Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

54771Re: [Friesland-genealogy] Van Oosten voor 1811

Expand Messages
 • L.Bijlsma
  Nov 10, 2012
   Dag Jan, hier wat feiten:

   Naams aanname
   22-03-1812 Lippenhuizen, deel 1 folio 56 verso; Oosten, Jan Durks van,
   Lippenhuizen
   Harmen 7, Hendrik 1, Trijntje 3, alle 3 te Lippenhuizen

   Opsterland, dopen, geboortejaar 1805, doopjaar 1805
   Geboren op 19 maart 1805 in Lippenhuizen
   Gedoopt op 21 april 1805 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
   Dopeling: Harmen
   Vader: Jan Durks
   Moeder: Tryntje Harmens

   Overlijdensakte Opsterland, 1831
   Aangiftedatum 1 augustus 1831, blad nr. 24
   Overleden: Harm Jans van Oosten, op 7 juni 1831, 27 jaar, man
   Ongehuwd. Opm.:overleden in het hospitaal te Nijmegen

   Opsterland, dopen, geboortejaar 1808, doopjaar 1808
   Geboren op 3 oktober 1808 in Lippenhuizen
   Gedoopt op 11 december 1808 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
   Dopeling: Tryntje, dochter
   Vader: Jan Durks Moeder: Tryntje Harmens
   ..........
   Opsterland, dopen, geboortejaar 1811, doopjaar 1811
   Geboren op 4 april 1811 in Lippenhuizen
   Gedoopt op 19 mei 1811 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
   Dopeling: Hendrik, zoon
   Vader: Jan Dirks Moeder: Trijntje Harmens

   Huwelijksakte Opsterland, 1839
   Bruidegom: Hendrik Jans van Oosten, oud 28 jaar, geboren te Lippenhuizen
   Vader: Jan Dirks van Oosten Moeder: Trijntje Harmens Kerkhof
   Bruid: Aafke Bonnes Bijker, oud 27 jaar, geboren te Langezwaag
   Vader: Bonne Brugts Bijker
   Moeder: Antje Jans
   Datum: 21 mei 1839, akte nr. 42

   Jan Durks van Oosten is dus overleden tussen 22-03-1812 en 15 december 1815

   1815 Beetsterzwaag, notaris F. Tj. Posthumus
   Provisionele en finale toewijzing
   Betreft het huis met bomen en plantagie nr. 92 te Lippenhuizen, koopsom fl.
   151
   - Trijntje Harmens te Lippenhuizen, weduwe van Jan Durks van Oosten,
   verkoper
   voor zich en in kwaliteit
   - Hiltje Harmens te Amsterdam, verkoper
   - Stijntje Harmens te Schutterop, verkoper
   - Hendrik Harmens te Schutterop, verkoper
   - Hijma van Teyens te Beetsterzwaag, koper
   Bron : Tresoar
   Toegangsnr. : 26
   Inventarisnr.: 10007
   Repertoirenr.: 928 en 937 d.d. 15 december 1815

   Met vr. gr. Lineke Bijlsma
   ...
   .
   ----- Original Message -----
   From: "Godwin Zwanenburg" <gzwanenburg@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Saturday, November 10, 2012 9:37 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Van Oosten voor 1811


   Beste Jan,

   Bij het overlijden van Harm Jans van Oosten staat dat hij ONGEHUWD
   was. Was hij dus wel je voorouder?

   Je geeft aan dat Jan Durks overleden in 12-1811 terwijl hij in maart
   1812 de naam aanneemt?

