Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

54599Translation Needed

Expand Messages
 • rwrr00a
  Aug 6, 2012
  • 0 Attachment
   Can someone translate this to English? It is from the 16th to last paragraph at the web site: http://www.historischcentrumleeuwarden.nl/html/nl/791/Leeuwarder_straatnamen_-_binnenstad

   "De huidige Ritsumastraat is in de plaats gekomen van het iets noordelijker gelegen, in 1959 geheel afgebroken Ritsumastraatje (1646 Ritsmasteige, 1648 Ritsmastraet, 1749 Ritsmastraatje, 1760 Ritsumerstraatje, 1829 Ritzumastraatje). In 1644 kocht Jacobus Ritsma een huisinge ende plaetse in de Hoffstrate ofte Droevendal ende een schoone hovinge ende somerhuys achter de Galeister Kerckstraet; door de hof rooide hij een straat en bouwde daaraan tien éénkamerwoningen, die in 1646 en '47 verkocht werden."
  • Show all 7 messages in this topic