanmiddag zijn we er niet aan toegekomen om die helemaal door te
   bladeren maar ik bewaar je vraag en misschien vinden we nog iets.

   groet, Hinke.
   http://www.bbww-archief.nl

   Op 5-12-2012 9:55, pboltjes@... schreef:
   > Hallo Hinke,
   >
   > Wat betreft Joure heb ik een aantal vragen over twee gildepenningen van het schippersgilde van Joure.
   >
   > De eerst staat op naam van Pijebe Goslicks ( Pybe Goslycks)
   > Zijn ouders zijn: Goslyck Pytters en Tryncke Harmens (Huwelijk 26-01-1651, Joure)
   > Pijebe gaat in ondertrouw op 05-01-1682, Joure, met Fookel Tialkes ( Fokeltje Tjalkes), beide van Joure.
   >
   > Uit aantekeningen van Dhr. Penning, eertijds conservator van het Fries Museum te Leeuwarden, blijkt dat:
   > Pijebe Goslijx heeft in 1702 de artikelen en ordonantieën van het Schippersgild op de Joure ondertekent.
   > De gildepenning zelf heeft als jaar 1698
   >
   > De tweede penning staat op naam van Sytse Wybes (Sietse Wiebes) van de Joure.
   > Geboren / gedoopt 19-12-1667, Joure. Niet zeker!!!!
   > Vermoedelijke ouders Wybe Wyggers en Maeyke
   > Sytse gaat in ondertrouw op 21-02-1697, Joure, met Hincke Johannes
   >
   > Van Hincke denk ik dat ze een dochter is van Johannes Ulbes en Jisck Romckes en geboren 22-05-1670, Joure.
   > Echter, als je de namen van de kinderen bekijkt: Aat / Wybe / Aaltje en Akke, dan zou dit niet logisch zijn.
   >
   > Mijn vraag is:
   >
   > Weet iemand iets meer over deze schippers van Joure?
   >
   > Bij voorbaat dank,
   >
   > Met vriendelijke groet,
   >
   > Piet Boltjes
   >

   --
   Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter.
   14354 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
   Wij zijn een gemeenschap van 7 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
   Download de gratis SPAMfighter via deze link: http://www.spamfighter.com/lnl


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 19 messages in this topic