   Groeten,

   Godwin   2012/11/10 J. van Oosten <ooste061@...>:
   >
   >
   >
   >
   > Hallo medespeurders,
   >
   >
   >
   > Al jaren ben ik bezig met het napluizen van mijn eigen historische lijn en
   > op meerdere fronten lukt dat aardig.
   >
   > Echter in de rechte vaderlijn loop ik toch vrij snel vast.
   >
   >
   >
   > Zeker is dat onderstaande Harmen Jans van Oosten omstreeks 1811 mijn
   > voorveder is, daarvoor wordt het echter gelijk al mistig.
   >
   > Harmen Jans van (Oosten) is geboren op 19-03-1805 in Lippenhuizen, zoon
   > van
   > Jan Dirks van (Oosten) en Trijntje Harmens Kerkhof. Hij is gedoopt op
   > 21-04-1805 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik [bron: Herv. gem.
   > Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik, doop 1747-1811, Inventarisnr.: DTB
   > 566].
   >
   > Notitie bij de geboorte van Harmen: Harmen Jans is onder militaire dienst
   > overleden. Nededeling door officier aan ouders en gemeente. Schutter in de
   > vijfde compagnie van het eerste bateljon.
   >
   > Harmen is overleden op 01-08-1831, 26 jaar oud.
   >
   > Notitie bij Harmen: overleden in diensttijd
   >
   >
   >
   > Van de hier genoemde vader heb ik de volgende gegevens genoteerd:
   >
   > Jan Dirks van (Oosten) is geboren op 15-10-1774 in Lippenhuizen, zoon van
   > Dirk Jacobs van (Oosten) en Maayke Jeens (Maaike). Hij is gedoopt op
   > 20-11-1774 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik [bron: Herv. gem.
   > Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik, doop 1747-1811, Inventarisnr.: DTB
   > 566].
   >
   > Notitie bij de geboorte van Jan: Jan Durks overlijdt bij de artillerie in
   > diensttijd (vredestijd)
   >
   > Jan is overleden op 03-12-1811 in Bentheim, Germany, 37 jaar oud.
   >
   > Notitie bij overlijden van Jan: Jan Durks neemt namens de familie op 20
   > maart 1812 de naam van VAN OOSTEN aan. Huwelijk afgekondigd op 11,18 en 25
   > maart.
   > Jan Durks overleden in Bentheim tijdens militaire diens op 3 december
   > 1811.
   >
   > Notitie bij Jan: naamakte 20-03-1812
   >
   > Jan trouwde, 29 jaar oud, op 25-03-1804 in Lippenhuizen met Trijntje
   > Harmens
   > Kerkhof, 30 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-03-1804 in
   > Lippenhuizen [bron: Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen
   > Terwispel
   > Hemrik 1747-1811, Inventarisnr.: DTB 567]. Trijntje is geboren op
   > 07-07-1773
   > in Lippenhuizen, dochter van Harmen Hendriks Kerkhof en Aaltje Jans
   > (Aeltje
   > Jansdr). Zij is gedoopt op 25-07-1773 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
   > [bron: Herv. gem. Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik, doop 1747-1811,
   > Inventarisnr.: DTB 566]. Trijntje is overleden op 15-10-1847 in
   > Opsterland,
   > 74 jaar oud.
   >
   >
   >
   > Op zich zouden deze gegevens met een redelijke zekerheid als waar kunnen
   > worden aangenomen, echter dan kom ik uit bij:
   >
   >
   >
   > Dirk Jacobs van (Oosten) is geboren in 1723 in Ureterp, zoon van Jacob
   > Pieter van (Oosten). Dirk is overleden in Lippenhuizen. Dirk:
   >
   > (1) trouwde met Maayke Jeens (Maaike).
   >
   > (2) trouwde, 50 of 51 jaar oud, op 15-10-1774 met Clarence Marijke jans.
   >
   > Kind van Dirk en Maayke:
   >
   > 1 Jan Dirks van (Oosten), geboren op 15-10-1774 in Lippenhuizen. Hij is
   > gedoopt op 20-11-1774 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik [bron: Herv.
   > gem.
   > Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik, doop 1747-1811, Inventarisnr.: DTB
   > 566].
   >
   > Notitie bij de geboorte van Jan: Jan Durks overlijdt bij de artillerie in
   > diensttijd (vredestijd)
   >
   > Jan is overleden op 03-12-1811 in Bentheim, Germany, 37 jaar oud.
   >
   > Notitie bij overlijden van Jan: Jan Durks neemt namens de familie op 20
   > maart 1812 de naam van VAN OOSTEN aan. Huwelijk afgekondigd op 11,18 en 25
   > maart.
   > Jan Durks overleden in Bentheim tijdens militaire diens op 3 december
   > 1811.
   >
   > Notitie bij Jan: naamakte 20-03-1812
   >
   > Jan trouwde, 29 jaar oud, op 25-03-1804 in Lippenhuizen met Trijntje
   > Harmens
   > Kerkhof, 30 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-03-1804 in
   > Lippenhuizen [bron: Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen
   > Terwispel
   > Hemrik 1747-1811, Inventarisnr.: DTB 567]. Trijntje is geboren op
   > 07-07-1773
   > in Lippenhuizen, dochter van Harmen Hendriks Kerkhof en Aaltje Jans
   > (Aeltje
   > Jansdr). Zij is gedoopt op 25-07-1773 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
   > [bron: Herv. gem. Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik, doop 1747-1811,
   > Inventarisnr.: DTB 566]. Trijntje is overleden op 15-10-1847 in
   > Opsterland,
   > 74 jaar oud.
   >
   > Kind van Dirk en Clarence:
   >
   > 2 Pier Dirks van (Oosten).
   >
   > Notitie bij Pier: uitzoeken Heeft Pier Durks de naam van Postma
   > aangenomen??
   > Overlijdensakte Ooststellingwerf, 1885
   > Aangiftedatum 30 december 1885, akte nr. 187
   > Pier Piers Postma, overleden 30 december 1885, oud 78 jaar
   > Gehuwd met Ybeltje Gosses de Vries
   > zoon van Pier Durks Postma en Trijntje Gjalts
   >
   > Pier begon een relatie met Trijntje Gjalts?.
   >
   >
   >
   > En hier begin ik toch echt aan de juistheid te twijfelen van de
   > informatie.
   >
   > Bij het vinden van gegevens heb ik het gevoel dat de wens soms de vader
   > van
   > de gedachte is gezien de leeftijd van Dirk Jacobs bij zijn huwelijk en de
   > mogelijke kinderen.
   >
   > Heeft iemand informatie die de gegevens kan bevestigen of verbeteren?
   >
   > Kan iemand mij op weg helpen "verder terug"?
   >
   > Wie heeft een goed advies??
   >
   >
   >
   > Jan van Oosten
   >
   >
   --
   --
   ****************************************************************
   Godwin Zwanenburg
   Uthof 24
   9202 HM Drachten
   The Netherlands


   ------------------------------------

   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   Yahoo! Groups Links

   -----
   Geen virus gevonden in dit bericht.
   Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
   Versie: 2012.0.2221 / Virusdatabase: 2441/5386 - datum van uitgifte:
   11/10/12
  • Show all 19 messages in this topic