Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

54509Re: sara en sara geboren en gestorven in 1677 dat kan, maar trouwen in 1699 ?

Expand Messages
 • femke11111
  Jun 28, 2012
   Dag Klaas en anderen,

   hartelijk dank voor deze extra informatie! Dit geeft me wel weer een stukje meer duidelijkheid.

   Nog steeds onduidelijk blijft echter waarom Sara Acronius Nicolaas Arnoldi aanspreekt met 'neef' en zichzelf ook als 'nicht' betitelt. Ik heb ook een brief van Titia, de dochter van Sara Acronius en Meynart Dotingh, die hetzelfde doet wanneer ze naar Nicolaas Arnoldi schrijft.

   Moet ik dit neef-nicht letterlijk opvatten of zal dit waarschijnlijk meer een uitdrukking van verre verwantschap (of zelfs geen enkele familierelatie maar gewoon een uitdrukking van 'goede verstandhouding') zijn? Ik kan rondom deze twee families in de directe omgeving van Sara en Nicolaas geen verwantschap ontdekken, behalve dat de hoge heren elke keer baantjes van elkaar overnemen...

   Hartelijke groet,
   Femke   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "klaaspera" <pera@...> wrote:
   >
   > Hallo Femke,
   >
   > Zoals jij al schreef, was Nicolaas Arnoldi burgemeester van Leeuwarden. Zijn voorganger was waarschijnlijk Dr. Sixtus Acronius. Het zou me dan ook niet verbazen, dat er relaties tussen de beide families waren.
   >
   > "Wie was Dr. Sixtus Acronius, burgemeester van Leeuwarden, gehuwd met Alida Insma en voor 1757 overleden? De kinderen van Dr. Sixtus en Alida Insma waren: Hanso, Baukjen, Gellius, Georgius, Titia, Renatus, Med. Dr., Binke Binkes, Sjoerdje, Petronella."
   >
   > Bron: "Navorscher", Volume 49
   >
   > Link:
   > http://books.google.nl/books?ei=1QPrT8eNG-em0QWXoqzOBQ&sqi=2&hl=nl&id=-OoWAAAAYAAJ&dq=hanso+acronius&q=renatus#search_anchor
   >
   > Hieronder nog wat andere informatie, die ik vond over beide families.
   >
   > Barbara Knock, geboren 1699, op 14 augustus 1729 getrouwd met den burgemeester van Leeuwarden, Nicolaes Arnoldi (2).
   >
   > Arnoldi (Mr. Nicolaas), Burgemeester en Raad van Leeuwarden 7 Augustus 1777.
   >
   > Bron: Genealogische en heraldische bladen: Maandblad voor geslacht-, wapen- en zegelkunde, Volume 9
   >
   > Link:
   > http://books.google.nl/books?ei=zfPqT5iwDuad0AX8ssneBQ&sqi=2&hl=nl&id=i03mAAAAMAAJ&dq=Acronius+en+Nicolaas+Arnoldi&q=Arnoldi+#search_anchor
   > ________________________
   >
   > Hanso Acronius was correspondent en lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland, in de periode 1716 en 1728. Advocaat bij het hof van Friesland.
   >
   > Nicolaas Arnoldi was eerste secretaris van Maria Louisa in 1728. Tevens archiefbeheerder en secretaris van de stadhouders. Gerechtsschout van 1736 tot 1758. Thesaurier en secretaris van Willem IV.
   >
   > Nicolaas Arnoldi is geboren te Leeuwarden op 23 januari 1696 en overleden te Leeuwarden op 7 augustus 1777. Op bladzij 62 staat een reproductie van een schilderij, waarop Nicolaas Arnoldi staat. Het schilderij is gemaakt door Matthijs Accama.
   >
   > Bron: "Archieven van de Friese stadhouders: inventarissen van de archieven van de ... " van A. P. van Nienes, Marijke Bruggeman.
   >
   > Link:
   > http://books.google.nl/books?id=i03mAAAAMAAJ&q=Acronius+en+Nicolaas+Arnoldi&dq=Acronius+en+Nicolaas+Arnoldi&hl=nl&sa=X&ei=zfPqT5iwDuad0AX8ssneBQ&sqi=2&ved=0CDUQ6AEwAQ
   > ____________________________
   >
   > Johannis Jacobus Hartsinck, geboren te Meurs 19 April 1697, vaandrig bij eene compagnie te voet. Hij stierf 15 Mei 1725. Te Leeuwarden was hij 29 Maart 1722 gehuwd met Titia Margaretha van Dotingh, gedoopt te Leeuwarden 14 December 1701, dochter van Mr. Meynardus van Dotingh, secretaris van Leeuwarden 1694 — 1723, en van Sara Acronius.
   >
   > Bron: Genealogische en heraldische bladen: Maandblad voor geslacht-, wapen- en zegelkunde, Volume 14
   >
   > Link:
   >
   > http://books.google.nl/books?id=v0_mAAAAMAAJ&q=sara+Acronius&dq=sara+Acronius&hl=nl&sa=X&ei=Mv7qT5LaFojb8QOEvdzDBQ&sqi=2&ved=0CDEQ6AEwAA
   > __________________________
   >
   > Er staat op Google Books een boek over de familie Arnoldi:
   >
   > "Het geslacht Arnoldi"van Jacob Leeuwen
   >
   > Link:
   > http://books.google.nl/books?id=TPtQAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl#v=onepage&q&f=false
   >
   >
   > Met vriendelijke groeten,
   >
   > Klaas Pera
   >
   >
   > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "femke11111" <femkeoenema@> wrote:
   > >
   > > Dag onderzoekers,
   > >
   > > Toevallig kwam ik dit topic tegen, ik ben op dit moment bezig een brief, geschreven door Sara Acronius, weduwe Dotingh te onderzoeken. Ook ik was al gestuit op meerdere Sara's en vraag me af welke de goede is, voornamelijk omdat ik de rest van haar familie (stuk of acht kinderen?) graag wil uitzoeken.
   > >
   > > Maar eigenlijk nog belangrijker voor mijn onderzoek is de vraag wat de relatie is tussen Sara Acronius en Nicolaas Arnoldi, aan wie mijn te onderzoeken brief gericht is. Dit is volgens mij o.a. de pensionaris/burgemeester van Leeuwarden en secretaris van stadhouder Willem IV, hij leefde van 1696-1777. Het is misschien wat een zijpaadje, maar is hier iemand die hier toevallig meer van weet of is tegengekomen?
   > >
   > > Alvast bedankt,
   > > hartelijke groet,
   > > Femke
   >
  • Show all 9 messages in this topic